Coleg Gwent Celebrates LGBTQ history month 2020.

Dathlu Mis Hanes LGBTQ 2020

10 Chwefror 2020

Yma yn Coleg Gwent rydym yn falch o nodi a dathlu mis hanes LGBTQ 2020. Rydym yn falch iawn o'n hagwedd a’n cymuned flaengar, lle mae ein dysgwyr a staff yn gallu derbyn pwy ydyn nhw, a byw'n rhydd heb ofn.

Darllen mwy
Coleg Gwent Motor Apprentices

Wythnos Prentisiaethau 2020

3 Chwefror 2020

Mae prentisiaethau'n wych i'r rhai sydd eisiau mynd i mewn i fyd gwaith yn syth ac ennill cymwysterau ar yr un pryd. Yma yn Coleg Gwent rydym yn falch o gefnogi mwy na 445 o ddysgwyr sydd yn gwneud hynny.

Darllen mwy
Academi Rygbi Iau'r Dreigiau Coleg Gwent

Academi Rygbi Coleg Gwent Crosskeys Yn Ail Hawlio Buddugoliaeth 2012!

27 Ionawr 2020

Ar 14 Ionawr 2019, enillodd Academi Rygbi Iau'r Dreigiau Coleg Gwent eu lle fel pencampwyr Cymru unwaith eto, gan ennill tlws Cynghrair Rygbi Ysgolion a Cholegau Cymru oddi ar Goleg y Cymoedd ar Heol Sardis, Pont-y-pŵl, 14-8.

Darllen mwy
Three Coleg Gwent Students proudly showing their Tafflab honorary certificates.

Myfyrwyr Campws Crosskeys yn rhoi hwb i'w busnesau ar ôl ennill cystadleuaeth

22 Ionawr 2020

Mae tri o fyfyrwyr campws Crosskeys wedi cael dechrau da iawn i 2020 ar ôl ennill cyllid ar ffurf grant yng nghystadleuaeth sbarduno menter Tafflab.

Darllen mwy
Buddy Scheme

Cynllun Cyfeillion Coleg Gwent

3 Rhagfyr 2019

Mae unigrwydd yn her y mae nifer o bobl ifanc yn ei hwynebu, ac mae'r Coleg yn cymryd camau i geisio mynd i'r afael â'r her honno. Mewn Diwrnod Bydi a gynhaliwyd yn ddiweddar ar Gampws Pont-y-pŵl, daeth grŵp bychan o ddysgwyr o bob rhan o’r Coleg ynghyd i siarad ynghylch unigrwydd cymdeithasol a sut mae delio â'r her.

Darllen mwy

Coleg Gwent yn Ennill Aur yng Ngwobrau WorldSkills

2 Rhagfyr 2019

Mae myfyrwyr Coleg Gwent wedi ennill aur yn rowndiau terfynol cenedlaethol diweddar WorldSkills UK LIVE, gan guro eu cyfatebwyr o golegau ledled y DU yn y Seremoni Wobrwyo ddydd Sadwrn 23 Tachwedd.

Darllen mwy