CaTS Charity Challenge for St David's Hospice Care - John Sexton's bike ride

Lycra, speedos, esgidiau rhedeg, a chwysu...oll at achos da

8 Ebrill 2021

Mae ein tîm rheoli cyfadran Astudiaethau Creadigol a Thechnegol (CaTS) wedi bod yn gwisgo eu Lycra, speedos ac esgidiau rhedeg, i feicio, cerdded, nofio neu redeg y pellter o Land’s End i John o’ Groats, i godi arian ar gyfer Gofal Hosbis Dewi Sant.

Darllen mwy
Coleg Gwent A Level Students

Anelu’n uchel gyda chyrsiau Safon Uwch yn Coleg Gwent

7 Ebrill 2021

Mae astudio cyrsiau Safon Uwch yn y coleg yn benderfyniad doeth iawn. Efallai nad yw’r coleg yn ddewis amlwg i’r rhai sy’n dymuno astudio Safon Uwch, ond gyda chyfradd basio o 99%, ynghyd â chanlyniadau sy’n gyson well na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru a’r DU yn ystod y pum mlynedd diwethaf, Coleg Gwent yw’r dewis amlwg!

Darllen mwy
FE Myth Buster - students walking outside Coleg Gwent campus

Chwalu’r mythau ynglŷn â bywyd yn y coleg – dyma’r ffeithiau!

26 Mawrth 2021

Mae yna gamdybiaethau cyffredin ynglŷn â mynd i’r coleg. Felly, darllenwch yn eich blaen i chwalu rhywfaint o’r mythau a chael gafael ar y ffeithiau!

Darllen mwy
Kayleigh Barton headshot and Crosskeys campus

Cwrdd â'r Dysgwr: Kayleigh yn perfformio'n dda o fewn addysg uwch

24 Mawrth 2021

Mae astudio ar lefel prifysgol yn gam mawr. Ond fel y dysgodd Kayleigh Barton, nid oes rhaid i chi fynd yn bell o adref i ddatblygu eich gyrfa. Mae ein cyrsiau addysg uwch ar gael yn lleol i chi.

Darllen mwy
Learners recording rock school lockdown album

Dysgwyr Ysgol Roc yn recordio albwm yn ystod y cyfnod clo

19 Mawrth 2021

Ymddengys bod ein dysgwyr Ymarferwyr Cerddoriaeth Ysgol Roc Lefel 3 o Barth Dysgu Blaenau Gwent wedi dod o hyd i ysbrydoliaeth yn ystod y pandemig, ac maen wedi bod yn brysur yn cydweithio ar albwm cyfnod clo, yn rhan o’u hastudiaethau.

Darllen mwy
Jack Bright at a computer

Cwrdd â’r Dysgwr - Daeth Jack Bright o hyd i’w yrfa i’r dyfodol gyda’n Cwrs Technolegau Digidol

18 Mawrth 2021

Astudiodd Jack ein cwrs Colegau Gyrfaoedd BTEC Technolegau Digidol Lefel 3 yng Nghampws Crosskeys yn 2018, cyn symud ymlaen i astudio ei Radd Faglor ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Darllen mwy