Campws Dinas Casnewydd

Campws Dinas Casnewydd

Mae Casnewydd yn ddinas ddeniadol ar gyfer myfyrwyr, gyda’i diwylliant bywiog, o wyliau gwych i ddigwyddiadau chwaraeon byd-eang gwerth chweil.

Mae’r campws ychydig funudau o ganol y ddinas (a dim ond wyth munud o’r M4) neu daith byr ar y bws. Mae’n cynnig amrywiaeth gwych o gyrsiau galwedigaethol ac academaidd, rhai yn cael eu darparu mewn partneriaeth ag ysgolion lleol, ac mae’r cyfan yn rhoi’r sgiliau y mae busnesau lleol yn chwilio amdanynt.

Chwilio am Gwrs

Coleg Gwent
Campws Dinas Casnewydd
Heol Nash
Casnewydd
NP19 4TS

Ar Gampws Casnewydd bydd gennych fynediad at amrywiaeth o gyfleusterau gwych, gan gynnwys:

Taith Rithwir 360

play