Newyddion a Blogiau

Reasons your business should take on an apprentice

5 rheswm pam y dylai eich busnes gyflogi prentis

6 Chwefror 2023

Mae yna reswm pam fo 83% o fusnesau, o gymharu â sefydliadau eraill, yn argymell cyflogi prentis! Darllenwch ymlaen i ganfod rhai rhesymau allweddol pam y dylai eich busnes ystyried cymryd prentis...

Darllen mwy

Lansiad ein Prentisiaethau Digidol

29 Medi 2022

Fel coleg sy’n cydnabod pwysigrwydd sgiliau seiber a’u lle yng ngweithlu’r dyfodol, rydym yn falch o gyhoeddi cyflwyniad ein prentisiaethau digidol cyntaf, sy’n debygol o fod yn ddewis poblogaidd ymysg ein myfyrwyr sy’n ddeallus o ran technoleg.

Darllen mwy
Our Employer Pledge goes from strength to strength

Addewid Cyflogwr yn mynd o nerth i nerth

12 Gorffennaf 2022

Mae'r Addewid Partneriaeth Cyflogwr yn parhau i dyfu a datblygu wrth nesáu at ei ben-blwydd cyntaf eleni. Ym mis Mehefin, cynaliasom ddigwyddiad rhwydweithio ar gyfer cyflogwyr ar safle cwmni sydd newydd gofrestru gyda ni, Tiny Rebel Brewery.

Darllen mwy
Shining a light on our amazing apprentices

Canu clodydd ein prentisiaid penigamp

27 Mehefin 2022

Ddydd Iau 16 Mehefin cafodd gwobrau prentisiaeth blynyddol Coleg Gwent eu cynnal drachefn. Am y tro cyntaf ers tair blynedd, cafodd y digwyddiad ei gynnal yn y cnawd er mwyn dathlu ein prentisiaid penigamp. Enwebwyd prentisiaid anhygoel gan aseswyr a chyflogwyr fel ei gilydd!

Darllen mwy
Interns celebrate Learning Disability Week with successful first cohort of pilot scheme

Interniaid yn dathlu Wythnos Anabledd Dysgu gyda charfan gyntaf lwyddiannus o gynllun peilot

24 Mehefin 2022

Yr wythnos Anabledd Dysgu hon, mae ein hinterniaid wedi cyrraedd diwedd y cwrs cyntaf o gynllun peilot drwy weithio gydag adrannau gwahanol o'r tîm Cyfleusterau yn Ysbyty Nevill Hall.

Darllen mwy
Celebrating the official launch of our Cyber Hub

Dathlu lansiad swyddogol ein Hwb Seiber

17 Mehefin 2022

Yn ddiweddar cynhaliwyd digwyddiad lansio llwyddiannus ar gyfer ein Hwb Seiber newydd anhygoel ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent yng Nglynebwy. Lansiwyd yr Hwb Seiber fel rhan o Cyber College Cymru, sef rhaglen sy’n anelu at eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn seiberddiogelwch.

Darllen mwy