En

Newyddion Coleg Gwent

Staff Coleg Gwent yn ymrwymo i gwblhau hyfforddiant gwrth hiliaeth

27 Medi 2023

Fel coleg, rydym yn falch o fod yn gymuned amrywiol a chynhwysol lle nad oes lle i hiliaeth, a lle mae pawb yn cael eu trin yn deg. Yn unol â dyhead Llywodraeth Cymru am Gymru wrth-hiliol erbyn 2030, rydym yn sefyll mewn undod i ddweud na wrth hiliaeth o bob math.

Darllen mwy
Learner using mobile device

Coleg Gwent yn lansio 'Bŵt-camp Codio' rhithwir rhad ac am ddim ar gyfer oedolion di-waith ledled Cymru

21 Medi 2023

Mewn ymateb i'r galw cynyddol am sgiliau digidol a chodio ar draws ystod amrywiol o ddiwydiannau, cynlluniwyd y Bŵt-camp Codio i hyfforddi myfyrwyr yn y grefft o godio.

Darllen mwy
Architect's impression of HiVE building

Dechrau gwaith adeiladu Canolfan Beirianneg Gwerth Uchel HiVE

18 Medi 2023

Bydd y safle peirianneg gwerth uchel (HiVE) newydd 21,808 tr sg yn darparu hyfforddiant ac addysg o’r math diweddaraf un ar gyfer pobl ifanc a busnesau ym meysydd roboteg, uwch ddeunyddiau a gweithgynhyrchu, a thechnolegau digidol a galluogol.

Darllen mwy
Surgeon in theatre

Coleg Gwent yn Lansio Cwrs Mynediad i Feddygaeth Cyntaf yng Nghymru

30 Awst 2023

Y cwrs, a fydd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer Gradd Llwybr Meddygol yw'r cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Darllen mwy

Llongyfarchiadau i’r dysgwyr hynny sydd wedi cael eu canlyniadau TGAU a BTEC Lefel 2 heddiw!

24 Awst 2023

Yma yn Coleg Gwent, rydyn ni’n dathlu cyfraddau llwyddo gwych dosbarth 2023. Eleni, rydyn ni wedi gweld cyfradd lwyddo arbennig o 92% ar gyfer Mathemateg TGAU (6.5% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol), a chyfradd lwyddo ragorol o 97% ar gyfer Saesneg TGAU (4% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol).

Darllen mwy

Llongyfarchiadau i ddosbarth 2023

17 Awst 2023

Mae heddiw yn ddiwrnod o ddathlu ar gyfer myfyrwyr Coleg Gwent, wrth iddyn nhw dderbyn eu canlyniadau BTEC, UG a Lefel A. Mae ein campysau yn fwrlwm o gyffro wrth i gannoedd o fyfyrwyr ymgynnull ar gyfer yr Ŵyl Ffarwel flynyddol.

Darllen mwy