En

Newyddion Coleg Gwent

ILS Partnership

Partneriaeth sy'n 'gwneud tonnau'

14 Mai 2024

Yn coleg Gwent, rydym ni'n ymrwymedig i greu cyfleoedd i'n holl ddysgwyr ffynnu, waeth beth eu galluoedd neu'r heriau efallai byddant yn eu hwynebu. Un esiampl o'r ymrwymiad hwn yw'r bartneriaeth ysbrydoledig rhwng tîm ILS ein campws Crosskeys a sefydliad nid er elw lleol, sef Multi-sport Social Health & Wellbeing.

Darllen mwy

Adroddiad ardderchog gan Estyn ar Bartneriaeth Dysgu Oedolion Gwent Fwyaf

23 Ebrill 2024

Cafodd Partneriaeth Dysgu Oedolion Gwent Fwyaf, a arweinir gan Coleg Gwent, ei chanmol yn arw yn dilyn adolygiad a gynhaliwyd gan Estyn, sef arolygiaeth addysg Cymru.

Darllen mwy

Dathlu cefnogaeth a llwyddiant yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

4 Ebrill 2024

Wrth i ni ddathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, hoffem daflu golau ar ymroddiad ac effaith wych staff cymorth megis Rhys Lewis a Stacey Godwin, sy’n dangos gwerthoedd ein coleg sef parch, uniondeb a chynwysoldeb.

Darllen mwy

Taith Coleg Gwent Tuag at Garbon Sero Net

25 Mawrth 2024

Rydym wedi ymrwymo i weithredu strategaethau arloesol i leihau ein hôl troed carbon a gweithio tuag at gyflawni allyriadau carbon sero net erbyn 2030.

Darllen mwy
QAA

Cydnabod Coleg AB mwyaf Cymru am safonau academaidd uchel

20 Mawrth 2024

Cydnabyddwyd coleg addysg bellach mwyaf Cymru, Coleg Gwent, am ei safonau academaidd uchel yn dilyn adolygiad diweddar o’r diwydiant.

Darllen mwy
Skills Comp 2024

Coleg Gwent yn cipio’r fedal aur mewn cystadleuaeth sgiliau genedlaethol

18 Mawrth 2024

Rhoddodd dysgwyr o Coleg Gwent berfformiad syfrdanol yn ystod rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru eleni (14eg Mawrth 2024) — gan gipio cyfanswm o 18 o fedalau, gan gynnwys 7 medal aur.

Darllen mwy