Newyddion a Blogiau

Adult Learners Week - Kai Griffiths and Vicki Holland

Dechreuwch Bennod Newydd yn Ystod Wythnos Oedolion sy’n Dysgu

24 Medi 2021

Mae cannoedd o oedolion sy’n dysgu’n ymuno â Coleg Gwent i ddechrau pennod newydd bob blwyddyn. Yn ystod Wythnos Oedolion sy’n Dysgu eleni, cawsom gwrdd â rhai o’n myfyrwyr hŷn i wrando ar eu hanes a deall pam y gwnaethant ymuno â Coleg Gwent fis Medi.

Darllen mwy
New-Tesla-in-Engineering-and-Automotive-department-at-Coleg-Gwent

Datblygu Dyfodol y Diwydiant Peirianneg

23 Medi 2021

Mae’r sector Peirianneg wedi newid yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, gyda nifer o uwch arbenigedd ar gael mewn Gwaith Modurol, Chwaraeon Modur, Gweithgynhyrchu, Mecanyddol, Awyrennau a Pheirianneg Drydanol.

Darllen mwy
Employer partnership pledge

Lansio ein Haddewid Partneriaeth Cyflogwyr ysbrydoledig

16 Medi 2021

Yr wythnos hon, gwnaethom lansio ein ‘Addewid Partneriaeth’ ysbrydoledig, sydd wedi’i anelu at gryfhau ein cysylltiadau diwydiant ac ymgysylltu â chyflogwyr lleol.

Darllen mwy
Catering, Hospitality & Tourism

Archwilio Gyrfa mewn Lletygarwch, Arlwyo a Thwristiaeth

13 Medi 2021

Mae'n amser gwych i ymuno â Coleg Gwent i astudio lletygarwch, arlwyo a thwristiaeth gan fod cymaint o gynlluniau cyffrous iawn ar y gweill na allwn ddisgwyl eu cyhoeddi - cadwch lygad amdanynt!

Darllen mwy
ILS Supported Internships at Nevill Hall Hospital

Interniaethau gyda Chefnogaeth ar gyfer Dysgwyr ILS

10 Medi 2021

Fis Medi, rydym yn lansio cynllun peilot cyffrous newydd sy’n cynnig interniaethau gyda chefnogaeth ar gyfer ein dysgwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) ar Gampws Crosskeys, gydag Elite Supported Employment Agency a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB).

Darllen mwy
Coleg Gwent Fresher students 2021

Dewch i gwrdd â’r Glasfyfyrwyr a darganfod pam eu bod wedi dewis Coleg Gwent

9 Medi 2021

Mae mis Medi yn nodi dechrau blwyddyn academaidd arall yn Coleg Gwent, ac rydym yn edrych ymlaen at weld wynebau newydd ar y campws wrth i ddysgwyr newydd ymuno â ni i ddechrau eu hastudiaethau llawn amser a rhan amser uwch gyfochr â’r dysgwyr sy’n dod yn ôl atom ni.

Darllen mwy