Dyddiadau Tymhorau

Students outside campus

Dyddiadau tymor 2021/22

Dyma ddyddiadau’r tymhorau a diwrnodau HMS ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, angen trafod dyddiadau cwrs penodol, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r Coleg a byddwn yn fwy na pharod i’ch helpu chi.

Tymor yr Hydref 2021
Dydd Llun 6 Medi 2021 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 25 Hydref 2021 – Dydd Gwener 29 Hydref 2021 Hanner tymor
Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021 Diwrnod HMS
Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021 Diwedd tymor
Tymor y Gwanwyn 2022
Tuesday 4 Ionawr 2022 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 21 Chwefror 2022 – Dydd Gwener 25 Chwefror 2022 Hanner tymor
Dydd Gwener 8 Ebrill 2022 Diwedd tymor
Tymor yr Haf 2022
Dydd Llun 25 Ebrill 2022 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 30 Mai 2022 – Dydd Gwener 3 Mehefin 2022 Hanner tymor
Dydd Gwener 24 Mehefin 2022 Diwedd tymor
Diwrnodau Canlyniadau 2022
Dydd Iau 18 Awst 2022 Canlyniadau Lefel A a chyrsiau galwedigaethol Lefel 3
Dydd Iau 25 Awst 2022 Canlyniadau TGAU a chyrsiau galwedigaethol Lefel 2

 

Dyddiadau tymor 2022/23

Tymor yr Hydref 2022
Dydd Llun 5 Medi 2022 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 31 Hydref 2022 – Dydd Gwener 04 Tachwedd 2022 Hanner tymor
Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022 Diwedd tymor
Tymor y Gwanwyn 2023
Dydd Llun 9 Ionawr 2023 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 20 Chwefror 2023 – Dydd Gwener 24 Chwefror 2023 Hanner tymor
Dydd Gwener 31 Mawrth 2023 Diwedd tymor
Tymor yr Haf 2023
Dydd Llun 17 Ebrill 2023 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 29 Mai 2023 – Dydd Gwener 2 Mehefin 2023 Hanner tymor
Dydd Gwener 23 Mehefin 2023 Diwedd tymor