En

Canmoliaethau a Gwobrau’r Coleg

Coleg Gwent award winners

Cyflawniadau 2022/23:

 1. 4ydd safle yn World Skills UK 2023
 2. Gwobrau Ysgol ac Addysg South Wales Argus 2023 – Gwobr Cyflawniad Oes, Christine Jenkins
 3. Gwobrau Ysgol ac Addysg 2022 – Darlithydd AB y Flwyddyn, Peter Britton
 4. Dyfarniad Achrediad Cyfeillgar i Ofalwyr i’r Coleg
 5. 17 o fedalau wedi eu hennill yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2022 – 3 Aur, 6 Arian ac 8 Efydd
 6. Coleg Gwent yn 2il yn gyffredinol yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2022
 7. Canmoliaeth yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau am Ymgysylltiad â Chyflogwyr

 • Grŵp Arweinyddiaeth Addysg Bellach Du
 • ISO 45001:2018 System Rheoli Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol
 • ISO 14001:2015 System Rheoli Amgylcheddol
 • Enillydd Gwobrau Amgylcheddol Cenedlaethol Ysgol/Coleg y Flwyddyn
 • Y coleg cyntaf i gael Gwobr Datblygu Gyrfaoedd – Gyrfa Cymru
 • Tîm Safon Uwch PDBG yn ennill Gwobr Efydd Tîm y Flwyddyn Pearson
 • 29 wedi cyrraedd y rowndiau terfynol ac 13 wedi ennill medalau yng nghystadleuaeth WorldSkills UK 2021 – 3 Aur, 4 Arian, 2 Efydd a 4 Cymeradwyaeth Uchel
 • 24 Medal aur, arian ac efydd yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2021
 • Cyn-deilyngwr Cogydd Crwst Ifanc y Flwyddyn
 • Y Darlithydd Kate Beavan yn derbyn MBE am ei Gwasanaeth i Amaethyddiaeth
 • Pedwar dysgwr yn derbyn cyllid Tafflab
 • Statws achrededig Safon Ansawdd mewn Cymorth i Ofalwyr (QSCS) (am 3 mlynedd)
 • Gwobr Catalydd Entrepreneuriaeth 2020 ar gyfer Wythnos Sefydlu’r Haf
 • Coleg Aur Cyber-First
 • Wedi’i ddewis fel rhan o Ganolfan Ragoriaeth World Skills
 • Gwobr efydd Gwobrau BTEC Pearson
 • Academi Rygbi Dreigiau Iau Coleg Gwent yn bencampwyr Ysgolion a Cholegau Cymru
 • Tri dysgwr yn derbyn cyllid Tafflab
 • Aur mewn Hyfforddiant Personol WorldSkills UK
 • Aur mewn Celf Gemau Digidol 3D WorldSkills UK
 • Lansio Academi Fforwm y Cogyddion cyntaf yng Nghymru
 • Enwyd fel ‘rhagorol’ yn Adroddiad Deilliannau Dysgu Llywodraeth Cymru 2017/18
 • Genethod Dan 18 Oed Coleg Gwent yn Bencampwyr Ysgolion a Cholegau WRU
 • Y sefydliad addysgol cyntaf yng Nghymru i gael campws ‘Demetia-Gyfeillgar’
 • Medalau aur mewn Therapi Harddwch (Dwylo ac Wyneb) a Gwyddor Fforensig yn WorldSkills UK
 • Coleg yn cipio’r nawfed safle yn nhabl y gynghrair am yr ail flwyddyn yn olynol yn WorldSkills UK
 • Enillydd y categori Addysg Gynaliadwy yng Ngwobrau Cymru
 • Teilyngwr ar y rhestr fer yng Ngwobrau Academi Cynaliadwy Cymru yn y categori Ardaloedd Cynaliadwy
 • Teilyngwr ar y rhestr fer yng Ngwobrau Green Gown EAUC
 • 11 Myfyriwr yn cyrraedd rownd derfynol WorldSkills UK
 • Victoria English, darlithydd, yn cael ei chynnwys ymhlith y 10 unigolyn buddugol gan yr Independent am waith ymgyrch iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc
 • Dau ddysgwr yn cyrraedd rowndiau terfynol National SkillBuild
 • Partneriaid gyda’r Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Rheilffyrdd
 • Y coleg cyntaf yng Nghymru i fod yn rhan o fenter Career Colleges
 • Buddugol yng Nghystadleuaeth Sgiliau Hyfforddwyr Ffitrwydd Cymru
 • Cipio’r wobr arian yng nghystadleuaeth gofalu WorldSkills Cymru
 • Prentis Trydan y Flwyddyn SPARKS UK
 • Ennill un wobr gyntaf, dwy ail wobr a thair trydedd wobr yng nghystadlaethau rhanbarthol Cymdeithas Trinwyr Gwallt a Therapyddion y Deyrnas Unedig
 • Efydd yng nghystadleuaeth Ryngwladol Digwyddiad Cyfunol SIAB
 • Cydradd gyntaf yng nghystadleuaeth aml-gyfrwng Diogelwch y Ffyrdd Cymru
 • Enillydd cystadleuaeth celf cenedlaethol BBC Radio 4
 • Cystadleuaeth Trading Places, First Campus a Syniadau Mawr Cymru
 • Gwobr aur, arian ac efydd yn Gala Nofio WSAPLD
 • Gwobr aur yn rownd derfynol adeiladu WorldSkills UK
 • Gwobr arian yn rownd derfynol datblygu chwaraeon WorldSkills UK
 • Gwobr efydd yn rownd derfynol colur i’r cyfryngau WorldSkills UK
 • Enillydd cystadleuaeth ranbarthol Springboard FutureChef
 • Ail yng nghystadleuaeth gofal plant Eisteddfod yr Urdd
 • Cydradd gyntaf yng nghategori colur y cyfryngau yn rownd gyn-derfynol WorldSkills
 • Teilyngwr yng nghystadleuaeth Hyfforddwr Ffitrwydd WorldSkills UK
 • Myfyriwr Rhagorol y Flwyddyn a Myfyriwr Gwyddoniaeth Rhagorol y Flwyddyn yng Ngwobrau BTEC Cenedlaethol