X-Ray's Lucy Owen with Coleg Gwent staff and learners

BBC X-Ray yn Ymweld â'n Hadran Fodurol Flaenllaw

27 Mawrth 2020

Wythnos ddiwethaf, croesawodd Gampws Crosskeys westeion hynod arbennig am y diwrnod - criw ffilmio BBC X-Ray. Dydd Mawrth 17 Mawrth, cafodd staff a dysgwyr adran Fodurol Coleg Gwent ymweliad gan wynebau adnabyddus iawn o'r BBC, a ddaeth i'n gweld i ddefnyddio ein cyfleusterau i adrodd ar brofion MOT a chynnal a chadw cerbydau modurol ar gyfer y rhaglen deledu hawliau defnyddwyr boblogaidd a gafodd ei darlledu am 7:30pm ddydd Iau 26 Mawrth.

Darllen mwy
Academi Rygbi Iau'r Dreigiau Coleg Gwent

Academi Rygbi Coleg Gwent Crosskeys Yn Ail Hawlio Buddugoliaeth 2012!

27 Ionawr 2020

Ar 14 Ionawr 2019, enillodd Academi Rygbi Iau'r Dreigiau Coleg Gwent eu lle fel pencampwyr Cymru unwaith eto, gan ennill tlws Cynghrair Rygbi Ysgolion a Cholegau Cymru oddi ar Goleg y Cymoedd ar Heol Sardis, Pont-y-pŵl, 14-8.

Darllen mwy
Buddy Scheme

Cynllun Cyfeillion Coleg Gwent

3 Rhagfyr 2019

Mae unigrwydd yn her y mae nifer o bobl ifanc yn ei hwynebu, ac mae'r Coleg yn cymryd camau i geisio mynd i'r afael â'r her honno. Mewn Diwrnod Bydi a gynhaliwyd yn ddiweddar ar Gampws Pont-y-pŵl, daeth grŵp bychan o ddysgwyr o bob rhan o’r Coleg ynghyd i siarad ynghylch unigrwydd cymdeithasol a sut mae delio â'r her.

Darllen mwy

Coleg Gwent yn Ennill Aur yng Ngwobrau WorldSkills

2 Rhagfyr 2019

Mae myfyrwyr Coleg Gwent wedi ennill aur yn rowndiau terfynol cenedlaethol diweddar WorldSkills UK LIVE, gan guro eu cyfatebwyr o golegau ledled y DU yn y Seremoni Wobrwyo ddydd Sadwrn 23 Tachwedd.

Darllen mwy
Personal Learning Accounts

Yn sownd mewn twll gyrfa? Gallai Cyfrif Dysgu Personol fod yr ateb i chi

11 Hydref 2019

Llywodraeth Cymru i lansio menter newydd yn cynnig cyfle i bobl ennill y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i roi cynnig newydd ar eu gyrfa.

Darllen mwy
Art students

Myfyrwyr celf yn ymuno â'r heddlu

4 Hydref 2019

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr sydd yn defnyddio eu doniau artistig i greu pinnau bowlio unigryw er mwyn eu gwerthu mewn ocsiwn elusennol. Mae Heddlu Gwent wedi diolch i'r myfyrwyr Gampws Dinas Casnewydd am gefnogi eu hymgyrch i godi arian at Glefyd Niwronau Motor.

Darllen mwy