En

Canmoliaethau a Gwobrau’r Coleg

Coleg Gwent award winners

Cyflawniadau 2022/23:

 1. Achrediad Uwch The Care Collective 2024
 2. Menter Ddysgu a Datblygu Orau CIPD 2024 – Canmoliaeth Uchel
 3. Arian yng Ngwobrau Addysgu Addysg Bellach Pearson
 4. 17 o fedalau wedi eu hennill yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2022 – 3 Aur, 6 Arian ac 8 Efydd
 5. 4ydd safle yn World Skills UK 2023
 6. Gwobrau Ysgol ac Addysg South Wales Argus 2023 – Gwobr Cyflawniad Oes, Christine Jenkins
 • Gwobrau Ysgolion ac Addysg South Wales Argus – Darlithydd AB y Flwyddyn, Peter Britton
 • Gwobrau Ysgolion ac Addysg South Wales Argus – Athro/Athrawes Cyfrwng Cymraeg y Flwyddyn, Jacqui Spiller
 • Dyfarnwyd achrediad Carer Friendly i’r Coleg
 • Coleg Gwent yn dod yn 2il yn gyffredinol yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru
 • Enillwyd 35 medal yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2022 – 10 Aur, 14 Arian, 11 Efydd
 • Dysgwyr 22 yn cyrraedd Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills UK
 • Canmoliaeth yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau am Ymgysylltiad â Chyflogwyr
 • Tystysgrif o gydnabyddiaeth a chyfranogiad yn Rhwydwaith Dysgu Oedran-gynhwysol BITC
 • Grŵp Arweinyddiaeth Addysg Bellach Du
 • ISO 45001:2018 System Rheoli Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol
 • ISO 14001:2015 System Rheoli Amgylcheddol
 • Enillydd Gwobrau Amgylcheddol Cenedlaethol Ysgol/Coleg y Flwyddyn
 • Y coleg cyntaf i gael Gwobr Datblygu Gyrfaoedd – Gyrfa Cymru
 • Tîm Safon Uwch PDBG yn ennill Gwobr Efydd Tîm y Flwyddyn Pearson
 • 29 wedi cyrraedd y rowndiau terfynol ac 13 wedi ennill medalau yng nghystadleuaeth WorldSkills UK 2021 – 3 Aur, 4 Arian, 2 Efydd a 4 Cymeradwyaeth Uchel
 • 24 Medal aur, arian ac efydd yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2021
 • Cyn-deilyngwr Cogydd Crwst Ifanc y Flwyddyn
 • Y Darlithydd Kate Beavan yn derbyn MBE am ei Gwasanaeth i Amaethyddiaeth
 • Pedwar dysgwr yn derbyn cyllid Tafflab
 • Statws achrededig Safon Ansawdd mewn Cymorth i Ofalwyr (QSCS) (am 3 mlynedd)
 • Gwobr Catalydd Entrepreneuriaeth 2020 ar gyfer Wythnos Sefydlu’r Haf
 • Coleg Aur Cyber-First
 • Wedi’i ddewis fel rhan o Ganolfan Ragoriaeth World Skills
 • Gwobr efydd Gwobrau BTEC Pearson
 • Academi Rygbi Dreigiau Iau Coleg Gwent yn bencampwyr Ysgolion a Cholegau Cymru
 • Tri dysgwr yn derbyn cyllid Tafflab
 • Aur mewn Hyfforddiant Personol WorldSkills UK
 • Aur mewn Celf Gemau Digidol 3D WorldSkills UK
 • Lansio Academi Fforwm y Cogyddion cyntaf yng Nghymru
 • Enwyd fel ‘rhagorol’ yn Adroddiad Deilliannau Dysgu Llywodraeth Cymru 2017/18
 • Genethod Dan 18 Oed Coleg Gwent yn Bencampwyr Ysgolion a Cholegau WRU
 • Y sefydliad addysgol cyntaf yng Nghymru i gael campws ‘Demetia-Gyfeillgar’