Learners with gold A star balloons

Diwrnod Canlyniadau Lefel A 2020

13 Awst 2020

Mae gennym reswm da iawn i ddathlu heddiw gyda blwyddyn arall o ganlyniadau Lefel A rhagorol, er gwaethaf amgylchiadau heriol dosbarth 2020. Cynhaliwyd ein cyfradd lwyddo ragorol o 98%, gyda'r graddau A* - C gorau erioed, cynnydd o 2.2% yn y graddau A*/A a dysgwyr o'r ddau gampws yn sicrhau llefydd ym Mhrifysgol Caergrawnt!

Darllen mwy
Libby-Mae Ford

Eich cefnogi i gyrraedd eich potensial

29 Gorffennaf 2020

Mae cychwyn yn y coleg yn gam mawr sy'n cynnwys addasu i nifer o bethau newydd. Rydym bob amser yn blaenoriaethu ein myfyrwyr yma yn Coleg Gwent. O gymorth academaidd i lesiant personol, rydym yma i chi bob amser! Dyma Libby-Mae Ford, cyn-fyfyriwr, yn sgwrsio â ni am ei phrofiad o astudio cyrsiau Safon Uwch a sut aeth hi ymlaen i ysgrifennu llyfr am iechyd meddwl o'r enw Through the Hourglass.

Darllen mwy
Georgina Kenvin

Gwobr efydd o fri i ddysgwr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yng Ngwobrau BTEC

1 Gorffennaf 2020

Llongyfarchiadau i Georgia Kenvin, 20 oed, dysgwr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yn ein Parth Dysgu Blaenau Gwent, sydd wedi derbyn gwobr efydd o fri yng Ngwobrau BTEC Pearson 2020.

Darllen mwy
Adult learner sat at computer

Wythnos Addysg Oedolion - Cwrdd â'r Dysgwyr

26 Mehefin 2020

Rydych eisoes wedi cwrdd â rhai o'n hoedolion sy'n ddysgwyr anhygoel sy'n astudio cyrsiau Hyfforddiant Personol a Busnes, ond mae dysgwyr hŷn yn ymuno â ni i astudio ystod eang o bynciau ar bob lefel, hyd yn oed lefel gradd! Felly, beth am gwrdd â Jodie, Lucinda, Julie, Teresa a Lois, i glywed am eu taith fel oedolion sy'n ddysgwyr...

Darllen mwy
Helen Lloyd

Wythnos Oedolion sy'n Dysgu 2020 - Cwrdd â'r Dysgwyr

25 Mehefin 2020

Dewch i gwrdd â Helen, Holly, Kim a Margaret-Anne, pedwar oedolyn ysbrydoledig sy'n dysgu ac yn astudio ein cyrsiau busnes. Dengys yr oedolion hyn sy'n dysgu nad oes rhaid i'r broses o ddychwelyd i'r coleg fod yn rhy heriol...

Darllen mwy
Claire Gibbs at the gym

Wythnos Oedolion sy'n Dysgu 2020 - Cwrdd â'r Dysgwyr

24 Mehefin 2020

Dyma Catherine, Claire a James, ein Dysgwyr Hyfforddiant Personol Lefel 3 ar gampws Brynbuga, sy'n ymarfer eu meddyliau fel oedolion sy'n dysgu...

Darllen mwy