Three Coleg Gwent Students proudly showing their Tafflab honorary certificates.

Myfyrwyr Campws Crosskeys yn rhoi hwb i'w busnesau ar ôl ennill cystadleuaeth

22 Ionawr 2020

Mae tri o fyfyrwyr campws Crosskeys wedi cael dechrau da iawn i 2020 ar ôl ennill cyllid ar ffurf grant yng nghystadleuaeth sbarduno menter Tafflab.

Darllen mwy
Buddy Scheme

Cynllun Cyfeillion Coleg Gwent

3 Rhagfyr 2019

Mae unigrwydd yn her y mae nifer o bobl ifanc yn ei hwynebu, ac mae'r Coleg yn cymryd camau i geisio mynd i'r afael â'r her honno. Mewn Diwrnod Bydi a gynhaliwyd yn ddiweddar ar Gampws Pont-y-pŵl, daeth grŵp bychan o ddysgwyr o bob rhan o’r Coleg ynghyd i siarad ynghylch unigrwydd cymdeithasol a sut mae delio â'r her.

Darllen mwy

Coleg Gwent yn Ennill Aur yng Ngwobrau WorldSkills

2 Rhagfyr 2019

Mae myfyrwyr Coleg Gwent wedi ennill aur yn rowndiau terfynol cenedlaethol diweddar WorldSkills UK LIVE, gan guro eu cyfatebwyr o golegau ledled y DU yn y Seremoni Wobrwyo ddydd Sadwrn 23 Tachwedd.

Darllen mwy
Personal Learning Accounts

Yn sownd mewn twll gyrfa? Gallai Cyfrif Dysgu Personol fod yr ateb i chi

11 Hydref 2019

Llywodraeth Cymru i lansio menter newydd yn cynnig cyfle i bobl ennill y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i roi cynnig newydd ar eu gyrfa.

Darllen mwy
Art students

Myfyrwyr celf yn ymuno â'r heddlu

4 Hydref 2019

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr sydd yn defnyddio eu doniau artistig i greu pinnau bowlio unigryw er mwyn eu gwerthu mewn ocsiwn elusennol. Mae Heddlu Gwent wedi diolch i'r myfyrwyr Gampws Dinas Casnewydd am gefnogi eu hymgyrch i godi arian at Glefyd Niwronau Motor.

Darllen mwy
Love Your Garden

Y cyflwynydd teledu Alan Titchmarsh yn rhoi gwedd newydd ar ardd gyda chymorth ein dysgwyr diwydiannau'r tir

3 Hydref 2019

Roedd grŵp o'n dysgwyr rheoli cefn gwlad ymysg y gwirfoddolwyr a fu'n helpu’r garddwr teledu Alan Titchmarsh i drawsnewid gardd ar gyfer rhaglen deledu ITV Love Your Garden

Darllen mwy