Students in Coleg Gwent face masks

Pecynnau hylendid COVID-19 wedi'u dosbarthu i'ch cadw'n ddiogel ar y campws

14 Hydref 2020

Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i roi diogelwch ein dysgwyr a'n staff yn gyntaf trwy wneud ein campysau'n ddiogel ar gyfer dychwelyd i ddysgu, ac rydyn ni wedi setlo i'r tymor newydd yn dda.

Darllen mwy
Emily Hawkins performing on stage

Cwrdd â'r Dysgwr: Sbotolau ar y Myfyriwr Theatr Gerddorol Emily Hawkins

7 Hydref 2020

Astudiodd Emily gwrs Theatr Gerdd Lefel 3 ar gampws Crosskeys i droi ei hangerdd yn llwybr gyrfa, ac roedd yn agoriad llygad iddi, a arweiniodd at le yn Ysgol Actio fawreddog Guildford!

Darllen mwy
Entrepreneurship Catalyst award and certificate

Mae Gwobr Catalydd Entrepreneuriaeth 2020 yn mynd i'n Hwythnos Sefydlu'r Haf

5 Hydref 2020

Ein pleser yw cyhoeddi mai cynnyrch ein gwaith tîm Wythnos Sefydlu'r Haf yw enillydd y Wobr Catalydd Entrepreneuriaeth yn ôl cyhoeddiad y Gwobrau Addysgwyr Menter Cenedlaethol (NEEA) 2020!

Darllen mwy
Healthcare learners using training arms

Cefnogaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol

1 Hydref 2020

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gyrfa Iechyd Coleg Gwent wedi elwa o ychydig o offer newydd, a roddwyd gan y cyflenwr addysg feddygol arbenigol, Adam,Rouilly.

Darllen mwy
Togetherall app on mobile phone with laptop in background

Yma i chi ac yn cefnogi eich iechyd meddwl

23 Medi 2020

Rydym yn falch o gynnig amgylchedd coleg croesawus, amrywiol sy'n cynnwys pawb ac yn sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth i gyflawni eu nodau a'u dyheadau. Ac eleni, rydym yn teimlo'n gyffrous i lansio gwasanaeth iechyd meddwl newydd sbon ar gyfer ein dysgwyr Togetherall.

Darllen mwy

Coleg Gwent yn arwain y ffordd fel coleg Aur CyberFirst!

22 Medi 2020

Llwyddiant i ni - mae Coleg Gwent wedi cael cydnabyddiaeth coleg Aur CyberFirst! Ar ôl sawl mis o waith caled gyda'n partneriaid diwydiannol allweddol - Thales, Fujitsu ac Admiral - ac yn dilyn lansiad cyffrous ein Cymhwyster Seiberddiogelwch sydd wedi'i ddylunio ar y cyd a dan arweiniad diwydiant, rydym wrth ein bodd o gael cydnabyddiaeth gan y cynllun Ysgol/Coleg CyberFirst!

Darllen mwy