New rail partnership frame

Coleg Gwent ar y Trywydd Cywir gyda Phartneriaeth Reilffordd Newydd

6 Awst 2018

Coleg Gwent yn ffurfio partneriaeth gydag Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Rheilffyrdd (NSAR) i ddod yn aelod o'r Rhwydwaith Cenedlaethol o Golegau (ar gyfer Rheilffyrdd).

Darllen mwy
Staff holding awards

Myfyrwyr yn adeiladu eu ffordd i lwyddiant cenedlaethol

30 Gorffennaf 2018

Mae dau o fyfyrwyr Coleg Gwent wedi cyrraedd rowndiau terfynol SkillBuild, gan guro cant o'r prentisiaid plastro gorau yn y broses.

Darllen mwy
new student day event

Dechrau newydd ... Diwrnod Myfyrwyr Newydd!

27 Gorffennaf 2018

Roedd ein Diwrnodau Myfyrwyr Newydd yn llwyddiant ar bob un o'n pum campws! Ar ddydd Mawrth 3 a dydd Mercher 4 Gorffennaf croesawyd ychydig o dan 2,500 o fyfyrwyr i'r Coleg i gael cipolwg ar fywyd myfyrwyr, cyn iddynt ymuno â ni ym mis Medi.

Darllen mwy
Ronald McDonald House supporters outside

'Cartref oddi cartref' diolch i weithgareddau codi arian yng Ngholeg Gwent

5 Gorffennaf 2018

Mae staff yng Ngholeg Gwent wedi bod yn brysur yn codi arian tuag at Ronald McDonald House Bryste, i gefnogi cydweithiwr Paul Mugleston a'i ferch deirblwydd oed, Ruby.

Darllen mwy
3 course banner

Sgleiniwch eich sgiliau ar gyfer dyfodol yfory

2 Gorffennaf 2018

A oeddech chi'n gwybod? Rhagwelir twf o dros 1,000 mewn swyddi newydd yn y sector TGCh erbyn 2024 yn Ne-ddwyrain Cymru. Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017. Rhagwelir hefyd y bydd 44,500 o swyddi newydd yn cael eu hysbysebu yn y sector Iechyd a Gwaith Cymdeithasol erbyn 2024 (Llywodraeth Cymru, 2017). Erbyn 2022, mae Cymru angen 8,000 o beirianwyr.

Darllen mwy