En

Newyddion i Gyflogwyr

Dathlu lansiad ein Hacademi Busnes newydd

6 Ebrill 2022

Wedi hir ymaros, ddydd Gwener 25 Mawrth cyflwynwyd yr Academi Fusnes ym Mharth Dysgu Torfaen, a ddathlwyd gyda lansiad llwyddiannus.

Darllen mwy
Chefs' Forum Academy - Coleg Gwent catering students

Dathlu blwyddyn arall o fod yn rhan o Academi Fforwm y Cogyddion

21 Chwefror 2022

Rydym yn teimlo’n gyffrous wrth gyhoeddi ein bod wedi ymuno ag Academi Fforwm y Cogyddion i gael blwyddyn arall o gyfleoedd gwych i'n dysgwyr a’n staff arlwyo a lletygarwch.

Darllen mwy
Kate Cox

Diogelwch eich Sefydliad ar gyfer y Dyfodol – Gweminar Ymgysylltiad Cyflogwyr

30 Tachwedd 2021

Ym mis Tachwedd cynhaliwyd y gyntaf mewn cyfres o Weminarau Ymgysylltiad Cyflogwyr gan aelodau o’n tîm Ymgysylltiad Cyflogwyr profiadol.

Darllen mwy
Employer partnership pledge

Lansio ein Haddewid Partneriaeth Cyflogwyr ysbrydoledig

16 Medi 2021

Yr wythnos hon, gwnaethom lansio ein ‘Addewid Partneriaeth’ ysbrydoledig, sydd wedi’i anelu at gryfhau ein cysylltiadau diwydiant ac ymgysylltu â chyflogwyr lleol.

Darllen mwy
ILS Supported Internships at Nevill Hall Hospital

Interniaethau gyda Chefnogaeth ar gyfer Dysgwyr ILS

10 Medi 2021

Fis Medi, rydym yn lansio cynllun peilot cyffrous newydd sy’n cynnig interniaethau gyda chefnogaeth ar gyfer ein dysgwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) ar Gampws Crosskeys, gydag Elite Supported Employment Agency a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB).

Darllen mwy
Health and social care students learning about mental health on a laptop

Myfyrwyr Coleg Gwent yn gwirfoddoli gyda Materion y Meddwl

11 Mai 2021

Mae Casey, 16 oed, yn fyfyrwraig yng Ngholeg Gwent. Mae hi'n astudio iechyd a gofal cymdeithasol lefel 2 ym Mharth Dysgu Torfaen. Pan glywodd am Brosiect Materion Meddwl,  bachodd y cyfle i ennill rhywfaint o wybodaeth a phrofiad ychwanegol.

Darllen mwy