Campysau

Campysau

Parth Dysgu Torfaen

Cartref addysg ôl 16 yn Nhorfaen

Bydd ein campws newydd sbon, gwerth £24 miliwn yn agor ym mis Medi 2020 yng nghalon Cwmbrân, ac yn gartref i holl addysg ôl 16 Bwrdeistref Torfaen.

Mae ein Canolfan newydd sbon, sydd drws nesaf i Morrisons, yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf ac yn hawdd ei gyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Beth allaf i ei astudio ym Mharth Dysgu newydd Torfaen?

Mae digonedd o ddewis! Gyda 26 o bynciau Safon Uwch ar gael, gan gynnwys Llenyddiaeth Saesneg, Sbaeneg a Bagloriaeth Cymru, 16 cymhwyster galwedigaethol a 3 gradd sylfaen; yn bendant, mae rhywbeth yma at ddant pawb.

Cymerwch olwg ar y cyrsiau sydd ar gael

Barod i wneud cais?

Bydd cyfleusterau Parth Dysgu Torfaen yn cynnwys:

 • Caffi Costa Coffee
 • Neuadd berfformio
 • Labordai gwyddoniaeth a TG, stiwdio gelf a dosbarthiadau modern
 • Llyfrgell a chanolfan astudio
 • Wifi am ddim
 • Ystafelloedd distaw ac ardaloedd ymlacio
 • Ardaloedd gweithio’n hyblyg
 • Ardaloedd cymdeithasol
 • Ystafelloedd cerddoriaeth a’r cyfryngau
 • Loceri myfyrwyr
 • Ystafell weddi
 • Gwasanaethau cymorth myfyrwyr a chymorth technoleg TG ar y safle

 

Cymorth

Mae gan bob un o’n dysgwyr Diwtor Personol a mynediad i ystod eang o wasanaethau cymorth er mwyn sicrhau bod pawb yn cyrraedd eu potensial llawn.

Bydd dysgwyr Safon Uwch neu Lefel 3 yn astudio Bagloriaeth Cymru a bydd gan bob disgybl fynediad i raglenni cyfoethogi a chyfleoedd profiad gwaith.

Mae cymorth sgiliau hefyd ar gael er mwyn datblygu llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol lefel uwch y myfyrwyr.

 

Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol ym Mharth Dysgu Torfaen

Mae gan Coleg Gwent brofiad o gynnig cymorth i bawb, helpu pob dysgwr i gyflawni eu potensial llawn waeth beth yw eu hanghenion dysgu ychwanegol. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ynghylch y cymorth sydd ar gael.

 

Cwestiynau Cyffredin

Dyma restr o gwestiynau cyffredin ynglŷn â Pharth Dysgu Torfaen.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau nad ydynt wedi eu cynnwys yn yr adran hon, e-bostiwch, a byddwn yn siŵr o ymateb a’u hychwanegu at ein rhestr…

 

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Cofrestrwch nawr, a dewch draw i Ddigwyddiad Agored ar Gampws Pont-y-pŵl.

Yn ogystal â’n Digwyddiadau Agored, rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion Torfaen er mwyn cadw mewn cysylltiad â disgyblion, rhieni a staff ar gymorth pontio.

Gweler ein Map Llwybr Dysgwyr sydd â dyddiadau allweddol (yn dod yn fuan).

I gael y newyddion diweddaraf, tanysgrifiwch i gylchlythyr pwrpasol Parth Dysgu Torfaen neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Mae ceisiadau yn awr ar agor. A ydych chi wedi gwneud cais eto?

Gwnewch gais nawr!

Dilynwch ni ar Instagram, Facebook a Twitter am ddiweddariadau.

Chwilio Cyrsiau

Coleg Gwent
Parth Dysgu Torfaen
Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen
NP44 1DF

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf, tanysgrifiwch i’n cylchlythyr pwrpasol ar Barth Dysgu Torfaen yma, cewch yr holl fanylion diweddaraf ar y dudalen we hon ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

play
share