Group of people working in the garden

Agor ardal ddysgu awyr agored newydd

27 Medi 2019

Da iawn i'n dysgwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol a helpodd i greu ardal ddysgu awyr agored newydd, gydag ychydig o help llaw gan bobl ifanc ar raglen Can Do Leonard Cheshire.

Darllen mwy
TLZ topping out

Seremoni Gosod Carreg Gopa Parth Dysgu Torfaen

16 Medi 2019

Gosodwyd y garreg gopa ym Mharth Dysgu Torfaen mewn seremoni arbennig i nodi'r garreg filltir ddiweddaraf yn y datblygiad gwerth £24 miliwn.

Darllen mwy
chefs

Rysáit ar gyfer llwyddiant dysgu

16 Medi 2019

Rydym yn falch iawn o fod yn lansio Academi Fforwm y Cogyddion gyntaf yng Nghymru gyda'n myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch yn cael cynnig mynediad heb ei ail i arbenigwyr coginio mwyaf ysbrydoledig y DU.

Darllen mwy
students celebrating outside campus

Dysgwyr Lefel A Coleg Gwent yn dathlu eu llwyddiant

15 Awst 2019

Heddiw, mae myfyrwyr a staff Coleg Gwent yn dathlu blwyddyn arall o ganlyniadau Lefel A rhagorol ar draw ei gampysau. Roedd cyfradd lwyddo'r coleg yn ffigwr gwych o 98.5%, sydd yn uwch chymharydd Cymru a'r DU am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Ar draws Coleg Gwent, rhyngddynt safodd 392 o fyfyrwyr bron i 1,000 o arholiadau Lefel A a llwyddodd 76% ohonynt i gael graddau A* - C.

Darllen mwy
TVA presentation

Logo newydd ar gyfer Cynghrair Gwirfoddol Torfaen wedi ei ddylunio gan fyfyriwr Coleg Gwent

8 Awst 2019

Llongyfarchiadau i Lee Brakspears, myfyriwr gradd sylfaenol cyfathrebu graffig, am ddylunio logo newydd gwych ar gyfer Cynghrair Gwirfoddol Torfaen.

Darllen mwy
chefs forum chefs

Myfyrwyr arlwyo yn ymuno â chogydd blaenllaw Cymreig yn ei gegin seren Michelin

8 Awst 2019

Cafodd tri o'n myfyrwyr arlwyo ymuno â'r cogydd talentog James Sommerin i goginio bwydlen o ganapés yn ei fwyty seren Michelin ym Mhenarth.

Darllen mwy