Amser llawn neu ran-amser, mae gennym gannoedd i ddewis ohonynt.
Astudiwch ar gyfer eich cymhwyster prifysgol gyda ni!
Dewch i weld drosoch eich hun sut le yw Coleg Gwent
Digwyddiad nesaf
27
06
Digwyddiad Agored ar y Campws
5pm - 7.30pm
Darpariaeth gyflawn
Gweld pob digwyddiad
Learner with plan and tablet
LLWYDDWCH yn Coleg Gwent

Llawn Amser, Rhan Amser, Addysg Uwch

LLWYDDWCH!

LLWYDDWCH
GYDA NI

Un o'r colegau sy'n perfformio orau yng Nghymru

yellow circle icon

96.2% cyfradd lwyddo Lefel A yn 2021/22

pass rate icon yellow

100% gradd lwyddo mewn 45 o chyrsiau Lefel A

Enillodd 1 o bob 4 o’n dysgwyr lefel A raddau A*/A yn 2021/22

yellow circle icon

Cyfradd lwyddo uchel mewn pynciau galwedigaethol

play

Tweets
Diweddaraf

@coleggwent_cym

Dewch i gwrdd â Charlotte i weld sut mae'r #cymorth sydd ar gael yn Coleg Gwent wedi ei helpu i ffynnu yn ei chwrs… https://t.co/SoKgJzWsGK