En

Dyddiadau tymhorau

Dyddiadau tymor 2023/24

Dyma ddyddiadau’r tymhorau a diwrnodau HMS ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, angen trafod dyddiadau cwrs penodol, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r Coleg a byddwn yn fwy na pharod i’ch helpu chi.

Tymor yr Hydref 2023
Dydd Llun 4 Medi 2023 Dechrau’r tymor
Dydd Iau 26 Hydref 2023 HMS / Diwrnod adolygu
Dydd Gwener 27 Hydref 2023 HMS / Diwrnod adolygu
Dydd Llun 30 Hydref 2023 – Dydd Gwener 3 Tachwedd 2023 Hanner tymor
Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 Diwedd tymor
Tymor y Gwanwyn 2024
Dydd Llun 8 Ionawr 2024 Dechrau’r tymor
Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024 HMS / Diwrnod adolygu
Dydd Llun 12 Chwefror 2024 – Dydd Gwener 16 Chwefror 2024 Hanner tymor
Dydd Mercher 20 Mawrth 2024 HMS / Diwrnod adolygu
Dydd Gwener 22 Mawrth 2024 Diwedd tymor
Tymor yr Haf 2024
Dydd Llun 8 Ebrill 2024 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 27 Mai 2024 – Dydd Gwener 31 Mai 2024 Hanner tymor
Dydd Gwener 21 Mehefin 2024 Diwedd tymor

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau