En

Newyddion Coleg Gwent

Coleg Gwent Vocational Courses

Darganfod eich galwedigaeth yn Coleg Gwent

20 Tachwedd 2023

Mae cymwysterau galwedigaethol fel cyrsiau BTEC yn gyrsiau sy’n seiliedig ar waith, yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer rôl swydd neu yrfa benodol. Mae’r cyrsiau hyn yn fwy ymarferol na Safon Uwch sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth, ond nid yw hynny’n golygu eu bod yn haws.

Darllen mwy

Coleg Gwent yn mynd â dysgwyr ar daith i ddigwyddiad SkillsCymru yng Nghaerdydd

2 Tachwedd 2023

Mae SkillsCymru yn ddigwyddiad blynyddol a gynlluniwyd i ysbrydoli a hysbysu mynychwyr am y llwybrau gyrfa ac addysgol amrywiol sydd ar gael yng Nghymru.

Darllen mwy
Mature student adult learner myths debunked

Chwalu mythau myfyrwyr aeddfed – sut beth yw mynd yn ôl i'r coleg fel dysgwr sy'n oedolyn mewn gwirionedd?

17 Medi 2023

Bob blwyddyn, cawn ein hysbrydoli gan gannoedd o ddysgwyr sy'n oedolion a ddaw yn ôl i'r coleg i newid eu stori. Fodd bynnag, gallai rhai mythau cyffredin fod yn eich poeni. Felly, darllenwch ymlaen ac fe awn ati i chwalu rhai ofnau a chamdybiaethau cyffredin gan ddysgwyr sy'n oedolion.

Darllen mwy
FE Myth Buster - students walking outside Coleg Gwent campus

Chwalu’r mythau ynglŷn â bywyd yn y coleg – dyma’r ffeithiau!

6 Gorffennaf 2023

Mae yna gamdybiaethau cyffredin ynglŷn â mynd i’r coleg. Felly, darllenwch yn eich blaen i chwalu rhywfaint o’r mythau a chael gafael ar y ffeithiau!

Darllen mwy
Coleg Gwent students on red carpet at Cannes

Goleuadau, Camera, Gweithredu! Myfyrwyr ffotograffiaeth a chyfryngau Coleg Gwent yn ymweld â Gŵyl Ffilm Cannes

28 Mehefin 2023

Digwyddiad blynyddol sy’n dathlu sinema ryngwladol yw Gŵyl Ffilm Cannes, sy’n dod â gwneuthurwyr ffilm, actorion, cynhyrchwyr, dosbarthwyr a beirniaid ledled y byd at ei gilydd. Eleni, roedd pedwar o’n myfyrwyr Ffotograffiaeth a’r Cyfryngau Lefel A o Barth Dysgu Torfaen yn ddigon ffodus i fynychu’r ŵyl fel rhan o’u profiad gwaith drwy ein partner, asiantaeth greadigol Java.

Darllen mwy
Starting college - Coleg Gwent learners walking outside Crosskeys campus

Beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn dechrau yn y coleg

27 Mehefin 2023

Dechrau yn y Coleg ym mis Medi? Rydym yn edrych ymlaen yn arw at eich gweld yn ymrestru a mwynhau Wythnos y Glas cyn bo hir. Ond, i’ch helpu i baratoi yn y cyfamser, dyma beth sydd angen ichi ei wybod am fywyd coleg a sut mae’n wahanol i’r ysgol.

Darllen mwy