Ein Coleg

Canolfan Farchogaeth

Mae Canolfan Farchogaeth Coleg Gwent ar ein campws ym Mrynbuga, yn cynnal digwyddiadau marchogaeth ac mae hefyd ar gael i’w llogi. Mae digwyddiadau rheolaidd yn cynnwys dressage a neidio ceffylau ar gyfer pob oedran a gallu, a darlithoedd proffesiynol ysbrydoledig gan filfeddygon proffesiynol, i roi gwybod am y tueddiadau a’r technegau diweddaraf. Mae’r cyfan yn digwydd drwy gydol y flwyddyn ac ar agor i’r cyhoedd.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ffoniwch swyddfa’r iard ar 01495 333682 neu e-bostiwch equine.events@coleggwent.ac.uk.

Cyfleusterau a llogi ar gyfer cynhadledd

Mae ein harenâu dan do (54m X 30m) a thu allan (40m X 60m) ar gael i’w llogi gan grwpiau neu unigolion. Mae gan y ddwy arena arwyneb pob tywydd, modern gydag offer neidio ar gael, ac mae ardal gywasgedig hyfforddi traws gwlad ar wair hefyd ar gael, yn ogystal â mynediad i ardaloedd cymdeithasol ar gyfer egwyl.

Ffioedd llogi

  • Arena dan do £25 yr awr
  • Arena tu all £20 yr awr
  • Llogi offer neidio £5 yr awr (rhaid talu am ddifrodau)
  • Ystafell ddosbarth/seminar o £75 am hanner diwrnod
  • Arena dan do ar gyfer digwyddiadau (am y diwrnod, 8am – 6pm) £200
  • Arena dan do ar gyfer digwyddiadau (am hanner diwrnod, hyd at 4 awr) £100
  • Arena tu allan ar gyfer digwyddiadau (am y diwrnod, 8am – 6pm) £150
  • Arena tu allan ar gyfer digwyddiadau (am hanner diwrnod, hyd at 4 awr) £75
  • Llogi offer neidio ar gyfer digwyddiadau £50

Noder, yr archeb hwyraf yw 8pm

Telerau ac amodau

Cliciwch yma ar gyfer y termau defnyddio ac amodau archebu.