Newyddion a Blogiau

logo competition

Dysgwyr yn dangos eu creadigrwydd mewn cystadleuaeth dylunio logo

30 Tachwedd 2021

Mae dysgwyr dawnus Coleg Gwent wedi cael cyfle unigryw i ddangos eu creadigrwydd a dylunio logo ar gyfer Fforwm Busnes newydd Fforwm Economaidd Strategol Torfaen.

Darllen mwy
Employer partnership pledge

Lansio ein Haddewid Partneriaeth Cyflogwyr ysbrydoledig

16 Medi 2021

Yr wythnos hon, gwnaethom lansio ein ‘Addewid Partneriaeth’ ysbrydoledig, sydd wedi’i anelu at gryfhau ein cysylltiadau diwydiant ac ymgysylltu â chyflogwyr lleol.

Darllen mwy
ILS Supported Internships at Nevill Hall Hospital

Interniaethau gyda Chefnogaeth ar gyfer Dysgwyr ILS

10 Medi 2021

Fis Medi, rydym yn lansio cynllun peilot cyffrous newydd sy’n cynnig interniaethau gyda chefnogaeth ar gyfer ein dysgwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) ar Gampws Crosskeys, gydag Elite Supported Employment Agency a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB).

Darllen mwy
AAA screening at Blaenau Gwent Learning Zone

Cefnogi Menter Sgrinio AAA Iechyd Cyhoeddus Cymru yng Nglynebwy

16 Awst 2021

Yn ystod mis Awst, rydym yn cefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda menter gofal iechyd benodol yng Nglynebwy i ddarparu sgrinio AAA hygyrch i’r gymuned leol ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent.

Darllen mwy
Health and social care students learning about mental health on a laptop

Myfyrwyr Coleg Gwent yn gwirfoddoli gyda Materion y Meddwl

11 Mai 2021

Mae Casey, 16 oed, yn fyfyrwraig yng Ngholeg Gwent. Mae hi'n astudio iechyd a gofal cymdeithasol lefel 2 ym Mharth Dysgu Torfaen. Pan glywodd am Brosiect Materion Meddwl,  bachodd y cyfle i ennill rhywfaint o wybodaeth a phrofiad ychwanegol.

Darllen mwy
Loopster employer case study

Gweithio mewn partneriaeth gyda busnes newydd lleol, Loopster

16 Mawrth 2021

Drwy weithio gyda busnesau lleol, gwelwn fod amrywiaeth o ffyrdd y gallan nhw a’n myfyrwyr ninnau elwa. Un enghraifft yn ddiweddar yw partneriaeth rhwng Coleg Gwent a Loopster.

Darllen mwy