Hyfforddiant Pwrpasol

Hyfforddiant Pwrpasol

Mae pob busnes yn wahanol. Yn ddelfrydol, dylai eich hyfforddiant fod wedi ei deilwra’n benodol ar gyfer eich busnes a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch. Dyma’r drefn yn Coleg Gwent

Wrth weithio mewn partneriaeth agos gyda chi, gallwn ddylunio cynllun hyfforddi pwrpasol neu ddatblygu cwrs sydd yn ateb gofynion eich busnes.

Efallai bod gennych fwlch o ran sgiliau yn eich gweithlu, angen hyfforddi eich gweithwyr ar lefel uwch, neu eisiau i’ch busnes gyrraedd safonau’r diwydiant. Boed yn gwrs byr neu ddatblygiad staff parhaus, bydd ein tîm profiadol yn eich cefnogi ar hyd y daith.

Mae gennym gyfleusterau hyfforddi o’r radd flaenaf mewn 5 sir wahanol ledled De Ddwyrain Cymru, neu gallwn ddarparu hyfforddiant mewn man ac amser sy’n gyfleus i chi, gan gynnwys eich adeiladau eich hun – beth bynnag sydd fwyaf cyfleus i’ch pobl.

Am gyngor am ddim, neu i wneud cais am ddyfynbris hyfforddiant, siaradwch â’n cynghorwyr ymgysylltu â chyflogwyr profiadol ar employers@coleggwent.ac.uk.