VQ day beauty students

Rydym yn dathlu Diwrnod VQ 2019

15 Mai 2019

Mae llwyddiant a manteision dysgu galwedigaethol, technegol ac ymarferol yn cael eu dathlu. I ddathlu'r diwrnod hwn, rydym ni'n rhannu llwyddiannau rhai o'n myfyrwyr a'u taith yn y coleg hyd yn hyn.

Darllen mwy
Sports students celebrating at stadium

Genethod Coleg Gwent yw Pencampwyr Cystadleuaeth Undeb Rygbi Cymru Dan 18 Colegau ac Ysgolion Cymru!

2 Mai 2019

Llongyfarchiadau i enethod Crosskeys Coleg Gwent a Parth Dysgu Blaenau Gwent a ddaeth yn fuddugol yn rownd derfynol Undeb Rygbi Cymru Dan 18 Colegau ac Ysgolion yn Stadiwm Principality ddoe!

Darllen mwy
Whizz-Kidz

Myfyriwr o Goleg Gwent yn rasio mewn ras 10K i gasglu arian at Whizz-Kidz

25 Ebrill 2019

Mae Ayesha Khan, yn dioddef o Spina Bifida a Hydroceffalws, sy'n golygu ei bod wedi'i pharlysu o'r canol i lawr, yn rasio yn ras 10K ABP Casnewydd yn ei chadair olwyn ar 29ain Ebrill, i gasglu arian at Whizz-Kidz ac i godi ymwybyddiaeth o waith yr elusen.

Darllen mwy
Pontypool camps

Datganiad gan Coleg Gwent

11 Mawrth 2019

Dyddiad: 14/03/2019, 2yp Er mwyn paratoi ar gyfer agoriad Parth Dysgu Torfaen Coleg Gwent ym mis Medi 2020, mae'r coleg yn symud ei ddarpariaeth gwallt a harddwch ac adeiladu o'i Gampws Pont-y-pŵl.

Darllen mwy
Student in hall way

Dydd Rhyngwladol Menywod 2019

7 Mawrth 2019

Mae Dydd Rhyngwladol Menywod (dydd Gwener 8 Mawrth) hefyd yn syrthio o fewn Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd ac Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau.

Darllen mwy
Exam hall chairs

Ansicrwydd pobl ifanc yn eu harddegau yng nghymru ynglŷn â chyfeiriad eu haddysg

5 Mawrth 2019

Mae bron i draean o bobl ifanc yn eu harddegau ym Mhrydain yn pryderu y bydd eu haddysg dros y blynyddoedd nesaf yn 'wastraff amser' ac yn ansicr am gyfeiriad eu haddysg a'u gyrfaoedd - gyda phlant yng Nghymru ymysg y rhai mwyaf tebygol o ystyried mai'r tablau cynghrair yw prif ganolbwynt y system addysg (24%).

Darllen mwy