Drawing attention to art, design and illustration 3

Tynnu sylw at gelf, dylunio a darlunio

19 Ionawr 2021

Fel rhan o'n cyrsiau a'n gwaith gyda chyflogwyr lleol yng Ngholeg Gwent, mae ein dysgwyr Celf a Darlunio yn gweithio ar ystod o sesiynau briffio byw gyda sefydliadau lleol.

Darllen mwy
Kate Beavan with Rooster

Y Darlithydd Kate Beavan yn derbyn MBE am ei gwasanaeth i amaethyddiaeth

18 Ionawr 2021

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi fod un o'n darlithwyr, Kate Beavan, wedi cael yr anrhydedd o dderbyn MBE am ei gwasanaethau i amaethyddiaeth.

Darllen mwy

Gweithio gyda Chyflogwyr Lleol - Tin Can Kitchen

13 Ionawr 2021

Yng Ngholeg Gwent, rydym yn falch o gael cysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol fel Tin Can Kitchen, ac rydym yn dechrau 2021 gyda ffordd o weithio dan arweiniad cyflogwr.

Darllen mwy
Gaming controller with Cardiff Blues logo

Dysgwyr Esports yn gweithio gyda Gleision Caerdydd i gynnal digwyddiad Call of Duty

11 Ionawr 2021

Trefnodd dysgwyr ar ein cwrs Esports ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent eu digwyddiad chwarae poblogaidd a llwyddiannus eu hunain lle roedd chwaraewyr yn cystadlu mewn timau yn erbyn sêr rygbi rhyngwladol Cymru.

Darllen mwy
HI learners on conference call

Clwb i'r Byddar - Dod â'n Dysgwyr Sydd â Nam ar y Clyw at ei Gilydd

7 Ionawr 2021

Mae dysgwyr sydd â nam ar eu clyw yn wynebu mwy o heriau na'r rhan fwyaf ohonom. Felly mae ein Cyfathrebwyr â Nam ar eu Clyw wedi sefydlu Clwb Byddar, fel y gallwn gefnogi ein cymuned o ddysgwyr â nam ar eu clyw, a'u helpu i gyflawni eu potensial llawn.

Darllen mwy
Photography learners in Cardiff Bay

Canolbwyntio ar Ffotograffiaeth gyda'r Gymuned BAME

17 Rhagfyr 2020

Mae'r diwydiannau creadigol yn tyfu bum gwaith yn gynt na sectorau eraill ym Mhrydain, ond 3-14% o unigolion sy'n gweithio yn y sectorau hyn sy'n dod o gefndiroedd BAME.

Darllen mwy