Newyddion a Blogiau

ILS Supported Internships at Nevill Hall Hospital

Interniaethau gyda Chefnogaeth ar gyfer Dysgwyr ILS

10 Medi 2021

Fis Medi, rydym yn lansio cynllun peilot cyffrous newydd sy’n cynnig interniaethau gyda chefnogaeth ar gyfer ein dysgwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) ar Gampws Crosskeys, gydag Elite Supported Employment Agency a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB).

Darllen mwy
Coleg Gwent Fresher students 2021

Dewch i gwrdd â’r Glasfyfyrwyr a darganfod pam eu bod wedi dewis Coleg Gwent

9 Medi 2021

Mae mis Medi yn nodi dechrau blwyddyn academaidd arall yn Coleg Gwent, ac rydym yn edrych ymlaen at weld wynebau newydd ar y campws wrth i ddysgwyr newydd ymuno â ni i ddechrau eu hastudiaethau llawn amser a rhan amser uwch gyfochr â’r dysgwyr sy’n dod yn ôl atom ni.

Darllen mwy
Starting college - Coleg Gwent learners walking outside Crosskeys campus

Beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn dechrau yn y coleg

20 Awst 2021

Dechrau yn y Coleg ym mis Medi? Rydym yn edrych ymlaen yn arw at eich gweld yn ymrestru a mwynhau Wythnos y Glas cyn bo hir. Ond, i’ch helpu i baratoi yn y cyfamser, dyma beth sydd angen ichi ei wybod am fywyd coleg a sut mae’n wahanol i’r ysgol.

Darllen mwy
AAA screening at Blaenau Gwent Learning Zone

Cefnogi Menter Sgrinio AAA Iechyd Cyhoeddus Cymru yng Nglynebwy

16 Awst 2021

Yn ystod mis Awst, rydym yn cefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda menter gofal iechyd benodol yng Nglynebwy i ddarparu sgrinio AAA hygyrch i’r gymuned leol ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent.

Darllen mwy
Sujana and Sujina Balendra

Canlyniadau gorau erioed gradd A*-C yn Coleg Gwent

10 Awst 2021

Unwaith eto eleni, rydym yn dathlu ein dysgwyr sydd ar y brig gyda chanlyniadau Safon Uwch, galwedigaethol a BTEC rhagorol. Rydym ni wedi gweld y canlyniadau gorau erioed gradd A* - C, gyda cynydd o 4.6% mewn graddau A/A* a nifer o ddysgwyr yn llwyddo i sicrhau lle ym Mhrifysgol Caergrawnt ym mis Medi!

Darllen mwy
Coleg Gwent Vocational Courses

Darganfod eich galwedigaeth yn Coleg Gwent

9 Gorffennaf 2021

Mae cymwysterau galwedigaethol fel cyrsiau BTEC yn gyrsiau sy’n seiliedig ar waith, yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer rôl swydd neu yrfa benodol. Mae’r cyrsiau hyn yn fwy ymarferol na Safon Uwch sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth, ond nid yw hynny’n golygu eu bod yn haws.

Darllen mwy