Amser llawn neu ran-amser, mae gennym gannoedd i ddewis ohonynt.
Astudiwch ar gyfer eich cymhwyster prifysgol gyda ni!
Dewch i weld drosoch eich hun sut le yw Coleg Gwent
Digwyddiad nesaf
19
01
Digwyddiad Agored Addysg Uwch Ar-Lein
6pm
Cymwysterau prifysgol
Gweld pob digwyddiad

ER MWYN LLWYDDO

Un o'r colegau sy'n perfformio orau yng Nghymru

yellow circle icon

97.7% cyfradd lwyddo Safon Uwch yn 2020/21

pass rate icon yellow

100% gradd lwyddo mewn 57 o bynciau Safon Uwch

Yellow #1

Cydradd gyntaf o blith colegau Cymru am berfformiad o ran dysgu galwedigaethol

yellow circle icon

Cyfradd lwyddo uchel mewn pynciau galwedigaethol

play

Tweets
Diweddaraf