Newyddion Coleg Gwent

Students visit nepal to help underprivileged children

Dysgwyr Coleg Gwent yn helpu plant dan freintiedig yn Nepal

13 Mawrth 2023

Bydd dysgwyr Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent wedi cychwyn ar Raglen Dinasyddiaeth Fyd-eang i Nepal yn ddiweddar. Byddant yn gweithio gyda FutureSense Foundation a’i dimau lleol i gefnogi cymunedau gwledig, difreintiedig.

Darllen mwy
learners receive medals at the skills competition wales watch party

Myfyrwyr Coleg Gwent yn fuddugol yn rowndiau terfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

10 Mawrth 2023

Mae myfyrwyr Coleg Gwent wedi cystadlu yn erbyn cannoedd o gystadleuwyr eraill ar draws y wlad fel rhan o Gystadleuaeth Sgiliau Cymru. Eleni, arddangosodd 113 o fyfyrwyr eu gallu, eu cymhwysedd a’u gwybodaeth gan ennill cyfanswm o 17 o fedalau yng nghategorïau aur, arian ac efydd.

Darllen mwy
Brickwork competition

Profi sgiliau myfyrwyr trwy ein cystadleuaeth bricwaith

7 Mawrth 2023

Mae ysbrydoli ein myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a gwella lefelau eu hyder yn barhaus yn bwysig iawn i ni fel coleg. Dyna pam ein bod ni wedi cynnal cystadleuaeth sgiliau bricwaith ar gampws Casnewydd yn ddiweddar i alluogi myfyrwyr Lefel 1 a 2 i brofi eu sgiliau.

Darllen mwy
Students with results on results day

Deall Graddau Rhagfynegol

6 Mawrth 2023

Gall graddau rhagfynegol fod yn rhan bwysig o'r broses dderbyn yma yn Coleg Gwent, felly mae'n bwysig cael dealltwriaeth glir o raddau rhagfynegol a sut y gallant effeithio ar eich proses ymgeisio.

Darllen mwy

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod - Dathlu ein tiwtoriaid benywaidd arloesol

6 Mawrth 2023

Yng Ngholeg Gwent, rydyn ni’n falch o fod yn flaengar ac yn herio stereoteipiau rhywedd yn barhaus. Dyna pam ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, rydyn ni’n manteisio ar y cyfle i ddathlu rhai o'n haelodau staff benywaidd gwych sy'n gweithio mewn diwydiannau sy'n cael eu dominyddu gan ddynion yn draddodiadol.

Darllen mwy
Mu

Dewch i gwrdd ag Ysgol Roc Parth Dysgu Blaenau Gwent

21 Chwefror 2023

Cerddoriaeth, Maestro! Dewch i gwrdd ag Ysgol Roc Parth Dysgu Blaenau Gwent! Mae’r Ysgol Roc yn rhaglen a anelir at wella sgiliau ysgrifennu caneuon y dysgwr cerddoriaeth ynghyd â’u rhannu gyda’r gymuned ehangach. Mae’n gweithio ochr yn ochr â’i brif gwrs gan ddatblygu ei unedau cyfansoddi a pherfformiad byw.

Darllen mwy