Partneriaethau â Chyflogwyr

Ein Partneriaethau â Chyflogwyr

Siapio sgiliau cyfredol a’r dyfodol.Unigolion ysbrydoledig. Archwilio gweithlu’r dyfodol.
 

Partneriaethau a Chydweithio

Rydym wedi gweithio gyda nifer o gyflogwyr dros y blynyddoedd, ac mae ein partneriaethau wedi helpu i greu gwahaniaeth gwirioneddol o fewn cymunedau lleol. Mae ein perthynas â busnesau wedi annog cydweithio ac arloesi, yn ogystal â chynnig cyfleoedd cyllido i fod o fudd i ddysgwyr, yn ogystal â busnesau a’r economi ehangach.

Mae codi ymwybyddiaeth o sut fyddai Coleg Gwent yn hoffi paru â chi drwy amrywiaeth o weithgareddau a chyfleoedd yn hanfodol. Mae adeiladu cydweithio cryfach â chyflogwyr yn sicrhau bod ein cwricwlwm yn cysylltu’n agos â’r byd gwaith go iawn, a’r galw am sgiliau yn y dyfodol.

Rydym wastad yn chwilio am bartneriaid i ymestyn yr hyn mae’r Coleg yn ei gynnig, cyrraedd dysgwyr newydd, defnyddio dulliau trosglwyddo gwahanol a darparu’r safon uchaf o addysgu.

Dyma rai o’r cyflogwyr rydym yn gweithio mewn partneriaeth â nhw ar hyn o bryd:

GOS Engineering logo

G.O.S. Tool & Engineering Services Ltd

Cefnogodd y cwmni fyfyrwyr drwy gymryd rhan mewn digwyddiad Mewnwelediad Peirianneg a gynhaliwyd ar Gampws Crosskeys. Amlygwyd swyddi a llwybrau gyrfa posib o fewn y cwmni a sut y byddai’r wybodaeth a’r sgiliau roeddent yn eu datblygu o werth iddynt yn y gweithle. Mae’r cwmni’n cynnal lleoliadau profiad gwaith ac yn awyddus i ddarparu dosbarthiadau meistr arbenigol peirianneg ar gyfer myfyrwyr.

Newport Water Fab logo

Newport Wafer Fab

Mae Newport Wafer Fab a’r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cysylltiedig yn disgwyl gweld cynnydd sylweddol mewn cyfleoedd swyddi dros y 2-5 mlynedd nesaf. Er mwyn helpu I fynd i’r afael â’r prinder sgiliau dyrchafedig, yn enwedig ym maes Peirianneg, mae Coleg Gwent yn gweithio mewn cydweithrediad â’r grŵp llywio meysydd lled-ddargludyddion i gyfuno addysg bellach, addysg uwch a diwydiant er mwyn pontio’r bylchau sgiliau hyn. Mae’r cymwysterau wedi’u teilwra a’u datblygu er mwyn cwrdd ag anghenion Newport Wafer Fab ac mae’r cwmni wedi hyrwyddo cyfleoedd a phrentisiaethau’r diwydiant ar gyfer myfyrwyr mewn digwyddiad Mewnwelediad Peirianneg a gynhaliwyd ar Gampws Crosskeys. 

Dyma rai sefydliadau eraill rydym yn gweithio â nhw

Darganfyddwch y gwahanol ffyrdd

y gallech chi a’ch sefydliad fod yn bartner i ni