Coleg Gwent yn Ennill Aur yng Ngwobrau WorldSkills

2 Rhagfyr 2019

Mae myfyrwyr Coleg Gwent wedi ennill aur yn rowndiau terfynol cenedlaethol diweddar WorldSkills UK LIVE, gan guro eu cyfatebwyr o golegau ledled y DU yn y Seremoni Wobrwyo ddydd Sadwrn 23 Tachwedd.

Darllen mwy
Why students love learning at Coleg Gwent!

Pam bod myfyrwyr wrth eu bodd yn dysgu yn Ngholeg Gwent!

3 Hydref 2019

Mae'n 'Wythnos Caru ein Colegau', felly rydym am eich cyflwyno i rai o'n dysgwyr, a rhannu eu llwyddiannau a'u taith drwy'r coleg hyd yn hyn gyda chi.

Darllen mwy
chefs

Rysáit ar gyfer llwyddiant dysgu

16 Medi 2019

Rydym yn falch iawn o fod yn lansio Academi Fforwm y Cogyddion gyntaf yng Nghymru gyda'n myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch yn cael cynnig mynediad heb ei ail i arbenigwyr coginio mwyaf ysbrydoledig y DU.

Darllen mwy
students celebrating outside campus

Dysgwyr Lefel A Coleg Gwent yn dathlu eu llwyddiant

15 Awst 2019

Heddiw, mae myfyrwyr a staff Coleg Gwent yn dathlu blwyddyn arall o ganlyniadau Lefel A rhagorol ar draw ei gampysau. Roedd cyfradd lwyddo'r coleg yn ffigwr gwych o 98.5%, sydd yn uwch chymharydd Cymru a'r DU am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Ar draws Coleg Gwent, rhyngddynt safodd 392 o fyfyrwyr bron i 1,000 o arholiadau Lefel A a llwyddodd 76% ohonynt i gael graddau A* - C.

Darllen mwy
Rydym ni'n dathlu Wythnos Oedolion sy'n Dysgu

Rydym ni'n dathlu Wythnos Oedolion sy'n Dysgu

18 Mehefin 2019

I ddathlu Wythnos Oedolion sy'n Dysgu, rydym ni'n eich cyflwyno chi i rai o'n myfyrwyr hŷn a rhannu eu llwyddiannau a'u taith drwy'r coleg hyd yn hyn i nodweddu'r wythnos hon o ddathlu dysgu gydol oes.

Darllen mwy
Students walking outside CK campus

Coleg Gwent yn ennill statws o ragoriaeth gan Lywodraeth Cymru unwaith eto.

24 Mai 2019

Mae Adroddiad Deilliannau Dysgwyr diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017/18 yn dangos mai unwaith eto, am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, Coleg Gwent yw un o golegau gorau Cymru.

Darllen mwy