En

Cyflogwyr

Paratowch eich sefydliad ar gyfer y dyfodol gyda Coleg Gwent

P’un a ydych angen hyfforddiant ar gyfer eich staff, yn dymuno cyflogi prentis neu’n chwilio am unigolion ifanc i lenwi bwlch sgiliau, mae Coleg Gwent yma i helpu.

Angen cymorth?  Cysylltwch â’n tîm: