En

Newyddion Coleg Gwent

Dorian Payne in an office

Dewch i gwrdd â Dorian Payne, Cyn-fyfyriwr Coleg Gwent

27 Hydref 2023

Dewch i gwrdd â Dorian Payne, 27 mlwydd oed, sef cyn-fyfyriwr cyfrifeg Coleg Gwent. Dorian yw'r grym y tu ôl i Castell Group, cwmni datblygu eiddo sydd â chenhadaeth.

Darllen mwy

Dysgwyr addysg uwch yn disgleirio. Cyhoeddi enillwyr yn ystod digwyddiad graddio

13 Hydref 2023

Yr wythnos hon, dathlwyd cyflawniadau ein dysgwyr addysg uwch mewn digwyddiad gwobrwyo a graddio arbennig a gynhaliwyd yng Nghlwb Golff Bryn Meadows.

Darllen mwy

Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ymweld â HiVE ar gyfer seremoni torri’r dywarchen

9 Hydref 2023

Aeth Mr. Davies, ynghyd â’r contractwyr, ISG, y Cynghorydd John Morgan o Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Alun Davies AS for Blaenau Gwent ac Is-bennaeth Coleg Gwent, Nikki Gamlin, ar daith o’r safle lle mae’r gwaith o adeiladu cyfleuster addysgu technoleg uchel newydd, sy’n werth nifer o filiynau o bunnoedd, yn cael ei gyflawni.

Darllen mwy

Staff Coleg Gwent yn ymrwymo i gwblhau hyfforddiant gwrth hiliaeth

27 Medi 2023

Fel coleg, rydym yn falch o fod yn gymuned amrywiol a chynhwysol lle nad oes lle i hiliaeth, a lle mae pawb yn cael eu trin yn deg. Yn unol â dyhead Llywodraeth Cymru am Gymru wrth-hiliol erbyn 2030, rydym yn sefyll mewn undod i ddweud na wrth hiliaeth o bob math.

Darllen mwy
Learner using mobile device

Coleg Gwent yn lansio 'Bŵt-camp Codio' rhithwir rhad ac am ddim ar gyfer oedolion di-waith ledled Cymru

21 Medi 2023

Mewn ymateb i'r galw cynyddol am sgiliau digidol a chodio ar draws ystod amrywiol o ddiwydiannau, cynlluniwyd y Bŵt-camp Codio i hyfforddi myfyrwyr yn y grefft o godio.

Darllen mwy
Architect's impression of HiVE building

Dechrau gwaith adeiladu Canolfan Beirianneg Gwerth Uchel HiVE

18 Medi 2023

Bydd y safle peirianneg gwerth uchel (HiVE) newydd 21,808 tr sg yn darparu hyfforddiant ac addysg o’r math diweddaraf un ar gyfer pobl ifanc a busnesau ym meysydd roboteg, uwch ddeunyddiau a gweithgynhyrchu, a thechnolegau digidol a galluogol.

Darllen mwy