Personal Learning Accounts

Yn sownd mewn twll gyrfa? Gallai Cyfrif Dysgu Personol fod yr ateb i chi

11 Hydref 2019

Llywodraeth Cymru i lansio menter newydd yn cynnig cyfle i bobl ennill y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i roi cynnig newydd ar eu gyrfa.

Darllen mwy
Art students

Myfyrwyr celf yn ymuno â'r heddlu

4 Hydref 2019

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr sydd yn defnyddio eu doniau artistig i greu pinnau bowlio unigryw er mwyn eu gwerthu mewn ocsiwn elusennol. Mae Heddlu Gwent wedi diolch i'r myfyrwyr Gampws Dinas Casnewydd am gefnogi eu hymgyrch i godi arian at Glefyd Niwronau Motor.

Darllen mwy
Love Your Garden

Y cyflwynydd teledu Alan Titchmarsh yn rhoi gwedd newydd ar ardd gyda chymorth ein dysgwyr diwydiannau'r tir

3 Hydref 2019

Roedd grŵp o'n dysgwyr rheoli cefn gwlad ymysg y gwirfoddolwyr a fu'n helpu’r garddwr teledu Alan Titchmarsh i drawsnewid gardd ar gyfer rhaglen deledu ITV Love Your Garden

Darllen mwy
Why students love learning at Coleg Gwent!

Pam bod myfyrwyr wrth eu bodd yn dysgu yn Ngholeg Gwent!

3 Hydref 2019

Mae'n 'Wythnos Caru ein Colegau', felly rydym am eich cyflwyno i rai o'n dysgwyr, a rhannu eu llwyddiannau a'u taith drwy'r coleg hyd yn hyn gyda chi.

Darllen mwy
Group of people working in the garden

Agor ardal ddysgu awyr agored newydd

27 Medi 2019

Da iawn i'n dysgwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol a helpodd i greu ardal ddysgu awyr agored newydd, gydag ychydig o help llaw gan bobl ifanc ar raglen Can Do Leonard Cheshire.

Darllen mwy
TLZ topping out

Seremoni Gosod Carreg Gopa Parth Dysgu Torfaen

16 Medi 2019

Gosodwyd y garreg gopa ym Mharth Dysgu Torfaen mewn seremoni arbennig i nodi'r garreg filltir ddiweddaraf yn y datblygiad gwerth £24 miliwn.

Darllen mwy