Ein Coleg

Salonau Gwallt a Harddwch

Salonau Trin Gwallt a Harddwch

Os oes gennych chi awr i leddfu straen neu ddiwrnod cyfan i ymlacio’n llwyr, dewch i salonau therapi cyflenwol gwallt a harddwch Coleg Gwent, a gadewch i’n myfyrwyr eich gweddnewid.

Pa un a ydych angen massage i gael gwared â thensiwn, eisiau steil gwallt newydd i’ch gweddnewid neu eisiau sbwylio’ch hyn mymryn gyda dewis o dros 30 o driniaethau harddwch, bydd ein steilyddion a therapyddion harddwch dan hyfforddiant  yn gwneud ichi deimlo ac edrych yn arbennig…a byddwch yn gadael yn teimlo fel newydd.

Triniaethau

Mae triniaethau yn amrywio o gampws i gampws, ond dyma rhai o’r ffyrdd y gallwch sbwylio eich hun:

Gwallt

 • Torri a chwythsychu
 • Cyflyru trylwyr
 • Gwallt i fyny
 • Lliw parhaol a lled barhaol
 • Uwcholeuo/tanoleuo
 • Perm
 • Torri barf a steilio gwallt i ddynion

Harddwch ac ewinedd

 • Meicro dermabrasiwn
 • Codi wyneb heb lawdriniaeth
 • Triniaeth wyneb trydanol
 • Triniaethau slimio/tonio
 • Chwistrellu lliw haul a thriniaethau aeliau a blew amrannau
 • Wacsio
 • Trin dwylo a thrin traed
 • Tynnu blew, Ewinedd Ffug
 • Mewnlenwi/cynnal a chadw

Therapïau cyflenwol

 • Adweitheg
 • Aromatherapi
 • Tylino pen Indiaidd
 • Tylino cefn
 • Tylino corff

Cynigion arbennig

O becynnau sbwylio Sul y Mamau i golur ar gyfer dathliadau, mae gan ein salonau cynigion arbennig a thymhorol yn rheolaidd.

Cysylltwch â’n salonau Gwallt a Harddwch yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth, manylion, prisiau neu i archebu.

Urban Indulgence@Campws Dinas Casnewydd – 01633 466059
Dydd Llun 1 – 5pm

Dydd Mawrth 9.15am – 5.15pm

Dydd Mercher 9.15am – 5.15pm

Dydd Iau – 1.30 – 5.15pm

Dydd Gwener 10.15am – 4.30pm

Fusion@Campws Crosskeys – 01495 333499
Dydd Llun 9am – 7pm

Dydd Mawrth 9am – 7pm

Dydd Mercher 9am – 7pm

Dydd Iau 9am – 7pm

Dydd Gwener 9am – 4pm

Styleworks@Parth Dysgu Blaenau Gwent – 01495 333061
Dydd Llun 9.15am – 6.30pm

Dydd Mawrth 9.15am – 6.15pm

Dydd Mercher 9.15am – 3.30pm

Dydd Iau 9.15 – 1.30pm

Dydd Gwener 10.15am – 3.30pm