TGAU

a levels banner

A yw’r ffaith nad ydych yn meddu ar radd C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg yn rhwystr yn eich gyrfa?

Mae nifer o gyrsiau yn y coleg a’r brifysgol, yn ogystal â chyflogwyr, yn gofyn i chi feddu ar radd C gan fod galw cynyddol am swyddi sgiliau uwch yn yr economi. Neu efallai eich bod yn rhiant sydd eisiau gwella eich sgiliau er mwyn helpu gyda gwaith cartref eich plentyn?

Beth bynnag sy’n eich cymell, gallwch astudio i gyflawni eich TGAU ar sail rhan amser hyblyg, gan ei wneud yn hawdd astudio o amgylch ymrwymiadau eraill.

Sgiliau Rhifedd (Mathemateg cyn-TGAU)

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 17 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Sgiliau Rhifedd (Mathemateg cyn-TGAU)

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cefnogi eich Plentyn drwy Fathemateg TGAU

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 18 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cefnogi eich Plentyn drwy Fathemateg TGAU

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 18 Ionawr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau