En

Sut i wneud cais

Gwneud cais am gwrs gyda Coleg Gwent

Pe bynnag yw’r cwrs rydych eisiau ei hastudio gyda ni, mae gwneud cais yn hawdd. Mae’r broses yn newid ychydig o gwrs i gwrs, ac o sefyllfa i sefyllfa.

Dyma grynodeb, gyda dolenni i chi fedru dod o hyd i’r manylion llawn.

Admissions staff on red background
play
Male student on coloured background

Cyrsiau llawn amser

Am ragor o wybodaeth neu atebion i unrhyw gwestiynau ynghylch y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, ffoniwch ni ar 01495 333777 – a phan fyddwch yn barod i wneud cais, cliciwch ar y ddolen ar dudalen y cwrs i ddechrau.

Ar ôl i chi wneud cais, byddwn yn adolygu’ch cais ac yn seiliedig ar eich graddau a ragwelir – byddwn yn gwneud cynnig i chi. Os ydych chi wedi derbyn eich cynnig, byddwch fel arfer yn derbyn manylion am gofrestru ar eich cwrs ym mis Gorffennaf / Awst.

Rhagor o wybodaeth
male on purple background

Cyrsiau Addysg Uwch

Os ydych yn penderfynu eich bod eisiau astudio un o’n cyrsiau Addysg Uwch, efallai er mwyn ennill cymhwyster gradd, dewiswch eich cwrs o’n hystod lawn o gyrsiau ac yna gwneud cais :

Rhagor o wybodaeth
female on yellow background

Cyrsiau rhan amser

Wedi ichi ddewis eich cwrs rhan amser, mae pedair ffordd syml i wneud cais:

Bydd angen ichi darparu manylion pan fyddwch yn cofrestru, fel ID, dull o dalu a’ch rhif Yswiriant Gwladol.

Rhagor o wybodaeth
male in overalls on blue background

Prentisiaethau

Os ydych eisoes mewn cyflogaeth neu mewn swydd Prentis, gallwch wneud cais am un o’n nifer o gyrsiau. Dechreuwch drwy lenwi ffurflen gais, sydd ar gael o’r canlynol:

Byddwn yn trafod eich Prentisiaeth ddewisol gyda chi tra bod gofyn i’ch cyflogwr lofnodi Cytundeb Tair Ffordd a bodloni’r gwiriadau iechyd a diogelwch priodol, ac wedi hynny, byddwn yn anfon manylion ynghylch sut i gofrestru.

Rhagor o wybodaeth
female learner on pink background

Myfyrwyr rhyngwladol

Os ydych yn dod i astudio gyda ni o dramor, byddwn angen Visa Cyffredinol haen 4. I gael gafael ar un, byddwch angen arddangos eich safon Saesneg a dangos bod gennych ddigon o arian i fyw y tu allan i Lundain dros flwyddyn gyntaf eich cwrs (£8000 ar hyn o bryd) yn ogystal â ffioedd y cwrs.

Yna, gallwch gyflwyno ffurflen gais ryngwladol, ynghyd â chopïau electronig o’ch pasbort, tystysgrifau addysg a thystysgrif Prawf iaith Saesneg Diogel (SELT), wedyn, byddwn yn cynnal cyfweliad Skype cyn cynnig lle ichi.

Rhagor o wybodaeth