Newyddion a Blogiau

Llwyddo i gael lle yn un o’r prifysgolion gorau: Stori Hussain

7 Tachwedd 2021

Os ydych â’ch bryd ar fynd i’r brifysgol, gallwch wneud hynny yn Coleg Gwent! Llwyddodd Hussain i gael ei dderbyn i Brifysgol Caergrawnt i astudio Peirianneg Awyrofod ar ôl cwblhau cyrsiau Safon Uwch ar Gampws Crosskeys.

Darllen mwy
 - Student Hannaliese achieves with the help of CG Ambitions

Cyfarfod â’r Dysgwr: Hannaliese yn llwyddo gyda help Uchelgeisiau CG

4 Tachwedd 2021

Uchelgais Hannaliese, myfyriwr Busnes, yw mynd â’r maen i’r wal yn y byd proffesiynol, ac eisoes mae hi wedi llwyddo i gael lleoliad haf gyda help tîm Uchelgeisiau CG.

Darllen mwy
BBC X Ray filming in the hair and beauty department at Coleg Gwent

BBC X Ray yn ymweld â'n hadran Gwallt a Harddwch

2 Tachwedd 2021

Yn ddiweddar mae ein hadran Gwallt a Harddwch Campws Crosskeys wedi croesawu rhai gwesteion arbennig o'r rhaglen deledu boblogaidd i ddefnyddwyr, BBC X Ray. Gydag adnoddau o safon y diwydiant a thiwtoriaid arbenigol yn y sector colur a harddwch, Coleg Gwent oedd y lle delfrydol i ffilmio pennod gyfan am y broblem gynyddol o golur ffug.

Darllen mwy
COP26 meeting with Jayne Bryant and John Griffiths

Dysgwyr Gwleidyddiaeth a Daearyddiaeth yn trafod COP26 gydag Aelodau Senedd lleol

29 Hydref 2021

Gyda Chynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) ar y gorwel, cafodd ein dysgwyr gyfle unigryw i siarad ag Aelodau Senedd lleol, fydd yn mynychu'r gynhadledd, i rannu eu safbwyntiau ar newid hinsawdd a thrafod y pynciau yr hoffent i'r gynhadledd eu trafod.

Darllen mwy
KOREC surveying equipment

Adeiladu dyfodol gwell gydag offer tirfesur o safon y diwydiant

28 Hydref 2021

Mae buddsoddi mewn offer o’r radd flaenaf yn allweddol o ran helpu ein dysgwyr fod yn ymwybodol o’r newidiadau a’r datblygiadau arloesol diweddaraf yn y sector. Felly, cafodd ein hadran Adeiladu a Pheirianneg Sifil ar Gampws Dinas Casnewydd ddanfoniad cyffrous o offer tirfesur newydd sbon gan KOREC

Darllen mwy
Coleg Gwent WorldSkills Finalists 2021

29 o Ddysgwyr Ysbrydoledig Coleg Gwent yn cyrraedd rowndiau terfynol WorldSkills UK

26 Hydref 2021

Eleni, mae 29 o ddysgwyr ysbrydoledig Coleg Gwent wedi llwyddo i gyrraedd y rowndiau terfynol, yn cystadlu yn erbyn dysgwyr o golegau ar draws y DU mis Tachwedd yma.

Darllen mwy