En

Cofrestru ar gyfer bod ar y rhestr bostio

Mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd

Am fod y cyntaf i gael gwybodaeth am yr holl gyrsiau diweddaraf, dyddiau agored, cynigion a mwy am Goleg Gwent? Mae hynny’n hawdd. Y cwbl sy’n rhaid i chi ei wneud yw llenwi eich manylion isod, a byddwn yn sicrhau y cewch wybodaeth am bob dim sy’n digwydd – cyn neb arall!

Eich data, eich dewis

Wrth gofrestru, yr ydych yn rhoi gwybod i ni eich bod yn fodlon i chi gysylltu â chi drwy e-bost, er gallwch ddewis peidio unrhyw bryd. Gallwch ddysgu mwy am sut rydym yn defnyddio eich data yn ein Polisi Preifatrwydd.

Cofrestru ar gyfer y Rhestr Post