Big Ideas Wales  event

Prosiect Gwenyn myfyrwyr Coleg Gwent yn creu cynnwrf wrth gyrraedd rownd derfynol genedlaethol 'Syniadau Mawr Cymru'

29 Mawrth 2018

O'r chwith i'r dde: Coran Colwell, Georgia Russell, Kirsty Goodwin, Abbey Rogers a Tyler Parnell yn cyflwyno canhwyllau cŵyr gwenyn a phecynnau anrheg mêl i feirniaid y gystadleuaeth 'Syniadau Mawr Cymru' Cystadleuaeth genedlaethol ar gyfer pobl ifanc entrepreneuraidd a dawnus rhwng 16 a 25 oed yw cystadleuaeth 'Syniadau Mawr Cymru' Llywodraeth Cymru. 

Darllen mwy
graduation hats

Mae Coleg Gwent yn cynnig awyrgylch dysgu ardderchog i'ch plentyn

29 Mawrth 2018

yw un o golegau mwyaf a mwyaf llwyddiannus Cymru.

Darllen mwy
Enterprise and Employability students

Gwella eich cyfleoedd gyrfa: Gall Coleg Gwent gynnig y dewis a'r gefnogaeth yr ydych eu hangen

29 Mawrth 2018

Gall gwneud penderfyniadau ynglŷn â'ch dyfodol fod yn heriol, yn arbennig os ydych yn dal i astudio ar gyfer eich.

Darllen mwy