En

Cyfleusterau

Cyfleusterau trawiadol ar gyfer canlyniadau arbennig.

Yn Coleg Gwent, rydym yn cynnig ystod o gyrsiau sy’n ymdrin â nifer o bynciau gwahanol – felly yn naturiol, byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth anhygoel o gyfleusterau sydd ar gael i helpu i roi i chi’r sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnoch.

O’n fferm weithiol 296 acer ym Mrynbuga i’n Bwyty Morels o fri, ein Canolfan Farchogaeth bwrpasol i’n Theatrau Perfformio a’n Canolfan ATA Modurol enwog i’n Salonau Trin Gwallt a Harddwch, mae pob un yn cynnwys y cyfarpar diweddaraf ochr yn ochr â thiwtoriaid arbenigol, oll wedi’u dylunio i roi i chi’r amgylchedd dysgu gorau posibl ar gael.