Digwyddiadau Agored

Learner thinking

DIGWYDDIAD AGORED NESAF

Ymunwch â ni am ein digwyddiad llawn amser ac addysg uwch ar bob campws ar Dydd Mawrth 2il Tachwedd am 10yb a 11yb.

COFRESTRWCH NAWR!

Ydych chi'n ystyried dod i'r coleg neu astudio cwrs prifysgol?

Gall dewis y cwrs a llwybr gyrfaol iawn fod yn frawychus ac yn eithaf dryslyd. Pa un ai eich bod yn edrych ar gyrsiau Safon Uwch, cyrsiau galwedigaethol, prentisiaethau, neu cyrsiau addysg uwch, mae gan Coleg Gwent rhywbeth at ddant pawb, a’r ffordd orau i ddysgu’r cyfan sydd ei angen arnoch a chael atebion i’w cwestiynau sydd gennych yw Digwyddiad Agored.

Eleni, byddwn yn cynnal cymysgedd o ddigwyddiadau oddi ar y campws a rhai byw rhithwir, sy’n golygu y gallwch ddewis y ffordd orau i chi gymryd rhan. Gallwch hyd yn oed gymryd rhan ym mhob un! Gwiriwch ein hamserlen o ddigwyddiadau agored i weld y dyddiad ar gyfer pob dull mynychu.

Rydym hefyd yn mynychu ystod o ddigwyddiadau cymunedol yn ystod y flwyddyn, felly cofiwch chwilio am stondin Coleg Gwent i ddysgu mwy am astudio gyda ni, a’r hyn sydd gennym ar eich cyfer.

Digwyddiadau Agored ar y Campws

Rydym yn cynnal cyfres o Ddigwyddiadau Agored ar eich cyfer drwy gydol y flwyddyn. Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i weld lle fyddwch chi’n astudio, gofyn unrhyw gwestiynau a chwrdd â rhai o’ch darpar diwtoriaid.

Digwyddiadau Agored Rhithwir Byw

Yn ystod ein Digwyddiadau Agored Rhithwir Byw, cewch glywed gan ein tiwtoriaid mewn ystafelloedd sgwrsio maes pwnc, a gallwch gysylltu â nhw drwy sesiynau Holi ac Ateb ar ein llwyfan rhithiol, sydd ar gael 365 diwrnod o’r flwyddyn.

Cynhelir ein digwyddiadau ar y campws rhwng 5pm-7pm ar gyfer digwyddiadau yn ystod yr wythnos a rhwng 10am-1pm ar gyfer digwyddiadau ar y penwythnos ac maent yn rhoi’r cyfle i chi ddysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am fynychu’r coleg.

Edrychwch ar ein cyfleusterau ar y campws, dysgwch fwy am eich cwrs dewisol a dewch i gwrdd â rhai o’r staff a fydd yno i’ch helpu i ddysgu.

Gallwch hyd yn oed wneud cais yn bersonol yn y digwyddiad trwy lenwi ffurflen gais gyda chymorth ein staff arbenigol.

Yn ystod ein Digwyddiadau Agored Rhithwir Byw, gallwch archwilio Coleg Gwent o ddiogelwch a chysur eich cartref, gan gynnwys:

  • Dysgu mwy am ein cyrsiau o weminarau gyda thiwtoriaid arbenigol
  • Dysgu am yrfaoedd posib
  • Cymryd cipolwg o’r campws a chyfleusterau o’r radd flaenaf drwy ein teithiau 360
  • Cael gwybodaeth ynghylch cymorth ariannol a theithio
  • Dysgu am y cymorth rydym yn ei gynnig
  • Siarad â thiwtoriaid a staff cefnogi a gofyn cwestiynau mewn ystafelloedd sgwrsio Holi ac Ateb byw
  • Ymgeisiwch ar-lein

Cynhelir gweminarau ein Digwyddiad Agored Byw mewn dwy sesiwn (cychwyn am 5pm a 6pm*), felly peidiwch â phoeni os ydych yn colli rhywbeth –  gallwch fynychu’r sesiwn nesaf yn ddi-drafferth.

Y Sesiwn Gyntaf

5pm – Croeso i Coleg Gwent; bydd y cyflwynydd yn egluro’r digwyddiad agored rhithiol yn fras, a sut i lywio eich ffordd drwy’r digwyddiad.

5.15pm – Bydd ein gweminarau maes pwnc yn cychwyn, ac yn para oddeutu 20 munud. Yn ystafell sgwrsio ein gweminar byddwch yn gallu gofyn cymaint o gwestiynau ag yr hoffwch am bwnc penodol i’n tiwtoriaid cwrs profiadol.

5.40pm – Ein gweminarau ar Gyllid, Teithio a Chymorth yn cychwyn. Cewch ofyn cwestiynau o fewn ystafell sgwrsio’r gweminar yma hefyd.

Yr Ail Sesiwn

Bydd yr ail sesiwn yn cychwyn gan groesawu pawb am 6pm a bydd yr ail set o weminarau yn cychwyn am 6.15pm a 6.40pm.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr amserlen uchod, cysylltwch â’n tîm recriwtio myfyrwyr trwy helo@coleggwent.ac.uk.

Amserlen Digwyddiadau Agored

Busy reception area
02
11

Digwyddiad Agored Llawn Amser ac Addysg Uwch

5pm - 7.30pm
Manylion: Cyrsiau llawn amser a cymwysterau prifysgol
Lleoliad: Pob campws
Cofrestrwch nawr
Laptop and tablet on desk
19
01

Digwyddiad Agored Addysg Uwch Ar-Lein

6pm
Manylion: Cymwysterau prifysgol
Lleoliad: Ar-lein
Laptop and tablet on desk
03
02

Digwyddiad Agored Llawn Amser Ar-lein

5pm & 6pm
Manylion: Cyrsiau llawn amser a llwybr at radd prifysgol
Lleoliad: Ar-lein
people sitting at picnic bench
26
03

Digwyddiad Agored Llawn Amser ac Addysg Uwch

10am - 1pm
Manylion: Cyrsiau llawn amser a cymwysterau prifysgol
Lleoliad: Pob campws
Laptop and tablet on desk
27
04

Digwyddiad Agored Llawn Amser Ar-lein

5pm & 6pm
Manylion: Cyrsiau llawn amser a llwybr at radd prifysgol
Lleoliad: Ar-lein
Laptop and tablet on desk
04
05

Digwyddiad Agored Addysg Uwch Ar-Lein

6pm
Manylion: Cymwysterau prifysgol
Lleoliad: Ar-lein
Visitors at open event
28
06

Digwyddiad Agored Llawn Amser ac Addysg Uwch

5pm - 7.30pm
Manylion: Cyrsiau llawn amser a cymwysterau prifysgol
Lleoliad: Pob campws
Tablet with notepad and pens

DIGWYDDIADAU AGORED RHITHWIR

Mae ein platfform digwyddiad agored ar gael
24 awr y dydd, 365 dydd y flwyddyn!

Lansio ein platfform rhithwir