En

Newyddion Coleg Gwent

Cyflwyniad i gyflogwyr lleol yn nodi carreg filltir ar gyfer y prosiect HiVE

15 Chwefror 2024

Arddangosodd Coleg Gwent, mewn partneriaeth â Chyngor Sirol Blaenau Gwent, gynlluniau ar gyfer y cyfleuster HiVE newydd yng Nglyn Ebwy cyn gofyn i gyflogwyr ymuno â Bwrdd Cynghori'r HiVE.

Darllen mwy
Teagan and Matthew

Coleg Gwent yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

9 Chwefror 2024

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau eleni (05 – 11 Chwefror), mae Coleg Gwent yn tynnu sylw at ddau o’i 602 dysgwr prentisiaeth.

Darllen mwy
Students with results on results day

Deall Graddau Rhagfynegol

6 Chwefror 2024

Gall graddau rhagfynegol fod yn rhan bwysig o'r broses dderbyn yma yn Coleg Gwent, felly mae'n bwysig cael dealltwriaeth glir o raddau rhagfynegol a sut y gallant effeithio ar eich proses ymgeisio.

Darllen mwy
Finances

Eich Canllaw ar Gymorth Ariannol yn Coleg Gwent

25 Ionawr 2024

Gall rheoli eich cyllid tra'n jyglo astudiaethau wir fod yn heriol. Ond rydyn ni yn eich cornel - p'un a ydych yn astudio cwrs Galwedigaethol, Lefelau A neu Addysg Uwch. Cymerwch olwg ar yr opsiynau cymorth ariannol sydd ar gael i roi hwb i’ch taith addysg.

Darllen mwy
Busy open event at Coleg Gwent

10 Ffordd i Wneud y Mwyaf o Ddigwyddiad Agored Eich Coleg

16 Ionawr 2024

Dyma ein prif awgrymiadau i'ch helpu chi ddysgu popeth rydych ei angen, ac i wneud y mwyaf o fynychu digwyddiad agored yn Coleg Gwent.

Darllen mwy

Dewch i gwrdd â’r dysgwyr sy’n oedolion sy’n trawsnewid eu gyrfaoedd trwy astudio ar gyrsiau rhan-amser

9 Ionawr 2024

O Serameg i Gynnal a Chadw Cerbydau i Fenywod, mae Coleg Gwent wedi cyhoeddi gwledd o gyrsiau rhan-amser newydd i gefnogi oedolion sy’n gobeithio cyflawni her newydd neu lwybr gyrfa newydd yn 2024.

Darllen mwy