chefs forum chefs

Myfyrwyr arlwyo yn ymuno â chogydd blaenllaw Cymreig yn ei gegin seren Michelin

8 Awst 2019

Cafodd tri o'n myfyrwyr arlwyo ymuno â'r cogydd talentog James Sommerin i goginio bwydlen o ganapés yn ei fwyty seren Michelin ym Mhenarth.

Darllen mwy
Charity bike ride

Staff Adeiladu yn mynd ar gefn eu beiciau ar gyfer Gofal Hosbis Dewi Sant

19 Gorffennaf 2019

Llongyfarchiadau i'n darlithwyr adeiladu sydd wedi cwblhau eu taith feicio flynyddol yn llwyddiannus, er mwyn codi arian ar gyfer Gofal Hosbis Dewi Sant.

Darllen mwy
Rydym ni'n dathlu Wythnos Oedolion sy'n Dysgu

Rydym ni'n dathlu Wythnos Oedolion sy'n Dysgu

18 Mehefin 2019

I ddathlu Wythnos Oedolion sy'n Dysgu, rydym ni'n eich cyflwyno chi i rai o'n myfyrwyr hŷn a rhannu eu llwyddiannau a'u taith drwy'r coleg hyd yn hyn i nodweddu'r wythnos hon o ddathlu dysgu gydol oes.

Darllen mwy
Students walking outside CK campus

Coleg Gwent yn ennill statws o ragoriaeth gan Lywodraeth Cymru unwaith eto.

24 Mai 2019

Mae Adroddiad Deilliannau Dysgwyr diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017/18 yn dangos mai unwaith eto, am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, Coleg Gwent yw un o golegau gorau Cymru.

Darllen mwy
close up student

Canllaw rhan amser 19/20 ar gael nawr

21 Mai 2019

Dewch i ddysgu yn Coleg Gwent - Cymerwch olwg ar ein canllaw rhan amser newydd.

Darllen mwy
2 image banner

Coleg Gwent yw'r coleg cyntaf yng Nghymru i fod yn rhan o fenter Career Colleges

17 Mai 2019

Beth yw Career Colleges? Bwriad Career Colleges yn benodol yw cynnig cyrsiau sy'n cefnogi'r galw rhanbarthol am sgiliau a hyfforddiant. Cynllunnir cynnwys y cwrs gan gyflogwyr er mwyn i'r llwybrau technegol a galwedigaethol hyn sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau, y wybodaeth a'r dysgu sydd eu hangen arnynt i'w gwneud yn fwy cyflogadwy.

Darllen mwy