Dysgu

Addysg Uwch

MAE CYMHWYSTER LEFEL PRIFYSGOL YN NES NAG Y MEDDYLIWCH

Addysg uwch yn Coleg Gwent

Dychmygwch ennill cymhwyster o lefel prifysgol, ac arbed amser ac arian drwy ei astudio ar eich campws lleol. Dyma beth allwch chi ei wneud yn Coleg Gwent gyda’n nifer cynyddol o gyrsiau addysg uwch!

Mae ein cyrsiau wedi’u dilysu gan bartneriaid ein prifysgol, ac yn rhoi hawl i chi ddefnyddio cyfleusterau’r brifysgol, gan gynnwys canolfannau dysgu’r campws, adnoddau ar-lein a’r Undeb Myfyrwyr. Bydd eich tystysgrif yn dod gan y brifysgol, a chewch eich gwahodd i’w seremoni raddio!

Ond oherwydd eich bod yn astudio yn Coleg Gwent, byddwch wedi’ch lleoli ar gampws lleol, mewn amgylchedd dosbarth bach, cyfeillgar ac, fel myfyriwr AU, gallwch fod yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol a chymorthdaliadau i’ch helpu chi gyda chost astudio.

Ddim yn sicr a ydych chi'n bodloni'r gofynion?

Mewn gwirionedd, nid oes gofynion mynediad caeth ar gyfer ein cyrsiau Addysg Uwch. Rydym yn ystyried bob ymgeisydd yn unigol, gan edrych ar eich profiad bywyd a gwaith yn ogystal â chymwysterau blaenorol.

Os nad ydych yn teimlo’n barod am gwrs ar lefel prifysgol, neu os hoffech loywi eich sgiliau astudio cyn ymrwymo i gwrs lefel uwch, mae gennym ystod o gyrsiau Mynediad i AU i’ch gosod chi ar eich llwybr dewisol.

Mae Coleg Gwent yn bartner cydweithredol Phrifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth, rifysgol Caerwrangon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Pearson.

Mae Coleg Gwent yn croesawu ceisiadau uniongyrchol ar gyfer cyrsiau Addysg Uwch. Felly, nid oes angen ymgeisio drwy UCAS (ar wahân i gyrsiau a gyllidir drwy Brifysgol Caerwrangon).
Male and female cut out together

Cyrsiau Addysg Uwch

Dewch o hyd i gwrs perffaith i chi!

Chwilio am Gwrs

play