Healthcare learners using training arms

Cefnogaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol

1 Hydref 2020

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gyrfa Iechyd Coleg Gwent wedi elwa o ychydig o offer newydd, a roddwyd gan y cyflenwr addysg feddygol arbenigol, Adam,Rouilly.

Darllen mwy
Togetherall app on mobile phone with laptop in background

Yma i chi ac yn cefnogi eich iechyd meddwl

23 Medi 2020

Rydym yn falch o gynnig amgylchedd coleg croesawus, amrywiol sy'n cynnwys pawb ac yn sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth i gyflawni eu nodau a'u dyheadau. Ac eleni, rydym yn teimlo'n gyffrous i lansio gwasanaeth iechyd meddwl newydd sbon ar gyfer ein dysgwyr Togetherall.

Darllen mwy
Learners with gold A star balloons

Diwrnod Canlyniadau Lefel A 2020

13 Awst 2020

Mae gennym reswm da iawn i ddathlu heddiw gyda blwyddyn arall o ganlyniadau Lefel A rhagorol, er gwaethaf amgylchiadau heriol dosbarth 2020. Cynhaliwyd ein cyfradd lwyddo ragorol o 98%, gyda'r graddau A* - C gorau erioed, cynnydd o 2.2% yn y graddau A*/A a dysgwyr o'r ddau gampws yn sicrhau llefydd ym Mhrifysgol Caergrawnt!

Darllen mwy
Libby-Mae Ford

Eich cefnogi i gyrraedd eich potensial

29 Gorffennaf 2020

Mae cychwyn yn y coleg yn gam mawr sy'n cynnwys addasu i nifer o bethau newydd. Rydym bob amser yn blaenoriaethu ein myfyrwyr yma yn Coleg Gwent. O gymorth academaidd i lesiant personol, rydym yma i chi bob amser! Dyma Libby-Mae Ford, cyn-fyfyriwr, yn sgwrsio â ni am ei phrofiad o astudio cyrsiau Safon Uwch a sut aeth hi ymlaen i ysgrifennu llyfr am iechyd meddwl o'r enw Through the Hourglass.

Darllen mwy
Georgina Kenvin

Gwobr efydd o fri i ddysgwr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yng Ngwobrau BTEC

1 Gorffennaf 2020

Llongyfarchiadau i Georgia Kenvin, 20 oed, dysgwr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yn ein Parth Dysgu Blaenau Gwent, sydd wedi derbyn gwobr efydd o fri yng Ngwobrau BTEC Pearson 2020.

Darllen mwy
Adult learner sat at computer

Wythnos Addysg Oedolion - Cwrdd â'r Dysgwyr

26 Mehefin 2020

Rydych eisoes wedi cwrdd â rhai o'n hoedolion sy'n ddysgwyr anhygoel sy'n astudio cyrsiau Hyfforddiant Personol a Busnes, ond mae dysgwyr hŷn yn ymuno â ni i astudio ystod eang o bynciau ar bob lefel, hyd yn oed lefel gradd! Felly, beth am gwrdd â Jodie, Lucinda, Julie, Teresa a Lois, i glywed am eu taith fel oedolion sy'n ddysgwyr...

Darllen mwy