En
Students with certificates and Sam Warburton speaking at the Learner Awards evening

Dathlu ein Gwobrau’r Dysgwyr blynyddol gyda Sam Warburton


20 Mehefin 2024

 Mae Seremoni Gwobrau’r Dysgwyr yn llwyfan i ddathlu cyflawniadau eithriadol dysgwyr Coleg Gwent 

Cynhaliwyd ein Seremoni Gwobrau’r Dysgwyr flynyddol yr wythnos diwethaf i anrhydeddu dysgwyr ysbrydoledig a’u hymroddiad a’u cyflawniadau drwy gydol y flwyddyn academaidd. 

Anerchodd ein siaradwr gwadd, Sam Warburton, y gynulleidfa gan ganmol ein dysgwyr am eu hymrwymiad i gyflawni pethau gwych.  

Sam Warburton giving an award

Sam Warburton yw’r capten Cymru â’r nifer fwyaf o gapiau a chapten mwyaf llwyddiannus tîm Llewod Prydain ac Iwerddon yn eu hanes. Yn ystod ei yrfa ryngwladol ddisglair, enillodd 74 o gapiau a bu’n gapten ar gyfer 49 ohonynt. Enillodd ddau deitl y Chwe Gwlad ac un Gamp Lawn a daeth â’i yrfa i ben gan fod yn gapten nad oedd wedi colli gêm brawf y Llewod gan arwain y tîm yn Awstralia yn 2013 ac yn Seland Newydd yn 2017. Y tu hwnt i’r byd chwaraeon, mae Sam yn awdur, yn gyflwynydd podlediad ac yn entrepreneur gan ymgorffori gallu amryddawn a llwyddiant ar y cae ac oddi arno. 

Rhoddodd gipolwg i ddysgwyr ar wydnwch ysbrydoledig a chymhellol yn ogystal â’r gallu i addasu a pherfformiad uchel. 

Students performing at the Learner Awards evening

Mae Seremoni Gwobrau’r Dysgwyr yn llwyfan i ddathlu cyflawniadau eithriadol dysgwyr Coleg Gwent. Mae’r digwyddiad yn pwysleisio’r ymroddiad a’r gwaith caled y mae’r unigolion hynod hyn wedi’u dangos yn eu hastudiaethau, eu gweithgareddau allgyrsiol a’u cymunedau. 

I dderbyn gwobr, efallai bod dysgwr wedi goresgyn adfyd, dangos agwedd gadarnhaol neu ddawn eithriadol, neu droi sefyllfa o fethu yn un o lwyddo. 

Cafwyd 389 o enwebiadau eleni, sy’n dyst i’n dysgwyr anhygoel a’u gwydnwch a’u penderfyniad i lwyddo. Dewiswyd 100 o enillwyr Gwobr Cyflawniad Dysgwr ar draws tair cyfadran yn Coleg Gwent. Hefyd, dewiswyd pum dysgwr ar gyfer gwobrau cydnabyddiaeth arbennig.  

Students with certificates at the Learner Awards evening

Eleni, rydym hefyd wedi ychwanegu dau gategori newydd sef Gwobr Ysbrydoliaeth a Gwydnwch Addysg Uwch a Gwobr Dysgwr Addysg Uwch y Flwyddyn. Nod y gwobrau newydd hyn yw dathlu ein dysgwyr sy’n astudio ar gyrsiau ar lefel y brifysgol. 

Dyfarnwyd Gwobrau’r Pennaeth Cynorthwyol i Kamal Ezzeddin, Amelia Williams, Anas Hamasaligh ar gyfer cynnydd a brofwyd yn eu hastudiaethau. Derbyniodd Frederick Annett Wobr y Cadeirydd am oresgyn adfyd ac enillodd Menna Jones Wobr y Pennaeth ar gyfer perfformiad neilltuol. 

Dyweddodd Dirprwy Bennaeth, Nikki Gamlin: 

“Mae’r digwyddiad hwn wedi bod yn ddathliad ysbrydoledig o ymroddiad, dyfalbarhad a thwf. Rydym yn hynod o falch o gyflawniadau ein dysgwyr ac o’r tîm o staff dawnus sy’n gweithio’n galed yn eu cefnogi nhw bob dydd i gyflawni pethau gwych. 

“Hoffwn ddiolch i Sam Warburton am ymuno â ni heno a rhannu ei fersiwn orau o’i hun gyda ni. 

“Mae’r dathliad hwn yn ffordd o’n hatgoffa am rym dysgu gydol oes a’r potensial sydd gan bob un ohonom fel addysgwyr i gael effaith gadarnhaol. Gadewch i ni barhau i newid bywydau trwy ddysgu ac ysbrydoli pobl eraill wrth i ni fynd ar drywydd rhagoriaeth. Llongyfarchiadau unwaith eto i’n holl enillwyr a’r rhai a enwebwyd am wobr – rydych chi’n ein hysbrydoli ni bob dydd.” 

Cynhaliwyd Seremoni Gwobrau’r Dysgwyr 2024 ar ddydd Iau 13eg Mehefin yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru. 

Enillwyr

Gwobrau’r Pennaeth Cynorthwyol – Kamal Ezzeddin, Amelia Williams, Anas Hamasaligh

Gwobr y Cadeirydd – Frederick Annett

Gwobr y Pennaeth –Menna Jones

 

Y Gyfadran Astudiaethau Creadigol a Thechnegol

 

Gwobr Cyflawniad Peirianneg Awyrofod 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Muza Adam 

Gwobr Cyflawniad Peirianneg Drydanol 

Crosskeys – Kian Butcher 

Gwobr Cyflawniad Peirianneg Fecanyddol 

Crosskeys – Rhys Hopkins 

Casnewydd – Osian Townsend Jones 

Gwobr Cyflawniad Peirianneg Chwaraeon Moduro 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Keavie-Mae Mclaughlin 

Gwobr Cyflawniad Peirianneg Cerbydau Modur 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Amelia Candler / Crosskeys – Ethan Rich / Casnewydd – Samuel Davy 

Gwobr Cyflawniad Aml-sgiliau 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Lloyd Price / Casnewydd – Emmanuel Imariagbontua 

Gwobr Cyflawniad Adeiladu 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Kayla Twaite / Casnewydd – Cameron Thompson  

Gwobr Cyflawniad Gwasanaethau Adeiladu 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Evan Overton / Casnewydd – Amelia Williams  

Gwobr Cyflawniad Dylunio Gemau 

Crosskeys – Huw Watkins 

Gwobr Cyflawniad E-chwaraeon 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Evan Tauati 

Gwobr Cyflawniad Celf a Dylunio 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Aaliyah Stevens / Crosskeys – Sean Harding / Casnewydd – Isabella Blake / Parth Dysgu Torfaen – James Greening 

Gwobr Cyflawniad y Cyfryngau 

Crosskeys – Ryan Warlow / Casnewydd – Ioan Bartlett / Parth Dysgu Torfaen – Charlie Callaghan 

Gwobr Cyflawniad Cerddoriaeth 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Katie John / Crosskeys – Eithne Blethyn 

Gwobr y Celfyddydau Perfformio 

Crosskeys – Megan Parsons 

Gwobr Cyflawniad Sgiliau 

  • Cyfraniad Neilltuol mewn Saesneg – Taylor Pope 
  • Cyfraniad Neilltuol mewn Mathemateg – Ty Jarvis-Pickett 
  • Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth/CBC – Alexander Mort 

Gwobr yr Iaith Gymraeg 

Sorrel Butler-Bright 

Ysbrydoliaeth a Gwydnwch Addysg Uwch  

Tomos Ebo 

Dysgwr Addysg Uwch y Flwyddyn 

Megan Thomas Stone 

Y Gyfadran Gofal ac Astudiaethau Cymunedol 

Gwobr Cyflawniad Gofal Plant 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Alisha Long / Crosskeys – Kieran Tyler / Casnewydd – Hannah Culley / Parth Dysgu Torfaen – Jessica Twist 

Gwobr Cyflawniad Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Ellie Gray / Crosskeys – Thomas Williams / Casnewydd – Jerusalem Kijumba / Parth Dysgu Torfaen – Elana Morgan 

Gwobr Cyflawniad Sgiliau Byw yn Annibynnol 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Abi Phillips / Crosskeys – Craig Morgan / Casnewydd – Ryley Smith / Parth Dysgu Torfaen – Kayleigh Smith 

Gwobr Cyflawniad Trin Gwallt 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Elissa Cummings / Crosskeys – Jessica Jackson / Casnewydd – Seren Evans 

Gwobr Cyflawniad Harddwch 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Esther Njoku / Crosskeys – Tierney Parker 

Gwobr Cyflawniad Arlwyo a Lletygarwch 

Crosskeys – Frederick Annett 

Gwobr Cyflawniad Teithio a Thwristiaeth 

Crosskeys – Dion Barlow 

Gwobr Cyflawniad ESOL 

Casnewydd – Hoang Pham 

Gwobr Cyflawniad Gwyddoniaeth 

Casnewydd – Corey Jenkins / Parth Dysgu Torfaen – Amber James 

Gwobr Cyflawniad Mynediad 

Crosskeys – Rebecca Sayers / Casnewydd – Gemma Morgan / Parth Dysgu Torfaen – Anas Hamasalih  

Gwobr Cyflawniad Sgiliau 

  • Cyfraniad Neilltuol mewn Saesneg – Abi Philips 
  • Cyfraniad Neilltuol mewn Mathemateg – Bethan Llewellyn 
  • Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth/CBC – Tayah Richards 

 

Gwobr yr Iaith Gymraeg 

Libby Hodges 

Ysbrydoliaeth a Gwydnwch Addysg Uwch  

Nataliia Kliucho 

Dysgwr Addysg Uwch y Flwyddyn 

Lydia Beavis 

 

Mentergarwch ac Astudiaethau Academaidd

 Gwobr Cyflawniad Safon UG 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Ethan Davies, Emma Edwards / Crosskeys – Molly Howells, Menna Jones / Parth Dysgu Torfaen – Nevaeh Carter, Tobias Dallimore 

Gwobr Cyflawniad Safon Uwch 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Chloe Simmonds, Kasia Tomsa / Crosskeys – Logan Taylor, Brody Winterflood / Parth Dysgu Torfaen – Josiah Morgan, Seren Wilkie 

Diploma Cenedlaethol mewn Gwyddoniaeth 

Crosskeys – Lucia Taylor 

Gwobr Cyflawniad Busnes 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Maisie Cadwallader/ Crosskeys – Joe Horne / Casnewydd – Kamal Ezzeddin / Parth Dysgu Torfaen – Jamie Benzey 

Gwobr Cyflawniad Cyfrifiaduron 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Aiden Rees / Crosskeys – Molly Bensley / Casnewydd – Nathan Barrett / Parth Dysgu Torfaen – Ethan Kinge 

Gwobr Cyflawniad Chwaraeon 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Morgan Davies / Crosskeys – Susan Rondel / Parth Dysgu Torfaen – Aron Tugwell 

Gwobr Cyflawniad Gwasanaethau Cyhoeddus 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Holly Rapps / Crosskeys – Masih Hahan / Parth Dysgu Torfaen – Alex Ouata-Gladwell 

Gwobr Cyflawniad Iechyd a Ffitrwydd 

Brynbuga – Damiano Argentieri 

Gwobr Cyflawniad Gofal Anifeiliaid 

Brynbuga – Maximus Chaplin 

Gwobr Cyflawniad Nyrsio Milfeddygol 

Brynbuga – Emma Petrie 

Gwobr Cyflawniad Ceffylau  

Brynbuga – Katie Burchell 

Gwobr Cyflawniad Mynediad 

Parth Dysgu Blaenau Gwent – Selina Richards  

Gwobr Cyflawniad Sgiliau 

  • Cyfraniad Neilltuol mewn Saesneg – Daniel Rowland 
  • Cyfraniad Neilltuol mewn Mathemateg – Charlotte Gould 
  • Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth/CBC – Kida Ball 

 

Gwobr yr Iaith Gymraeg 

Tegan-Ellen Hopper 

Ysbrydoliaeth a Gwydnwch Addysg Uwch  

Lauren Morris 

Dysgwr Addysg Uwch y Flwyddyn 

Summer Chick 

I gael rhagor o wybodaeth am Coleg Gwent, ewch i: www.coleggwent.ac.uk