Coleg Gwent Vocational Courses

Darganfod eich galwedigaeth yn Coleg Gwent

9 Gorffennaf 2021

Mae cymwysterau galwedigaethol fel cyrsiau BTEC yn gyrsiau sy’n seiliedig ar waith, yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer rôl swydd neu yrfa benodol. Mae’r cyrsiau hyn yn fwy ymarferol na Safon Uwch sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth, ond nid yw hynny’n golygu eu bod yn haws.

Darllen mwy
Career college computing and digital technology learners

Dysgwyr Career Colleges yn rhagori mewn cyfrifiadura a thechnoleg ddigidol

8 Gorffennaf 2021

Mae ein cwrs Career Colleges yn cael ei ddatblygu a’i ddysgu er mwyn bodloni anghenion cyflogwyr, sy’n golygu ei fod yn ddewis poblogaidd i lawer o ddysgwyr sydd eisiau dilyn gyrfa mewn rhwydweithiau cyfrifiadurol a diwydiannau digidol.

Darllen mwy
AAT Blended Learning

Gwneud i astudio weithio i chi efo dysgu cyfunol

6 Gorffennaf 2021

Mae’n bleser gennym lansio ein cwrsiau cyfunol cyntaf AAT mis Medi yma, sef Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg a AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg – a gyflwynir mewn partneriaeth â Mindful Education, drwy gyfuniad o ddosbarthiadau ar-lein ac ar y campws.

Darllen mwy
Gender pronouns

Rhagenwau Rhywedd - canllaw defnyddiol i bob un ohonom

28 Mehefin 2021

Rydym yn cefnogi'r defnydd o ragenwau o fewn cymuned ein coleg oherwydd er nad yw'n bwysig i chi, efallai ei fod yn bwysig iawn i rywun arall, ac rydym eisiau dangos ein cynghreiriaeth a sicrhau bod pawb yn Coleg Gwent yn cael eu parchu ac yn teimlo'n gyfforddus i fod yn nhw eu hunain.

Darllen mwy
Blaenau Gwent Learning Zone A-Level Team

Tîm Safon Uwch PDBG yn Ennill Gwobr Efydd Tîm AB y Flwyddyn Pearson

24 Mehefin 2021

Dydd Mercher 23 Mehefin oedd 'Diwrnod Cenedlaethol Diolch i Athrawon', a pha ffordd well o ddathlu na gyda Gwobr Efydd fawreddog i Dîm Safon Uwch Parth Dysgu Blaenau Gwent yng Ngwobrau Addysgu Pearson ar gyfer 'Tîm AB y Flwyddyn' 2021!

Darllen mwy
Access to HE learner Rosalind Spooner

Barod i newid gyrfa? Mynediad i AU yw eich llwybr at radd

23 Mehefin 2021

Mae addysg yn daith gydol oes. Nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu sgil newydd, dilyn hobi, breuddwydio neu archwilio llwybr gyrfa cwbl newydd. Mynediad i gyrsiau Diploma AU yw eich llwybr i radd.

Darllen mwy