En

Beth yw'r lefel cwrs cywir i mi?

Ddim yn siŵr pa gymhwyster yr ydych yn chwilio amdano neu pa lefel i gychwyn arni?

Dyma ganllaw i’ch helpu i ddewis y lefel gywir a dangos y math o swydd y gallai arwain ati. Bydd sut fyddwch chi’n astudio a hyd eich cwrs yn dibynnu ar beth ydych chi’n dewis ei astudio. Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwybodaeth ynghylch cyrsiau.

Lefel Cymhwyster Lefel swydd
7 Gradd Meistr / Doethuriaeth NVQ 5 Gweithiwr proffesiynol siartredig
6 Gradd Anrhydedd Prentisiaeth
Uwch NVQ 4
5 Gradd sylfaen, HND Diploma mewn
Addysg Uwch
Gweithiwr proffesiynol ym maes rheoli
4 HNC Tystysgrif Addysg Uwch
3 Diploma Estynedig Lefel 3 3 Safon Uwch Uwch
Brentisiaeth
NVQ 3
Technegydd
uwch,
Goruchwyliwr
medrus
Diploma Lefel 3 2 Safon Uwch
Diploma Atodol Lefel 3 1 Safon Uwch
Tystysgrif Lefel 3 1 Safon UG
2 Diploma Lefel 2 4 TGAU (A*-C) Prentisiaeth
NVQ2
Gweithredydd
lled-fedrus
Tystysgrif Estynedig Lefel 2 3 TGAU (A*-C)
Tystysgrif Lefel 2 2 TGAU (A*-C)
1 Tystysgrif neu Ddiploma Lefel
1
TGAU (D-G) Cynllun hyfforddiant NVQ1 Gweithredydd
Mynediad Sgiliau Sylfaenol / Sgiliau Bywyd
Dysgu galwedigaethol Dysgu academaidd Dysgu seiliedig
ar waith

Gall myfyrwyr sy’n astudio Diploma Lefel 3, 90 Credyd fynd ymlaen i Ddiploma Lefel 3, 180 Credyd yn yr ail flwyddyn ar ôl iddynt gwblhau’r Diploma 90 Credyd yn llwyddiannus.

Mae ein cyrsiau galwedigaethol Lefel 3 yn denu pwyntiau Tariff UCAS, yn union fel Safon Uwch. Mae’r nifer yn dibynnu ar eich cwrs. Ceir mwy o wybodaeth am hyn yn: www.ucas.com/tariff

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau