En

Cyrsiau llawn amser

Dewis Cwrs

Yma yn Coleg Gwent, mae gennym amrywiaeth o gyrsiau amser llawn i ddewis ohonynt – cannoedd fel y mae’n digwydd! Beth am ddilyn camau ein myfyrwyr a gyflawnodd gyfradd lwyddo Safon Uwch o 97.4% y llynedd?

Yn wir, mae yma rywbeth i bawb, o bynciau Safon Uwch megis Cerddoriaeth a TGCh, i gyrsiau galwedigaethol Peirianneg a Gofal, a phopeth yn y canol.

Felly gwnewch gais heddiw; byddwch yn astudio yn un o’r colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru!   Cliciwch ar y meysydd pwnc isod i ddod o hyd i gwrs addas i chi. Sylwch fod rhai cyrsiau ar gael ar gampysau penodol yn unig – mae’r wybodaeth ar gael ar bob tudalen cwrs.

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau