Dyddiadau Tymhorau

Students outside campus

Dyddiadau tymor 2021/22

Dyma ddyddiadau’r tymhorau a diwrnodau HMS ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, angen trafod dyddiadau cwrs penodol, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r Coleg a byddwn yn fwy na pharod i’ch helpu chi.

Tymor yr Hydref 2021
Dydd Llun 6 Medi 2021 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 25 Hydref 2021 – Dydd Gwener 29 Hydref 2021 Hanner tymor
Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021 Diwrnod HMS
Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021 Diwedd tymor
Tymor y Gwanwyn 2022
Tuesday 4 Ionawr 2022 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 21 Chwefror 2022 – Dydd Gwener 25 Chwefror 2022 Hanner tymor
Dydd Gwener 8 Ebrill 2022 Diwedd tymor
Tymor yr Haf 2022
Dydd Llun 25 Ebrill 2022 Dechrau’r tymor
Dydd Llun 30 Mai 2022 – Dydd Gwener 3 Mehefin 2022 Hanner tymor
Dydd Gwener 24 Mehefin 2022 Diwedd tymor