Gwasanaethau Cymorth

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol

Pwy ydym ni?

Mae gan bob campws Gydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (ALSCo) a thîm o Gynorthwywyr Cymorth Ychwanegol (ASAs) sy’n darparu cefnogaeth yn y dosbarth a thu allan i’r dosbarth i bobl ifanc ag ADY. Cefnogir pob tîm ar y campws gan Weinyddwr ADY ac mae’r Asesydd ADY yn asesu pobl ifanc ar gyfer trefniadau mynediad i arholiadau.

Yn ogystal, mae Gweithwyr Cymorth Cyfathrebu (CSWs) yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ac mae’r Swyddogion Pontio ac Adolygu yn cefnogi pobl ifanc sy’n symud o’r ysgol i’r coleg.

Mae manylion tîm cymorth ADY pob campws ar gael isod:

Glyn Price

E-bost: Glyn.Price@coleggwent.ac.uk
Ystafell: D2.06
Ffôn: 07485 314803

Gavin Vowles

E-bost: Gavin.Vowles@coleggwent.ac.uk
Ystafell: C2.02
Ffôn: 07485 329910

Julie Sambrook

E-bost: Julie.Sambrook@coleggwent.ac.uk
Ystafell: K0.10
Ffôn: 07485 314804

Kathryn Clegg

E-bost: Kathryn.Clegg@coleggwent.ac.uk
Ystafell: 2.19
Ffôn: 07485 314807

Kathryn Clegg

E-bost: Kathryn.Clegg@coleggwent.ac.uk
Ystafell: C1.05
Ffôn: 07485 314807