Meet the Learner: PhD success for Melika Ghorbankhani

Cwrdd â'r Dysgwr: Llwyddiant PhD i Melika Ghorbankhani

15 Hydref 2020

Breuddwyd Melika oedd bod yn feddyg, ac felly roedd yn rhaid i'r dysgwr Iranaidd wella ei sgiliau Saesneg a chyflawni sgôr IELTS o 6.5 i gael ei derbyn yn y brifysgol. Er mwyn gwireddu ei huchelgais, dewisodd gwrs ESOL Coleg Gwent, a llwyddodd Melika i fynd â'i hastudiaethau ymhellach na'r disgwyl gyda'r sgiliau y dysgodd hi, a bellach mae'n dilyn PhD!

Darllen mwy
Students in Coleg Gwent face masks

Pecynnau hylendid COVID-19 wedi'u dosbarthu i'ch cadw'n ddiogel ar y campws

14 Hydref 2020

Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i roi diogelwch ein dysgwyr a'n staff yn gyntaf trwy wneud ein campysau'n ddiogel ar gyfer dychwelyd i ddysgu, ac rydyn ni wedi setlo i'r tymor newydd yn dda.

Darllen mwy
Emily Hawkins performing on stage

Cwrdd â'r Dysgwr: Sbotolau ar y Myfyriwr Theatr Gerddorol Emily Hawkins

7 Hydref 2020

Astudiodd Emily gwrs Theatr Gerdd Lefel 3 ar gampws Crosskeys i droi ei hangerdd yn llwybr gyrfa, ac roedd yn agoriad llygad iddi, a arweiniodd at le yn Ysgol Actio fawreddog Guildford!

Darllen mwy
Entrepreneurship Catalyst award and certificate

Mae Gwobr Catalydd Entrepreneuriaeth 2020 yn mynd i'n Hwythnos Sefydlu'r Haf

5 Hydref 2020

Ein pleser yw cyhoeddi mai cynnyrch ein gwaith tîm Wythnos Sefydlu'r Haf yw enillydd y Wobr Catalydd Entrepreneuriaeth yn ôl cyhoeddiad y Gwobrau Addysgwyr Menter Cenedlaethol (NEEA) 2020!

Darllen mwy
Healthcare learners using training arms

Cefnogaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol

1 Hydref 2020

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gyrfa Iechyd Coleg Gwent wedi elwa o ychydig o offer newydd, a roddwyd gan y cyflenwr addysg feddygol arbenigol, Adam,Rouilly.

Darllen mwy
Togetherall app on mobile phone with laptop in background

Yma i chi ac yn cefnogi eich iechyd meddwl

23 Medi 2020

Rydym yn falch o gynnig amgylchedd coleg croesawus, amrywiol sy'n cynnwys pawb ac yn sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth i gyflawni eu nodau a'u dyheadau. Ac eleni, rydym yn teimlo'n gyffrous i lansio gwasanaeth iechyd meddwl newydd sbon ar gyfer ein dysgwyr Togetherall.

Darllen mwy