En

Llais y Dysgwr

Dweud eich dweud...

Fel myfyriwr, byddwch yn cael y cyfle i ddweud eich dweud ar asesu a llunio eich profiad yn y coleg. Rydym yn credu’n gryf mewn gwrando ar ein dysgwyr – ac rydym wedi ennill sawl gwobr am gadw at hynny!

Starting college - making friends

Mae lleisio eich barn yn ein cynorthwyo i newid yr hyn rydym yn gynnig i fyfyrwyr, ac rydym yn gwrando arnoch mewn sawl ffordd:

  • Cynrychiolwyr dosbarth
  • Undeb y Myfyrwyr
  • Llywodraethwyr Myfyrwyr a Phartneriaethau Cymunedol
  • Aelodaeth myfyrwyr ar fyrddau coleg, pwyllgorau a grwpiau
  • Cynhadledd Llais y Dysgwr
  • Cash4Change – ble mae myfyrwyr yn gwneud cynnig am arian i wneud newidiadau i’w campws.