TGAU

a levels banner

Gall astudio’n rhan-amser arwain at lwyddiant llawn amser

Diffyg gradd C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg yn eich rhwystro rhag camu ymlaen yn eich gyrfa?

Hwyrach eich bod yn rhiant sydd eisiau helpu eich mab neu ferch gyda’u gwaith cartref yn fwy hyderus.

Beth bynnag yw’r cymhelliant i chi, gallwch ddilyn cymwysterau TGAU un noson yr wythnos gan eich galluogi i astudio o amgylch ymrwymiadau eraill.

Dewch o hyd i gwrs isod ac archebwch eich lle heddiw!

CBAC TGAU Mathemateg - Haen Uwch Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau