Ein Coleg

Canolfan Farchogaeth

Mae Canolfan Farchogaeth Coleg Gwent ar ein campws ym Mrynbuga, yn cynnal digwyddiadau marchogaeth ac mae hefyd ar gael i’w llogi. Mae digwyddiadau rheolaidd yn cynnwys dressage a neidio ceffylau ar gyfer pob oedran a gallu, a darlithoedd proffesiynol ysbrydoledig gan filfeddygon proffesiynol, i roi gwybod am y tueddiadau a’r technegau diweddaraf. Mae’r cyfan yn digwydd drwy gydol y flwyddyn ac ar agor i’r cyhoedd.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ffoniwch swyddfa’r iard ar 01495 333682 neu e-bostiwch equine.events@coleggwent.ac.uk.

Cyfleusterau a llogi ar gyfer cynhadledd

Mae ein harenâu dan do (54m x 30m) ac awyr agored (40m x 60m) pwrpasol ar gael i’w llogi gan grwpiau neu unigolion. Mae gan y ddwy arwyneb addas i bob tywydd, modern ac o’r radd flaenaf. Mae gennym gwrs llawn o offer neidio ceffylau Jump4Joy ar gael i’w llogi, ynghyd â chwrs o ffensys trawsgwlad arena. Yn ogystal, gellir llogi offer cystadleuaeth drwy drefnu ymlaen llaw ac yn amodol ar argaeledd. Mae ein dosbarthiadau ac ardaloedd cyffredin hefyd ar gael i’w llogi sy’n cynnwys peiriannau gwerthu, toiledau a chegin.

Ffioedd llogi

  • Arena dan do £25 yr awr
  • Arena tu all £20 yr awr
  • Llogi offer neidio a/neu ffensys trawsgwlad arena £5 yr awr (rhaid talu am ddifrodau)
  • Ystafell ddosbarth/seminar o £75 am hanner diwrnod
  • Arena dan do ar gyfer digwyddiadau (am y diwrnod, 8am – 6pm) £200
  • Arena dan do ar gyfer digwyddiadau (am hanner diwrnod, hyd at 4 awr) £100
  • Arena tu allan ar gyfer digwyddiadau (am y diwrnod, 8am – 6pm) £150
  • Arena tu allan ar gyfer digwyddiadau (am hanner diwrnod, hyd at 4 awr) £75
  • Llogi offer neidio ar gyfer digwyddiadau £50


Rhaid i bob ceffyl sy’n ymweld fod wedi’i frechu’n llawn yn erbyn Ffliw Ceffylau a rhaid i basbort y ceffyl fod ar gael i’w wirio.

Noder, yr archeb hwyraf yw 7pm – 8pm. Rhaid i bob ymwelydd adael y safle erbyn 8:30pm.

Telerau ac amodau

Cliciwch yma ar gyfer y termau defnyddio ac amodau archebu.