Campysau

Campysau

Campws Crosskeys

Mae gan gampws mwyaf Coleg Gwent gysylltiadau cadarn gydag ysgolion a busnesau lleol sy’n ei wneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer myfyrwyr yn ardal Caerffili a thu hwnt. Mae’n cynnig dros 30 pwnc Safon Uwch, yn ogystal â chymwysterau gradd ac amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol.

Mae llawer o’n myfyrwyr Safon Uwch yn cyflawni graddau arbennig ac yn mynd ymlaen i astudio ym mhrifysgolion gorau’r DU. Os ydych eisiau hyfforddiant ar gyfer gyrfa alwedigaethol, byddwch yn dod o hyd i rai o’r cyfleusterau gorau yma. Mae hyn yn cynnwys offer safon ddiwydiannol ar gyfer ein cyrsiau gweithgynhyrchu uwch, Hwb Addysg Uwch ar gyfer y rheiny sy’n astudio cymwysterau lefel gradd a Chanolfan Ddysgu wedi ei chyfarparu ag ystafell mac, llyfrau, a mynediad at gyfnodolion ar -lein.

Mae Crosskeys hefyd yn gartref i Academi Rygbi Iau’r Dreigiau, fel bod myfyrwyr yn gallu datblygu eu sgiliau rygbi cyfochr â’u cwrs!

Chwilio am Gwrs

Coleg Gwent
Campws Crosskeys
Heol Risca
Crosskeys
Caerffili
NP11 7ZA

Mae’r cyfleusterau ar Gampws Crosskeys yn cynnwys:

Taith Rithwir 360

play