TGAU

a levels banner

Gall astudio’n rhan-amser arwain at lwyddiant llawn amser

Diffyg gradd C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg yn eich rhwystro rhag camu ymlaen yn eich gyrfa?

Hwyrach eich bod yn rhiant sydd eisiau helpu eich mab neu ferch gyda’u gwaith cartref yn fwy hyderus.

Beth bynnag yw’r cymhelliant i chi, gallwch ddilyn cymwysterau TGAU un noson yr wythnos gan eich galluogi i astudio o amgylch ymrwymiadau eraill.

Dewch o hyd i gwrs isod ac archebwch eich lle heddiw!

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau