Cyflogwyr

GWEITHIO GYDA CHYFLOGWYR

Rydym yn cydweithio’n agos â chyflogwyr i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y sgiliau y maent yn chwilio amdanynt. 

Yn ogystal â helpu gyda phrofiad gwaith, prentisiaethau a chyfleoedd am leoliadau, mae ein cysylltiadau agos â chyflogwyr hefyd yn golygu y gallwn sicrhau bod ein cyrsiau’n dysgu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Mae hynny wedyn yn gwella cyflogadwyedd y myfyrwyr ac yn helpu busnesau i ffynnu.

 

Cysylltwch â’n tîm ar 01495 333564

Os oes arnoch angen unrhyw help neu arweiniad