Staff receiving talk from principal

Buddsoddiad y Coleg mewn Canolfannau Dysgu

17 Hydref 2018

Gall fyfyrwyr Coleg Gwent bellach gymryd mantais o'r ganolfan ddysgu newydd gwerth £2.5 miliwn ar gampws Brynbuga, fel rhan o'u cwrs.

Darllen mwy
Welsh government awards

Y Coleg yn anelu'n uwch gyda'i ganolfan ddeunyddiau newydd

27 Medi 2018

Mae'r Coleg wedi lansio Canolfan Uwch Ddeunyddiau Dennison yn swyddogol. Dyma'r ganolfan gyntaf o'i math yng Nghymru!

Darllen mwy
staff member holding Happy Cafe leaflet

Rhestr hapus yn dathlu athrawes

10 Medi 2018

Mae'r darlithydd, Victoria English, wedi cael ei chynnwys ar 10fed Rhestr Hapus flynyddol The Independent oherwydd ei gwaith ar ymgyrchoedd iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc.

Darllen mwy
T shirts from student business

Myfyriwr ffasiwn yn troi'n entrepreneur

29 Awst 2018

Mae'r myfyriwr Abigail Parker yn gwneud defnydd da o'i chymhwyster ffasiwn drwy ddylunio a gwerthu ei chrysau T a'i bagiau llaw ei hun.

Darllen mwy
student holding results on campus stairs

Blwyddyn lwyddiannus arall i Goleg Gwent

16 Awst 2018

Mae gan fyfyrwyr a staff Coleg Gwent bob rheswm i ddathlu heddiw, gyda blwyddyn arall o ganlyniadau Safon Uwch rhagorol. Roedd cyfradd basio'r coleg yn 98.1%, sy'n uwch na chymharydd cenedlaethol Cymru a'r DU am y drydedd flwyddyn yn olynol. Ar draws Coleg Gwent, bu 412 o fyfyrwyr yn sefyll dros 1,000 o arholiadau Safon Uwch rhyngddynt a chyflawnodd 75% o'r rhain raddau A *-C. Mae'r coleg hefyd yn dathlu cyfradd basio o 100% mewn 32 o bynciau Safon Uwch, gan gynnwys Ffiseg, Seicoleg a Chyfrifiadureg.

Darllen mwy