En

Trafnidiaeth a Theithio

Finance and transport staff on yellow background
play

Cynllun Cerdyn Bws Coleg Gwent

Gall teithio i’r coleg fod yn fforddiadwy! Gyda Chynllun Cerdyn Bws Coleg Gwent, mae posib i chi dderbyn gostyngiad ar eich taith bws i, ac o’r coleg, gyda chyfraddau teithio plant yn ystod gyda’r nosau, ar benwythnosau ac yn y gwyliau (ac eithrio gwyliau’r haf). Mae’n rhaid i chi gael Fy Ngherdyn Teithio er mwyn i’ch cerdyn fod yn ddilys (gweler isod).

Mae ymuno â’r cynllun yn hawdd, yn dibynnu ar ble rydych yn byw:

  • Gwnewch gais i’ch awdurdod lleol (ALl) am gymorth cerdyn bws (manylion cyswllt isod). Os byddwch yn cael eich cymeradwyo, bydd angen i chi dalu eich ffi am y tymor cyntaf wrth gofrestru.
  • Gwneud cais am Fy Ngherdyn Teithio (16-21)

Casglwch eich cerdyn bws am y tymor gan y Gwasanaethau Dysgwyr a thalu eich ffi ostyngol ar y bws.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

www.blaenau-gwent.gov.uk01495 311556

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

www.caerphilly.gov.uk01443 866530

Cyngor Dinas Casnewydd

www.newport.gov.uk01633 656656

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

www.torfaen.gov.uk01495 766920

Talwch eich ffi bob tymor wrth i chi ymrestru:

  • £10 os ydych rhwng 16 a 18 oed (wedi hepgor y taliad ar gyfer 2023)
  • £40 os ydych yn 19 oed neu hŷn (wedi hepgor y taliad ar gyfer 2023)

Casglwch eich cerdyn bws am y tymor gan y Gwasanaethau Dysgwyr a thalu eich ffi ostyngol ar y bws.

Mae hwn yn gynllun teithio am bris gostyngol ar gyfer pobol 16-21 oed gan Lywodraeth Cymru Mae’n rhaid i chi gael Fy Ngherdyn Teithio i sicrhau fod eich cerdyn bws Coleg Gwent yn ddilys. I gofrestru, ewch i fyngherdynteithio.llyw.cymru neu ffoniwch 03002002233.

Noder: mae pob cymorth ariannol yn dibynnu ar gyllid y coleg ac fe all newid. Mae’n rhaid i chi gyrraedd y meini prawf cymhwystra. Nid yw cymorth wedi’i warantu nes i chi gael hysbysiad ysgrifenedig.  Am fwy o wybodaeth a chyngor ariannol anfonwch e-bost at financesupport@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch 01495 333777.

Amserlenni Bws

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lwybrau bysiau ac amserlenni, ewch i  www.traveline.info  neu ffoniwch 0871 200 2233.