Cyllid

Cyllid

Y cyllid cywir ar gyfer eich hyfforddiant.

Mae llwyddiant yn hanfodol ar gyfer dyfodol eich busnes, ac mae datblygiad a hyfforddiant eich staff yn rhan annatod o hynny.

Rydym yn gweithio gyda saith corff cyllido lleol a chenedlaethol, ac mae gennym amrywiaeth o opsiynau i’ch helpu chi gyflawni eich amcanion. Bydd ein cynghorwyr proffesiynol yn eich cefnogi a’ch arwain at y corff cywir ar gyfer eich busnes.

 

Gallwch gael hyd at 70%* o’r cyllid ar gyfer cyrsiau achrededig.
Bonws o £3,500 am gyflogi prentis.
Grant hyd at £1500 i feithrin sgiliau newydd neu i ailhyfforddi.
Rhaglen well sy’n rhoi cymorth i filoedd o ffermwyr a choedwigwyr.
Helpwch i siapio ein cwricwlwm ar gyfer y cyrsiau hyn sydd wedi’u hariannu’n llawn a llenwi bylchau sgiliau’r dyfodol.