Cyflogwyr

Diweddariad COVID-19

Hoffwn sicrhau ein cymuned fusnes ein bod ni ar agor ac yn gweithredu o bell. Bydd ein tîm Ymgysylltu â Chyflogwr yn parhau i ddiweddaru a chefnogi eich sefydliad a chynnig cyngor a chyfarwyddyd pan fyddwch ei angen arnoch.

GWEITHIO GYDA CHYFLOGWYR

Rydym yn cydweithio’n agos â chyflogwyr i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y sgiliau y maent yn chwilio amdanynt. 

Yn ogystal â helpu gyda phrofiad gwaith, prentisiaethau a chyfleoedd am leoliadau, mae ein cysylltiadau agos â chyflogwyr hefyd yn golygu y gallwn sicrhau bod ein cyrsiau’n dysgu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Mae hynny wedyn yn gwella cyflogadwyedd y myfyrwyr ac yn helpu busnesau i ffynnu.

 

Ford employee in overalls

PERFFAITH I GYFLOGWYR

Darganfyddwch fwy am yr amrywiaeth o ffyrdd y gallwch chi adeiladu partneriaeth lwyddiannus gyda Coleg Gwent

Lawrlwythwch ein llyfryn

Angen cymorth?  Cysylltwch â’n tîm:

employers@coleggwent.ac.uk neu 01495 333777