Digwyddiadau Agored

Digwyddiadau Agored Coleg Gwent

Gall dewis y cwrs a’r llwybr gyrfa cywir fod yn dasg frawychus. P’un ai ydych yn edrych ar Lefelau A, cyrsiau galwedigaethol, prentisiaethau neu gyrsiau addysg uwch, mae gan Goleg Gwent rywbeth i bawb, a Digwyddiad Agored yw’r ffordd orau o ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod ai gael atebion i’ch cwestiynau llosg.

Cyn i chi ymweld, mae rhai pethau i’w hystyried, felly cymerwch olwg ar yr wybodaeth isod.

Beth sydd angen i chi ei wybod

Faint o’r gloch mae’r digwyddiadau’n cael eu cynnal?

Gallwch ymuno â’n digwyddiadau agored yn ystod yr wythnos unrhyw bryd rhwng 5yh – 7yh, ond cofiwch fod addysgu’n digwydd hyd at 4.30yp, felly ni fyddwch yn gallu cyrraedd yn gynharach na 5yh. Gallwch ymuno â ni yn ein digwyddiadau ar ddydd Sadwrn unrhyw bryd rhwng 10yb – 1yp.

Cofrestru

Nid oes angen i deulu a ffrindiau sy’n ymweld â chi gofrestru, felly cofrestrwch dim ond os oes gennych ddiddordeb mewn astudio gyda ni. Os byddwch yn anghofio cofrestru – peidiwch â phoeni, gallwch dal i fynychu a chofrestru ar y diwrnod.

Dewis y campws cywir

Nid yw pob campws yn cynnig yr un cyrsiau, felly er mwyn osgoi siom, gwiriwch lle gallwch astudio’r cwrs o’ch dewis ac ymweld â’r campws perthnasol. Os nad ydych yn siŵr, gallwch hidlo fesul campws ar opsiwn chwilio cyrsiau isod.

BG
Parth Dysgu Blaenau Gwent

C
Campws Crosskeys

DC
Campws Dinas Casnewydd

T
Parth Dysgu Torfaen

B
Campws Brynbuga
Campus

Maes pwnc BG C DC T B
Lefel A    
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith  
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid        
Prentisiaethau
Celf, Dylunio, Cyfryngau a Ffotograffiaeth  
Arlwyo a Lletygarwch        
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol  
Adeiladu      
Addysg  
Peirianneg a Modurol    
ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill)        
Trin Gwallt a Therapi Harddwch    
Iechyd, Gofal a Blynyddoedd Cynnar  
Sgiliau Byw’n Annibynnol  
Cerddoriaeth, Drama a Dawns      
Llwybr at Radd (Mynediad i Addysg Awch)
Gwasanaethau Cyhoeddus    
Gwyddoniaeth    
Chwaraeon  
Teithio a Thwristiaeth        
 • Dysgu mwy am gyrsiau amser llawn, rhan amser ac addysg uwch
 • Cael golwg ar y campysau a’r cyfleusterau rhagorol
 • Cwrdd â’n darlithwyr a dysgu mwy am yrfaoedd posib
 • Cael gwybodaeth am gymorth ariannol a theithio
 • Dysgu mwy am y cymorth dysgu a chymorth i fyfyrwyr sydd ar gael – yn y dosbarth a thu hwnt
 • Gwnewch gais yn y digwyddiad drwy lenwi ffurflen ymgeisio gyda chymorth ein staff arbennig

Digwyddiadau Agored Rhithwir

Mae ein platfform Digwyddiad Agored Rhithwir ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, lle gallwch ddysgu am fywyd coleg, gwybodaeth am gyrsiau a chael cipolwg o amgylch ein campysau trwy ein teithiau 360. Gallwch ymweld â’n platfform ar virtual.coleggwent.ac.uk

Yn ystod ein Digwyddiadau Agored Rhithwir Byw, gallwch archwilio Coleg Gwent o ddiogelwch a chysur eich cartref, gan gynnwys:

 • Dysgu mwy am ein cyrsiau o weminarau gyda thiwtoriaid arbenigol
 • Dysgu am yrfaoedd posib
 • Cymryd cipolwg o’r campws a chyfleusterau o’r radd flaenaf drwy ein teithiau 360
 • Cael gwybodaeth ynghylch cymorth ariannol a theithio
 • Dysgu am y cymorth rydym yn ei gynnig
 • Siarad â thiwtoriaid a staff cefnogi a gofyn cwestiynau mewn ystafelloedd sgwrsio Holi ac Ateb byw
 • Ymgeisiwch ar-lein

Amserlen Digwyddiadau Agored

Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau agored trwy gydol y flwyddyn, cymerwch olwg ar ein hamserlen ar gyfer digwyddiadau ar y gweill. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein digwyddiadau, cysylltwch â ni ar hello@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01495 333 777.

Visitors at open event
11
05

Digwyddiad Agored ar y Campws

5pm - 7.30pm
Manylion: Darpariaeth gyflawn
Lleoliad: Pob campws
open event students
27
06

Digwyddiad Agored ar y Campws

5pm - 7.30pm
Manylion: Darpariaeth gyflawn
Lleoliad: Pob campws
Tablet with notepad and pens

DIGWYDDIADAU AGORED RHITHWIR

Mae ein platfform digwyddiad agored ar gael
24 awr y dydd, 365 dydd y flwyddyn!

Lansio ein platfform rhithwir