Newyddion a Blogiau

The race is on for the City Car Cup

Mae'r ras ar gychwyn am Gwpan City Car

20 Ionawr 2022

Ddysgwyr blwyddyn gyntaf ac ail  Peirianneg Chwaraeon Moduro Lefel 3 ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent yn cymryd rhan mewn her gyffrous sef Her Chwaraeon Moduro i Fyfyrwyr ,  Cwpan City Car!

Darllen mwy
Tutor Brian Back becomes a published author

Y tiwtor Brian Back yn dod yn awdur cyhoeddedig

18 Ionawr 2022

Mae'r darlithydd, Brian Back, wedi dysgu Cymdeithaseg a Mynediad i Ddyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn Parth Dysgu Blaenau Gwent Learning ers deng mlynedd. Er mwyn parhau i rannu ei brofiad, gwybodaeth, cefnogaeth ac angerdd, mae Brian wedi ysgrifennu llyfr 'THE ANSWER TO LIFE: The Simple Solution to the Problems of Living’.

Darllen mwy
A university qualification could be closer than you think

Gall cymhwyster prifysgol fod yn agosach nag y credwch

13 Ionawr 2022

Ydych chi’n cwestiynu a ydi prifysgol yn ddewis realistig i chi ac yn meddwl pa ddewisiadau eraill sydd yna? Os hoffech chi gael gradd, ond yn methu fforddio’r ffïoedd na’r ymrwymiad amser sy’n ofynnol gyd phrifysgol, efallai bod un opsiwn nad ydych wedi’i ystyried eto... cwrs addysg uwch yn Coleg Gwent.

Darllen mwy
January college courses - new year new challenge - part time Coleg Gwent learners

Blwyddyn newydd, her newydd

4 Ionawr 2022

Mae mis Ionawr wedi cyrraedd ac mae 2022 wedi cael cychwyn gwych yn Coleg Gwent. Mae gennym ystod o gyrsiau cyffrous yn cychwyn y mis Ionawr hwn ar ein campws lleol, gyda chyfleoedd gwych i ddysgu rhywbeth newydd eleni.

Darllen mwy
Dragons academy staff and partners

Rygbi’r Dreigiau yn Cyhoeddi Partneriaeth gyda Coleg Gwent

8 Rhagfyr 2021

Pleser yw cyhoeddi ein bod bellach yn un o Bartneriaid Masnachol Swyddogol Rygbi’r Dreigiau ar gyfer tymhorau 2021-2022, felly bydd modd ichi ddilyn addysg ôl-16 ochr yn ochr â gwella eich sgiliau ar y cae rygbi.

Darllen mwy
Kate Cox

Diogelwch eich Sefydliad ar gyfer y Dyfodol – Gweminar Ymgysylltiad Cyflogwyr

30 Tachwedd 2021

Ym mis Tachwedd cynhaliwyd y gyntaf mewn cyfres o Weminarau Ymgysylltiad Cyflogwyr gan aelodau o’n tîm Ymgysylltiad Cyflogwyr profiadol.

Darllen mwy