Campysau

Campysau

Parth Dysgu Torfaen

Bydd ein campws newydd sbon, gwerth £24 miliwn yn agor ym mis Medi 2020 yng nghalon Cwmbrân, ac yn gartref i holl addysg ôl 16 bwrdeistref Torfaen.

Mae ein Canolfan newydd sbon, sydd drws nesaf i Morrisons, yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf ac yn hawdd ei gyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Beth allaf i ei astudio ym Mharth Dysgu newydd Torfaen?

Mae digonedd o ddewis! Gyda phynciau Safon Uwch ar gael, gan gynnwys Llenyddiaeth Saesneg, Sbaeneg a Bagloriaeth Cymru, cymhwyster galwedigaethol a gradd sylfaen; yn bendant, mae rhywbeth yma at ddant pawb.

Cymerwch olwg ar y cyrsiau sydd ar gael

Cymorth

Mae gan bob un o’n dysgwyr Diwtor Personol a mynediad i ystod eang o wasanaethau cymorth er mwyn sicrhau bod pawb yn cyrraedd eu potensial llawn.

Bydd dysgwyr Safon Uwch neu Lefel 3 yn astudio Bagloriaeth Cymru a bydd gan bob disgybl fynediad i raglenni cyfoethogi a chyfleoedd profiad gwaith.

Mae cymorth sgiliau hefyd ar gael er mwyn datblygu llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol lefel uwch y myfyrwyr.

Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol ym Mharth Dysgu Torfaen

Mae gan Coleg Gwent brofiad o gynnig cymorth i bawb, helpu pob dysgwr i gyflawni eu potensial llawn waeth beth yw eu hanghenion dysgu ychwanegol. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ynghylch y cymorth sydd ar gael.

Cwestiynau Cyffredin

Dyma restr o gwestiynau cyffredin ynglŷn â Pharth Dysgu Torfaen.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau nad ydynt wedi eu cynnwys yn yr adran hon, e-bostiwch, a byddwn yn siŵr o ymateb a’u hychwanegu at ein rhestr…

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Cofrestrwch nawr, a dewch draw i Ddigwyddiad Agored ar Gampws Pont-y-pŵl.

Yn ogystal â’n Digwyddiadau Agored, rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion Torfaen er mwyn cadw mewn cysylltiad â disgyblion, rhieni a staff ar gymorth pontio.

Gweler ein Map Llwybr Dysgwyr sydd â dyddiadau allweddol (yn dod yn fuan).

Mae ceisiadau yn awr ar agor. A ydych chi wedi gwneud cais eto?

Gwnewch gais nawr!

I gael y newyddion diweddaraf, tanysgrifiwch i gylchlythyr pwrpasol Parth Dysgu Torfaen.

Dilynwch ni ar Instagram, Facebook a Twitter am ddiweddariadau.

Chwilio Cyrsiau

Coleg Gwent
Parth Dysgu Torfaen
Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen
NP44 1DF

Bydd cyfleusterau Parth Dysgu Torfaen yn cynnwys:

play
share