En

Bywyd Myfyriwr

Cyrhaeddwch eich potensial llawn

Mae ein hamgylchedd ysbrydoledig a chyfoethog yn cynnig ystod eang o brofiadau addysgol, cymdeithasol, diwylliannol ac ymarfer corfforol i’ch cymell, eich herio a’ch cefnogi. Manteisiwch i’r eithaf ar y cyfleoedd cyffrous hyn sy’n agored i chi ar y campws a chyrhaeddwch eich potensial llawn. O ddigwyddiadau a chlybiau chwaraeon i weithgareddau menter a chystadlaethau Worldskills, byddwn yn eich annog i gymryd rhan.

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau