En

Newyddion Coleg Gwent

Mature student adult learner myths debunked

Chwalu mythau myfyrwyr aeddfed – sut beth yw mynd yn ôl i'r coleg fel dysgwr sy'n oedolyn mewn gwirionedd?

17 Medi 2023

Bob blwyddyn, cawn ein hysbrydoli gan gannoedd o ddysgwyr sy'n oedolion a ddaw yn ôl i'r coleg i newid eu stori. Fodd bynnag, gallai rhai mythau cyffredin fod yn eich poeni. Felly, darllenwch ymlaen ac fe awn ati i chwalu rhai ofnau a chamdybiaethau cyffredin gan ddysgwyr sy'n oedolion.

Darllen mwy
Surgeon in theatre

Coleg Gwent yn Lansio Cwrs Mynediad i Feddygaeth Cyntaf yng Nghymru

30 Awst 2023

Y cwrs, a fydd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer Gradd Llwybr Meddygol yw'r cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Darllen mwy

Llongyfarchiadau i’r dysgwyr hynny sydd wedi cael eu canlyniadau TGAU a BTEC Lefel 2 heddiw!

24 Awst 2023

Yma yn Coleg Gwent, rydyn ni’n dathlu cyfraddau llwyddo gwych dosbarth 2023. Eleni, rydyn ni wedi gweld cyfradd lwyddo arbennig o 92% ar gyfer Mathemateg TGAU (6.5% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol), a chyfradd lwyddo ragorol o 97% ar gyfer Saesneg TGAU (4% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol).

Darllen mwy

Llongyfarchiadau i ddosbarth 2023

17 Awst 2023

Mae heddiw yn ddiwrnod o ddathlu ar gyfer myfyrwyr Coleg Gwent, wrth iddyn nhw dderbyn eu canlyniadau BTEC, UG a Lefel A. Mae ein campysau yn fwrlwm o gyffro wrth i gannoedd o fyfyrwyr ymgynnull ar gyfer yr Ŵyl Ffarwel flynyddol.

Darllen mwy
Students celebrating with balloons

Diwrnod Canlyniadau 2023 - myfyrwyr yn dathlu canlyniadau arholiadau yn Coleg Gwent

17 Awst 2023

Mae myfyrwyr Coleg Gwent - un o golegau gorau Cymru - yn dathlu heddiw (Awst 17) wrth iddynt gasglu eu canlyniadau BTEC, Safon Uwch ac UG angenrheidiol i’w galluogi i gymryd eu camau cyntaf i addysg uwch ac i’w gyrfaoedd newydd.

Darllen mwy
Aneesa, ICT student on laptop

Grymuso menywod y dyfodol ym maes TGCh

11 Awst 2023

Yn Coleg Gwent, mae myfyrwyr benywaidd yn cael eu hannog a'u hysgogi i ddilyn dyfodol mewn TGCh. Dewch i gwrdd â thair myfyrwraig sy'n torri ystrydebau rhywedd drwy astudio pynciau sy'n seiliedig ar TGCh gyda'r nod o feithrin gyrfaoedd mewn technoleg.

Darllen mwy