Ein Coleg

Chwaraeon

3 students holding rugby balls and sports kit in front of sports building

Mae gan bob un o’n campysau sy’n cynnig cyrsiau chwaraeon gyfleusterau ardderchog, yn cynnwys neuaddau chwaraeon, campfeydd, ystafelloedd ffitrwydd a meysydd chwarae awyr agored.

Gwobrau di-ri’
Mae’r coleg yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Chwaraeon Colegau Prydain bob blwyddyn, ac yn ennill llawer o wobrau bob tro. Yn gystadlaethau tîm fel tenis a phêl-rwyd ac yn rhai unigol megis trampolino a rhedeg traws gwlad – mae ein myfyrwyr ymhlith y goreuon yn y DU. Mae nifer o’n tiwtoriaid hefyd wedi ennill capiau dros Gymru a medalau niferus yn eu meysydd eu hunain.

Sêr rygbi’r dyfodol
Campws Crosskeys yw cartref Academi Dreigiau Iau Casnewydd Gwent. Yma caiff myfyrwyr 16 awr yr wythnos o hyfforddiant gan hyfforddwyr y Dreigiau, ochr yn ochr ag astudio ar unrhyw un o gampysau eraill Coleg Gwent. Mae modd dilyn y rhaglen hyfforddiant hon gyda phynciau Safon Uwch neu gyrsiau galwedigaethol, yn rhan o raglen ddatblygu lawn amser dros ddwy flynedd.

Timau llwyddiannus
Gall unrhyw fyfyriwr ymuno â’n timau chwaraeon, boed ar lefel elit neu ddim ond i gadw’n ffit ac iach. Os ydych yn teimlo’n gystadleuol, mae modd i chi ymuno â thîmau rygbi, pêl-droed neu bêl-rwyd y coleg, sy’n cystadlu yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.