En

Digwyddiadau Agored

Digwyddiadau Agored Coleg Gwent

Gall dewis y cwrs a’r llwybr gyrfa cywir fod yn dasg frawychus. P’un ai ydych yn edrych ar Lefelau A, cyrsiau galwedigaethol, prentisiaethau neu gyrsiau addysg uwch, mae gan Goleg Gwent rywbeth i bawb, a Digwyddiad Agored yw’r ffordd orau o ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod ai gael atebion i’ch cwestiynau llosg.

Pam fod mynd i ddigwyddiad agored yn syniad da?

A ydych chi erioed wedi pendroni beth sy’n digwydd mewn Digwyddiad Agored Coleg Gwent?

Student Ambassadors at an open event
play

Cwestiynau Cyffredin

Gallwch gofrestru trwy wasgu’r botwm ‘Cofrestru nawr’ ar unrhyw un o’r digwyddiadau a restrir ar ein gwefan. Mae ein digwyddiadau hefyd i’w gweld ar ein tudalen Eventbrite.

Nid oes angen i deulu a ffrindiau sy’n ymweld â chi gofrestru, felly cofrestrwch dim ond os oes gennych ddiddordeb mewn astudio gyda ni. Os byddwch yn anghofio cofrestru – peidiwch â phoeni, gallwch dal i fynychu a chofrestru ar y diwrnod.

Nid yw pob campws yn cynnig yr un cyrsiau, felly er mwyn osgoi siom, gwiriwch lle gallwch astudio’r cwrs o’ch dewis ac ymweld â’r campws perthnasol. Os nad ydych yn siŵr, gallwch hidlo fesul campws ar opsiwn chwilio cyrsiau isod.

BG
Parth Dysgu Blaenau Gwent
C
Campws Crosskeys
DC
Campws Dinas Casnewydd
T
Parth Dysgu Torfaen
B
Campws Brynbuga
Campus
Maes pwnc BG C DC T B
Lefel A red tick red tick red tick
Mynediad i Addysg Awch (Llwybr at Radd) red tick red tick red tick red tick
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith red tick red tick red tick red tick
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid red tick
Prentisiaethau red tick red tick red tick red tick red tick
Celf, Dylunio, Cyfryngau a Ffotograffiaeth red tick red tick red tick red tick
Arlwyo a Lletygarwch red tick
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol red tick red tick red tick red tick
Adeiladu red tick red tick
Addysg red tick red tick red tick red tick
Peirianneg a Modurol red tick red tick red tick
ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) red tick
Trin Gwallt a Therapi Harddwch red tick red tick red tick
Iechyd, Gofal a Blynyddoedd Cynnar red tick red tick red tick red tick
Sgiliau Byw’n Annibynnol red tick red tick red tick red tick
Cerddoriaeth, Drama a Dawns red tick red tick
Gwasanaethau Cyhoeddus red tick red tick red tick
Gwyddoniaeth red tick red tick red tick