En

Ein Cyrsiau

Staff on red background
play
learning support

Yn Eich Cefnogi Chi

Byddwn bob amser yn rhoi ein myfyrwyr yn gyntaf – ac mae hynny’n golygu ein bod yn rhoi pa bynnag gymorth sydd ei angen arnoch, pryd bynnag y byddwch ei angen. Felly yn Coleg Gwent, mae ein rhwydwaith cefnogi yno ar gyfer popeth – o gymorth gyda’ch cwrs i’ch llesiant personol.

Darganfyddwch fwy
Female wearing black blazer sat at computer

Dysgu ar-lein

Os ydych yn brin o amser, neu os yw teithio i’r campws yn anodd, gallai E-Ddysgu fod yn berffaith i chi! Mae Coleg Gwent wedi mynd i bartneriaeth ag arbenigwr E-ddysgu blaenllaw i ddarparu ystod eang o gyrsiau cyfrifiadurol, fel y gallwch astudio ar unrhyw adeg, yn unrhyw le.

Darganfyddwch fwy
students sat around talking
play

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau