Newyddion a Blogiau

Coleg Gwent WorldSkills UK results

Canlyniadau WorldSkills wedi cyrraedd - aur i ddysgwyr Coleg Gwent eto!

29 Tachwedd 2021

Mae cystadlaethau WorldSkills UK wedi bod yn wych eleni yn ogystal â’r canlyniad i Dîm Cymru, gyda dysgwyr Coleg Gwent yn cipio Aur, Arian ac Efydd a Chanmoliaeth Uchel ar draws amrywiaeth o gystadlaethau sgiliau!

Darllen mwy

Llwyddo i Raddio: stori Erin

28 Tachwedd 2021

Ydych chi wastad wedi breuddwydio am fynd i’r brifysgol a chael gradd? Gwireddwch hyn yn Coleg Gwent! Cewch glywed am brofiad Erin o gwrs ar lefel prifysgol yn Coleg Gwent a sut yr aeth hi ati i wireddu ei breuddwyd.

Darllen mwy

Llwyddo i gael gyrfa eich breuddwydion: Stori Charlie

20 Tachwedd 2021

Beth bynnag yw swydd eich breuddwydion, gallwch wireddu hynny yn Coleg Gwent! Beth am weld sut y llwyddodd Coleg Gwent i helpu Charlie i ddilyn ei yrfa ddelfrydol.

Darllen mwy

Llwyddo fel oedolyn sy’n ddysgwr: Stori Robin

12 Tachwedd 2021

A ydych yn meddwl ambell waith y dylech fod wedi dilyn llwybr gyrfa gwahanol? Dyw hi byth yn rhy hwyr i fentro i broffesiwn newydd! Dewch i ddarganfod sut y newidiodd Robin ei stori trwy astudio yn Coleg Gwent.

Darllen mwy

Llwyddo fel entrepreneur: Stori Abi

10 Tachwedd 2021

Ydych chi erioed wedi bod eisiau rhedeg eich busnes eich hun a bod yn fos arnoch chi eich hun? Ewch i weld sut fu i Coleg Gwent helpu Abi i lwyddo yn y byd busnes.

Darllen mwy

Llwyddo i gael lle yn un o’r prifysgolion gorau: Stori Hussain

7 Tachwedd 2021

Os ydych â’ch bryd ar fynd i’r brifysgol, gallwch wneud hynny yn Coleg Gwent! Llwyddodd Hussain i gael ei dderbyn i Brifysgol Caergrawnt i astudio Peirianneg Awyrofod ar ôl cwblhau cyrsiau Safon Uwch ar Gampws Crosskeys.

Darllen mwy