Newyddion a Blogiau

Shining a light on our amazing apprentices

Canu clodydd ein prentisiaid penigamp

27 Mehefin 2022

Ddydd Iau 16 Mehefin cafodd gwobrau prentisiaeth blynyddol Coleg Gwent eu cynnal drachefn. Am y tro cyntaf ers tair blynedd, cafodd y digwyddiad ei gynnal yn y cnawd er mwyn dathlu ein prentisiaid penigamp. Enwebwyd prentisiaid anhygoel gan aseswyr a chyflogwyr fel ei gilydd!

Darllen mwy
Interns celebrate Learning Disability Week with successful first cohort of pilot scheme

Interniaid yn dathlu Wythnos Anabledd Dysgu gyda charfan gyntaf lwyddiannus o gynllun peilot

24 Mehefin 2022

Yr wythnos Anabledd Dysgu hon, mae ein hinterniaid wedi cyrraedd diwedd y cwrs cyntaf o gynllun peilot drwy weithio gydag adrannau gwahanol o'r tîm Cyfleusterau yn Ysbyty Nevill Hall.

Darllen mwy
Celebrating our annual Learner Awards with Welsh sports presenter Jason Mohammad

Dathlu ein Gwobrau Dysgwyr Blynyddol gyda'r cyflwynydd chwaraeon o Gymru, Jason Mohammad

23 Mehefin 2022

Y ddoe, gwnaethom gynnal ein digwyddiad gwobrau blynyddol - dathliad o'n holl ddysgwyr ysbrydoledig a'u cyflawniadau drwy gydol y flwyddyn academaidd. Felly, wrth i'r flwyddyn academaidd ddod i ben, gwnaethom fanteisio ar y cyfle i ddathlu ymrwymiad ein dysgwyr i'w hastudiaethau gyda'r cyflwynydd chwaraeon ysbrydoledig o Gymru, Jason Mohammad.

Darllen mwy
Celebrating the official launch of our Cyber Hub

Dathlu lansiad swyddogol ein Hwb Seiber

17 Mehefin 2022

Yn ddiweddar cynhaliwyd digwyddiad lansio llwyddiannus ar gyfer ein Hwb Seiber newydd anhygoel ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent yng Nglynebwy. Lansiwyd yr Hwb Seiber fel rhan o Cyber College Cymru, sef rhaglen sy’n anelu at eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn seiberddiogelwch.

Darllen mwy
ILS Charity Shop for St David's Hospice Care

Dysgwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol yn agor siop dros dro i Ofal Hosbis Dewi Sant

16 Mehefin 2022

Gallai Dysgwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS) ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent fod yn destun sgwrs i Alan Sugar gyda'u menter ddiweddaraf, siop fanwerthu elusennol dros dro i godi arian i Gofal Hosbis Dewi Sant!

Darllen mwy
Inspiring the next generation of food scientists

Ysbrydoli’r genhadlaeth nesaf o wyddonwyr bwyd

14 Mehefin 2022

Gwnaeth Prifysgol Metropolitan Caerdydd groesawu criw o’n myfyrwyr Gwyddoniaeth Gymhwysol am ddiwrnod llawn o brofiad yn y Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, i gael blas ar y dewisiadau gradd a’r llwybrau gyrfa ar gael iddynt yn y sector gwyddoniaeth bwyd a maeth.

Darllen mwy