Cyflogwyr

Hyfforddi, Arwain, Datblygu

Paratowch eich sefydliad ar gyfer y dyfodol gyda Coleg Gwent – Er Mwyn Cyflogwyr!

P’un a ydych angen hyfforddiant ar gyfer eich staff, yn dymuno cyflogi prentis neu’n chwilio am unigolion ifanc i lenwi bwlch sgiliau, mae Coleg Gwent yma i helpu.

Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau parhaus gyda channoedd o gyflogwyr yn y gymuned leol ac rydym wedi cyflawni pethau rhyfeddol ar gyfer ein myfyrwyr a’n busnesau lleol gyda’n gilydd.

 

Photography learner taking photo of a burger

YN Y CHWYDDWYDR

Yng Ngholeg Gwent, rydym yn falch o gael cysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol fel Tin Can Kitchen.

Darllenwch ein hastudiaeth achos cyflogwr ddiweddaraf

Angen cymorth?  Cysylltwch â’n tîm:

employers@coleggwent.ac.uk neu 01495 333777