Gwasanaethau Cymorth

Cymorth ddim yn gweithio i chi?

Cywiro pethau...

Er i ni wneud ein gorau, nid ydym yn cael popeth yn iawn bob tro. Felly, os ydych yn teimlo nad yw cymorth yn gweithio i chi, dywedwch wrthym ni. Anfonwch e-bost at Gydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (ALSCo) eich campws:

SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru yn wasanaeth eiriolaeth annibynnol sy’n cefnogi pobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol, a’u teuluoedd, yng Nghymru. Ein nod yw osgoi unrhyw anghytundebau a datrys anghytundeb yn gynharach. Am gyngor ac arweiniad diduedd:

Cysylltwch â SNAP Cymru.