En

Newyddion Coleg Gwent

Coleg Gwent Vocational Courses

Darganfod eich galwedigaeth yn Coleg Gwent

20 Tachwedd 2023

Mae cymwysterau galwedigaethol fel cyrsiau BTEC yn gyrsiau sy’n seiliedig ar waith, yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer rôl swydd neu yrfa benodol. Mae’r cyrsiau hyn yn fwy ymarferol na Safon Uwch sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth, ond nid yw hynny’n golygu eu bod yn haws.

Darllen mwy
Dorian Payne in an office

Dewch i gwrdd â Dorian Payne, Cyn-fyfyriwr Coleg Gwent

27 Hydref 2023

Dewch i gwrdd â Dorian Payne, 27 mlwydd oed, sef cyn-fyfyriwr cyfrifeg Coleg Gwent. Dorian yw'r grym y tu ôl i Castell Group, cwmni datblygu eiddo sydd â chenhadaeth.

Darllen mwy

Llongyfarchiadau i ddosbarth 2023

17 Awst 2023

Mae heddiw yn ddiwrnod o ddathlu ar gyfer myfyrwyr Coleg Gwent, wrth iddyn nhw dderbyn eu canlyniadau BTEC, UG a Lefel A. Mae ein campysau yn fwrlwm o gyffro wrth i gannoedd o fyfyrwyr ymgynnull ar gyfer yr Ŵyl Ffarwel flynyddol.

Darllen mwy
Students celebrating with balloons

Diwrnod Canlyniadau 2023 - myfyrwyr yn dathlu canlyniadau arholiadau yn Coleg Gwent

17 Awst 2023

Mae myfyrwyr Coleg Gwent - un o golegau gorau Cymru - yn dathlu heddiw (Awst 17) wrth iddynt gasglu eu canlyniadau BTEC, Safon Uwch ac UG angenrheidiol i’w galluogi i gymryd eu camau cyntaf i addysg uwch ac i’w gyrfaoedd newydd.

Darllen mwy
Apprenticeship Awards 2023 students

Dathlu llwyddiant yn ein gwobrau prentisiaeth blynyddol

26 Mehefin 2023

Cynhaliwyd gwobrau prentisiaeth blynyddol 2022/23 eto eleni, gan ddathlu'r gorau o'n grŵp talentog o brentisiaid.

Darllen mwy
Learner Awards trophies

Dathlu ein Gwobrau Dysgwyr blynyddol gydag Ollie Ollerton

23 Mehefin 2023

Ddoe, cynhaliwyd ein Digwyddiad Gobrwyo Dysgwyr flynyddol, sef digwyddiad i ddathlu ein dysgwyr ysbrydoledig a'u cyflawniadau dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Darllen mwy