En

Newyddion Coleg Gwent

The Lord Mayors Lunch

Dysgwyr Coginio Proffesiynol Coleg Gwent yn Creu Argraff yn Nigwyddiad Mawreddog Fforwm y Cogyddion

29 Tachwedd 2023

Mewn dathliad o ragoriaeth coginio, y mis diwethaf, cafodd Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bablin Molik, a 100 o westeion o fri gwmni ein dysgwyr coginio proffesiynol lefel 2 a lefel 3 yn y cinio diweddaraf i ddathlu lansiad llyfr Fforwm y Cogyddion, The Chefs’ Knowledge.

Darllen mwy
World Skil

Dysgwyr Coleg Gwent yn ennill yn WorldSkills UK

20 Tachwedd 2023

Mae cystadlaethau WorldSkills UK wedi bod yn wych eleni yn ogystal â’r canlyniad i Dîm Cymru, gyda dysgwyr Coleg Gwent yn cipio Aur, Arian ac Efydd a Chanmoliaeth Uchel ar draws amrywiaeth o gystadlaethau sgiliau!

Darllen mwy
Coleg Gwent Vocational Courses

Darganfod eich galwedigaeth yn Coleg Gwent

20 Tachwedd 2023

Mae cymwysterau galwedigaethol fel cyrsiau BTEC yn gyrsiau sy’n seiliedig ar waith, yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer rôl swydd neu yrfa benodol. Mae’r cyrsiau hyn yn fwy ymarferol na Safon Uwch sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth, ond nid yw hynny’n golygu eu bod yn haws.

Darllen mwy
Parliament Week UK

Coleg Gwent yn dathlu ymgysylltu myfyrwyr â maes gwleidyddiaeth trwy gynnal digwyddiad Newsnight ar gyfer Wythnos Senedd y DU

16 Tachwedd 2023

Dathlodd myfyrwyr Coleg Gwent Wythnos Senedd y DU drwy gynnal digwyddiad arbennig ar 10fed Tachwedd. Arddangosodd y digwyddiad, a ysbrydolwyd gan y rhaglen deledu boblogaidd, Newsnight, bwysigrwydd cyfranogiad myfyrwyr ym maes gwleidyddiaeth wrth ddarparu platfform ar gyfer trafodaethau agored a diddorol ar faterion gwleidyddol o bwys.

Darllen mwy

Cyhoeddi ymddeoliad Pennaeth a Phrif Weithredwr Guy Lacey yn nodi diwedd cyfnod ar gyfer Coleg Gwent

9 Tachwedd 2023

Ar ôl dau ddegawd o wasanaeth ymroddedig yn Coleg Gwent, ac ar ôl treulio'r wyth mlynedd diwethaf fel Pennaeth a Phrif Weithredwr, mae Guy Lacey wedi cyhoeddi ei fwriad i ymddeol ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2023/24.

Darllen mwy

Coleg Gwent yn mynd â dysgwyr ar daith i ddigwyddiad SkillsCymru yng Nghaerdydd

2 Tachwedd 2023

Mae SkillsCymru yn ddigwyddiad blynyddol a gynlluniwyd i ysbrydoli a hysbysu mynychwyr am y llwybrau gyrfa ac addysgol amrywiol sydd ar gael yng Nghymru.

Darllen mwy