Cyflogwyr

Hyfforddi, Arwain, Datblygu

Paratowch eich sefydliad ar gyfer y dyfodol gyda Coleg Gwent – Er Mwyn Cyflogwyr!

P’un a ydych angen hyfforddiant ar gyfer eich staff, yn dymuno cyflogi prentis neu’n chwilio am unigolion ifanc i lenwi bwlch sgiliau, mae Coleg Gwent yma i helpu.

Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau parhaus gyda channoedd o gyflogwyr yn y gymuned leol ac rydym wedi cyflawni pethau rhyfeddol ar gyfer ein myfyrwyr a’n busnesau lleol gyda’n gilydd.

 

Loopster employer case study

YN Y CHWYDDWYDR

Darganfyddwch sut y gwnaethom greu partneriaeth â’r cwmni newydd lleol, Loopster.

Darllenwch ein hastudiaeth achos cyflogwr

Angen cymorth?  Cysylltwch â’n tîm: