En

Cyn-fyfyrwyr Coleg Gwent

Rhannwch eich stori

Allwch chi dreulio 10 munud yn sôn am eich profiad yn Coleg Gwent, a rhannu mwy am eich llwyddiannau gyda ni?

Rydym yn falch iawn fod ein cyn-fyfyrwyr o Coleg Gwent yn mynd ymlaen i gyflawni pethau gwych ar ôl astudio yma!

Waeth beth mae myfyrwyr yn dewis ei astudio, maen nhw’n llwyddo yn y maes yn Coleg Gwent, ac yn mynd ymlaen at astudiaeth bellach, y brifysgol, entrepreneuriaeth a gyrfaoedd ysbrydoledig yn y byd gwaith.

Wedi’ch cyfnod o astudio yma, rydych yn dod yn rhan o gymuned cyn-fyfyrwyr Coleg Gwent, a byddem wrth ein bodd yn clywed mwy am y llwybrau rydych wedi’u dilyn ers gadael y coleg.

Learner in graduation gown

RHANNWCH EICH STORI LLWYDDIANT

Rhannwch eich stori, taith eich gyrfa a chyngor er mwyn ysbrydoli darpar ddysgwyr i ddewis Coleg Gwent, a dangos yr amrywiaeth eang o yrfaoedd a llwybrau y gallant eu dilyn.

Cyflwyno fy stori

Cwrdd Dorian Payne
play