Healthcare learners using training arms

Cefnogaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol

1 Hydref 2020

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gyrfa Iechyd Coleg Gwent wedi elwa o ychydig o offer newydd, a roddwyd gan y cyflenwr addysg feddygol arbenigol, Adam,Rouilly.

Darllen mwy
Togetherall app on mobile phone with laptop in background

Yma i chi ac yn cefnogi eich iechyd meddwl

23 Medi 2020

Rydym yn falch o gynnig amgylchedd coleg croesawus, amrywiol sy'n cynnwys pawb ac yn sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth i gyflawni eu nodau a'u dyheadau. Ac eleni, rydym yn teimlo'n gyffrous i lansio gwasanaeth iechyd meddwl newydd sbon ar gyfer ein dysgwyr Togetherall.

Darllen mwy

Coleg Gwent yn arwain y ffordd fel coleg Aur CyberFirst!

22 Medi 2020

Llwyddiant i ni - mae Coleg Gwent wedi cael cydnabyddiaeth coleg Aur CyberFirst! Ar ôl sawl mis o waith caled gyda'n partneriaid diwydiannol allweddol - Thales, Fujitsu ac Admiral - ac yn dilyn lansiad cyffrous ein Cymhwyster Seiberddiogelwch sydd wedi'i ddylunio ar y cyd a dan arweiniad diwydiant, rydym wrth ein bodd o gael cydnabyddiaeth gan y cynllun Ysgol/Coleg CyberFirst!

Darllen mwy

Coleg Gwent yn cyflwyno WorldSkills

21 Medi 2020

Ers 2012, mae'n destun balchder gennym ein bod yn cefnogi nifer o ddysgwyr wrth iddynt gystadlu'n llwyddiannus yng nghystadlaethau WorldSkills, a hwythau ymhlith y 10 gorau yn nhabl cynghrair eu meysydd sgiliau am 3 blynedd yn olynol. Felly, rydym yn falch dros ben o gael ein dewis fel rhan o'r rhaglen arloesol Canolfan Ragoriaeth WorldSkills UK, mewn partneriaeth â'r elusen addysg a sgiliau NCFE.

Darllen mwy
Learners with gold A star balloons

Diwrnod Canlyniadau Lefel A 2020

13 Awst 2020

Mae gennym reswm da iawn i ddathlu heddiw gyda blwyddyn arall o ganlyniadau Lefel A rhagorol, er gwaethaf amgylchiadau heriol dosbarth 2020. Cynhaliwyd ein cyfradd lwyddo ragorol o 98%, gyda'r graddau A* - C gorau erioed, cynnydd o 2.2% yn y graddau A*/A a dysgwyr o'r ddau gampws yn sicrhau llefydd ym Mhrifysgol Caergrawnt!

Darllen mwy
Libby-Mae Ford

Eich cefnogi i gyrraedd eich potensial

29 Gorffennaf 2020

Mae cychwyn yn y coleg yn gam mawr sy'n cynnwys addasu i nifer o bethau newydd. Rydym bob amser yn blaenoriaethu ein myfyrwyr yma yn Coleg Gwent. O gymorth academaidd i lesiant personol, rydym yma i chi bob amser! Dyma Libby-Mae Ford, cyn-fyfyriwr, yn sgwrsio â ni am ei phrofiad o astudio cyrsiau Safon Uwch a sut aeth hi ymlaen i ysgrifennu llyfr am iechyd meddwl o'r enw Through the Hourglass.

Darllen mwy