Dyddiadau Tymhorau

Students outside campus

Dyddiadau tymor 2020/21

Dyma ddyddiadau’r tymhorau a diwrnodau HMS ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, angen trafod dyddiadau cwrs penodol, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r Coleg a byddwn yn fwy na pharod i’ch helpu chi.

Tymor yr Hydref 2020
Dydd Mawrth 1 Medi 2020 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 26 Hydref 2020 – Dydd Gwener 30 Tachwedd 2020 Hanner tymor
Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020 Diwedd tymor
Tymor y Gwanwyn 2021
Dydd Llun 4 Ionawr 2021 Dechrau’r tymor
Dydd Iau 14 Ionawr 2021 Diwrnod HMS
Dydd Llun 15 Chwefror 2021 – Dydd Gwener 19 Chwefror 2021 Hanner tymor
Dydd Gwener 26 Mawrth 2021 Diwedd tymor
Tymor yr Haf 2021
Dydd Llun 12 Ebrill 2021 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 31 Mai 2021 – Dydd Gwener 4 Mehefin 2021 Hanner tymor
Dydd Gwener 25 Mehefin 2021 Diwedd tymor