Newyddion a Blogiau

Best results ever in WorldSkills UK

Y Canlyniadau gorau erioed yn WorldSkills UK

29 Tachwedd 2022

Cawsom ddathlu ein canlyniadau gorau erioed yn rowndiau terfynol WorldSkills UK. Fe lwyddom i ddringo i fod yn un o'r tri uchaf yn y Deyrnas Unedig yng nghystadlaethau’r brif ffrwd a sylfaen, ond ar ben hynny, ni bellach yw'r coleg sy'n perfformio orau yng Nghymru!

Darllen mwy
AoC Beacon

Rydyn ni wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobr AoC Beacon

23 Tachwedd 2022

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi fod Coleg Gwent wedi cyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Beacon AoC, sy’n glod mawr. Mae’r gwobrau’n dathlu’r ymarfer gorau a mwyaf arloesol ymysg colegau addysg bellach yn y DU, a chafodd ein menter Coleg Seibr Cymru ei henwebu ar gyfer y Wobr Edge ar gyfer Rhagoriaeth mewn Dysgu Byd Go Iawn.

Darllen mwy
Coleg Gwent is going green - join us in the fight against climate change

Ymunwch â ni yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd

21 Tachwedd 2022

Mae newid hinsawdd yn un o heriau byd-eang mwyaf arwyddocaol ein hoes. Rydym am wneud cynaliadwyedd yn flaenoriaeth yn Coleg Gwent. Mae ein Tasglu Cynaliadwyedd wedi cynllunio ar gyfer y blynyddoedd i ddod, er mwyn parhau i wella ein coleg a lleihau ein heffaith amgylcheddol. Byddwn yn canolbwyntio ar deithio, cyflwyno mannau ailgylchu, ac adeiladu gweithlu mwy gwybodus.

Darllen mwy
Cŵn therapi yn cefnogi ein dysgwyr

Cŵn therapi yn cefnogi ein dysgwyr

18 Tachwedd 2022

Mae cyflogai newydd wedi ymuno â ni'r tymor hwn fel rhan o brosiect cymorth arloesol i fyfyrwyr - Pippa y Cavachon. Fel rhan o'r Prosiect Baxter, mae'r cyflogai gwallt cyrliog â chynffon chwim yn gweithio ochr yn ochr â'i phartner dynol Julie, i gynorthwyo myfyrwyr i ymlacio a bod yn agored ynghylch eu trafferthion.

Darllen mwy

Llwyddo i gael gyrfa eich breuddwydion: Stori Charlie

12 Tachwedd 2022

Beth bynnag yw swydd eich breuddwydion, gallwch wireddu hynny yn Coleg Gwent! Beth am weld sut y llwyddodd Coleg Gwent i helpu Charlie i ddilyn ei yrfa ddelfrydol.

Darllen mwy
A Royal visit for a special DofE event

Ymweliad Brenhinol ar gyfer digwyddiad arbennig DofE

10 Tachwedd 2022

Rydym wedi cael ymweliad arbennig iawn gan Iarll Wessex, heddiw, wrth iddo ymuno â myfyrwyr o bob rhan o Dde-ddwyrain Cymru ar gyfer diwrnod her arbennig Gwobr Dug Caeredin ym Mharth Dysgu Torfaen.

Darllen mwy