En

Datblygu Sgiliau Hanfodol

Eich Sgiliau, Eich Dyfodol!

Yn Coleg Gwent, os ydych chi’n ddysgwr amser llawn, byddwch chi’n cael budd o raglen gyfoethogi i’ch cefnogi chi i ddatblygu’r sgiliau cyflogadwyedd i’ch helpu chi ar hyd y llwybr o’ch dewis. Bydd y rhaglen yn rhan o’ch cwrs a bydd yn cynnwys gweithgareddau megis profiad gwaith, gwirfoddoli a chymryd rhan mewn clybiau a chymdeithasau i ddatblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr a phrifysgolion yn chwilio amdanynt.

Darllenwch am Sgiliau ar gyfer eich maes astudio isod: