En

Newyddion i Gyflogwyr

Apprentice Jesse

Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol 2021: Dewch i gyfarfod â’r Prentisiaid

12 Chwefror 2021

Mae gennym dros 500 o brentisiaid yn astudio yng Ngholeg Gwent ac maen prentisiaid yn astudio dros amrywiaeth o feysydd, o Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Osod Brics, a Phlymio i Letygarwch.

Darllen mwy
Apprentices in the workplace

Y Manteision o Prentisiaeth

9 Chwefror 2021

Gydag Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, rydym yn taflu goleuni ar brentisiaid ac yn crynhoi popeth mae angen i chi ei wybod, p'un a ydych yn ddarpar ddysgwr neu'n gyflogwr sydd eisiau gwybod mwy.

Darllen mwy

Gweithio gyda Chyflogwyr Lleol - Tin Can Kitchen

13 Ionawr 2021

Yng Ngholeg Gwent, rydym yn falch o gael cysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol fel Tin Can Kitchen, ac rydym yn dechrau 2021 gyda ffordd o weithio dan arweiniad cyflogwr.

Darllen mwy
Kickstart-employers

Ydych chi wedi clywed am y Cynllun Kickstart?

12 Tachwedd 2020

Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi cyfle newydd gwych i leihau diweithdra tymor hir a phrinder sgiliau, ac mae'n rhaglen rydym yn falch o fod yn rhan ohoni ... y cynllun Kickstart!

Darllen mwy