Digwyddiadau Agored

Digwyddiadau Agored

Dewch i un o'n digwyddiadau agored

Gall dewis y cwrs iawn ar eich cyfer chi, a’r yrfa rydych chi ei heisiau, fod yn frawychus…ac ychydig yn ddryslyd! Felly, os ydych yn ystyried coleg neu brifysgol, mae ein digwyddiadau agored yn ffordd wych o ddysgu mwy ac ateb eich cwestiynau i gyd.

Mae gennym gannoedd o gyrsiau gwahanol ichi ddewis o’u plith, sy’n rhoi’r cyfle ichi astudio rhywbeth rydych yn wir angerddol drosto = o wyddoniaeth fforensig i wallt a harddwch, ac o beirianneg i dechnolegau digidol a mwy.

Mae staff a Llysgenhadon Myfyrwyr ar gael ac yn barod i ateb eich holl gwestiynau - felly byddwch yn gallu:

  • Siarad â thiwtoriaid cwrs a chael canllawiau cwrs
  • Holi ynghylch llwybrau gyrfa posibl
  • Cymryd cipolwg o’r campws, cyfleusterau a dosbarthiadau
  • Cael cymorth gyda’r broses ymgeisio a gwneud cais yn y fan a’r lle
  • Cael rhagor o wybodaeth ynghylch cymorth ariannol a theithio
  • Rhagor o wybodaeth am y cymorth rydym yn ei gynnig

Nodwch, os byddwch yn mynychu digwyddiad yn ein campws Pont-y-pŵl, gallwch drafod y pynciau sydd dan sylw ym Mharth Dysgu Torfaen o fis Medi 2020. Am restr o’r cyrsiau sydd ar gael, ewch i’n tudalen we benodol.

Dewis y digwyddiad agored iawn ichi

Mae dau fath gwahanol yn Coleg Gwent. Mae ein prif ddigwyddiadau yn rhoi cyfle ichi ddysgu mwy ynghylch ein cyrsiau llawn amser a rhan amser, yn ogystal â’n cymwysterau prifysgol; mae ein digwyddiadau gwybodaeth ynghylch Addysg Uwch yn fwy personol, ac wedi eu hanelu at unrhyw un sy’n ystyried astudio ar ein cyrsiau lefel prifysgol.

Os nad ydych yn sicr pa un i gofrestru ar ei gyfer, ffoniwch ni ar 01495 333777 a byddwn yn fwy na pharod i helpu.

 

3 students sat on outside sitting area
29
04

Digwyddiad Agored

5pm - 7:30pm
Manylion: Cyrsiau llawn amser a rhan-amser; Cymwysterau prifysgol
Lleoliad: Pob campws
3 students walking outside a campus building
23
06

Digwyddiad Agored

5pm - 7:30pm
Manylion: Cyrsiau llawn amser a rhan-amser; Cymwysterau prifysgol
Lleoliad: Pob campws