Newyddion a Blogiau

Torfaen Learning Zone

Parth Dysgu Torfaen yn croesawu gwesteion arbennig

25 Hydref 2021

Nid ydym wedi cael y cyfle i ddathlu’r cyfleusterau newydd gwych sydd ar gael i ddysgwyr yng Nghwmbrân yn iawn. Felly, yr wythnos ddiwethaf, cynaliasom ddathliad agoriadol swyddogol.

Darllen mwy
Show racism the red card day - staff wearing red at Coleg Gwent

Dangos y cerdyn coch i hiliaeth

22 Hydref 2021

Mae heddiw yn 'Ddiwrnod Gwisgo Coch', ac rydym yn gwneud union hynny i ddangos ein cefnogaeth tuag at ddangos y cerdyn coch i hiliaeth. Yn Coleg Gwent, rydym yn ymrwymedig i wneud safiad a chyfrannu at hybu newid cadarnhaol ac effeithiol, yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o Gymru wrth-hiliol.

Darllen mwy
Man working under car bonnet

Dechreuwch Bennod Newydd yn Ystod Wythnos Oedolion sy’n Dysgu

24 Medi 2021

Mae cannoedd o oedolion sy’n dysgu’n ymuno â Coleg Gwent i ddechrau pennod newydd bob blwyddyn. Yn ystod Wythnos Oedolion sy’n Dysgu eleni, cawsom gwrdd â rhai o’n myfyrwyr hŷn i wrando ar eu hanes a deall pam y gwnaethant ymuno â Coleg Gwent fis Medi.

Darllen mwy
New-Tesla-in-Engineering-and-Automotive-department-at-Coleg-Gwent

Datblygu Dyfodol y Diwydiant Peirianneg

23 Medi 2021

Mae’r sector Peirianneg wedi newid yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, gyda nifer o uwch arbenigedd ar gael mewn Gwaith Modurol, Chwaraeon Modur, Gweithgynhyrchu, Mecanyddol, Awyrennau a Pheirianneg Drydanol.

Darllen mwy
Employer partnership pledge

Lansio ein Haddewid Partneriaeth Cyflogwyr ysbrydoledig

16 Medi 2021

Yr wythnos hon, gwnaethom lansio ein ‘Addewid Partneriaeth’ ysbrydoledig, sydd wedi’i anelu at gryfhau ein cysylltiadau diwydiant ac ymgysylltu â chyflogwyr lleol.

Darllen mwy
Catering, Hospitality & Tourism

Archwilio Gyrfa mewn Lletygarwch, Arlwyo a Thwristiaeth

13 Medi 2021

Mae'n amser gwych i ymuno â Coleg Gwent i astudio lletygarwch, arlwyo a thwristiaeth gan fod cymaint o gynlluniau cyffrous iawn ar y gweill na allwn ddisgwyl eu cyhoeddi - cadwch lygad amdanynt!

Darllen mwy