Georgina Kenvin

Gwobr efydd o fri i ddysgwr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yng Ngwobrau BTEC

1 Gorffennaf 2020

Llongyfarchiadau i Georgia Kenvin, 20 oed, dysgwr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yn ein Parth Dysgu Blaenau Gwent, sydd wedi derbyn gwobr efydd o fri yng Ngwobrau BTEC Pearson 2020.

Darllen mwy
Adult learner sat at computer

Wythnos Addysg Oedolion - Cwrdd â'r Dysgwyr

26 Mehefin 2020

Rydych eisoes wedi cwrdd â rhai o'n hoedolion sy'n ddysgwyr anhygoel sy'n astudio cyrsiau Hyfforddiant Personol a Busnes, ond mae dysgwyr hŷn yn ymuno â ni i astudio ystod eang o bynciau ar bob lefel, hyd yn oed lefel gradd! Felly, beth am gwrdd â Jodie, Lucinda, Julie, Teresa a Lois, i glywed am eu taith fel oedolion sy'n ddysgwyr...

Darllen mwy
Helen Lloyd

Wythnos Oedolion sy'n Dysgu 2020 - Cwrdd â'r Dysgwyr

25 Mehefin 2020

Dewch i gwrdd â Helen, Holly, Kim a Margaret-Anne, pedwar oedolyn ysbrydoledig sy'n dysgu ac yn astudio ein cyrsiau busnes. Dengys yr oedolion hyn sy'n dysgu nad oes rhaid i'r broses o ddychwelyd i'r coleg fod yn rhy heriol...

Darllen mwy
Claire Gibbs at the gym

Wythnos Oedolion sy'n Dysgu 2020 - Cwrdd â'r Dysgwyr

24 Mehefin 2020

Dyma Catherine, Claire a James, ein Dysgwyr Hyfforddiant Personol Lefel 3 ar gampws Brynbuga, sy'n ymarfer eu meddyliau fel oedolion sy'n dysgu...

Darllen mwy
Kieron Cole in graduation gown

Nid oes angen poeni am ddychwelyd i addysg. Dyma pam...

22 Mehefin 2020

Ar gyfer Wythnos Oedolion sy'n Dysgu 2020 (22-28 Mehefin), rydym yn rhoi blaenoriaeth i addysg oedolion, oherwydd bod astudio yn hwyrach mewn bywyd yn gallu agor nifer o ddrysau i chi.

Darllen mwy
Hamed Amiri talking

Stori ysbrydoledig am obaith, dynoliaeth, gwytnwch a'r GIG

19 Mehefin 2020

'Parch at Bawb' yw un o brif werthoedd Coleg Gwent, ac mae'n bwysig i ni fod pawb yng nghymuned y coleg yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys, eu parchu, eu cefnogi a'u clywed. Yn fwy na dim, rydyn ni'n goleg cynhwysol ac amrywiol lle mae croeso i bawb.

Darllen mwy