Ronald McDonald House supporters outside

'Cartref oddi cartref' diolch i weithgareddau codi arian yng Ngholeg Gwent

5 Gorffennaf 2018

Mae staff yng Ngholeg Gwent wedi bod yn brysur yn codi arian tuag at Ronald McDonald House Bryste, i gefnogi cydweithiwr Paul Mugleston a'i ferch deirblwydd oed, Ruby.

Darllen mwy
3 course banner

Sgleiniwch eich sgiliau ar gyfer dyfodol yfory

2 Gorffennaf 2018

A oeddech chi'n gwybod? Rhagwelir twf o dros 1,000 mewn swyddi newydd yn y sector TGCh erbyn 2024 yn Ne-ddwyrain Cymru. Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017. Rhagwelir hefyd y bydd 44,500 o swyddi newydd yn cael eu hysbysebu yn y sector Iechyd a Gwaith Cymdeithasol erbyn 2024 (Llywodraeth Cymru, 2017). Erbyn 2022, mae Cymru angen 8,000 o beirianwyr.

Darllen mwy
Armed forces day

Myfyrwraig yn llwyddo gyda'r Fyddin wrth Gefn

27 Mehefin 2018

Mae myfyrwraig o Gasnewydd sydd yn ei hail flwyddyn yn y coleg wedi canfod y rysáit perffaith ar gyfer astudiaethau llwyddiannus trwy ddod yn gogydd gyda'r fyddin wrth gefn.

Darllen mwy
USW

Stori Rob - Wythnos Addysg Oedolion 2018

21 Mehefin 2018

Mae Chwaraeon wedi bod yn agos at galon Rob erioed, "Rwyf wedi cymryd rhan mewn chwaraeon mewn un ffordd neu'r llall erioed - chwarae, gwirfoddoli a hyfforddi - ond ni ddisgwyliais y byddwn yn ei astudio ar gwrs prifysgol".

Darllen mwy
Awards events

Wythnos Addysg Oedolion 2018 - Stori Alice

20 Mehefin 2018

Dyma Alice Roberts, 38, o Gwmbrân. Penderfynodd Alice ail hyfforddi fel triniwr gwallt yng Ngholeg Gwent saith mlynedd yn ôl.

Darllen mwy