Education & industry management at the launch of Cyber Colleges Cymru

Coleg Gwent a Choleg Seiber Cymru: ar gyfer y genhedlaeth nesaf o dalent ddigidol!

27 Chwefror 2020

Yn dilyn lansiad llwyddiannus Coleg Seiber Cymru'r wythnos hon gan Kirsty Williams AM: Y Gweinidog Addysg, mae Coleg Gwent yn falch o gyhoeddi manylion ein cwrs BTEC digidol cyffrous newydd yn swyddogol, y Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Cyfrifiadura.

Darllen mwy
Newport half marathon runners

Coleg Gwent yn cefnogi achosion da

24 Chwefror 2020

Mae Hanner Marathon Casnewydd ar y gorwel, ac mae Coleg Gwent eisoes ar y blaen gyda'i gefnogaeth i achosion da!

Darllen mwy
Two Coleg Gwentstudents, proudly showcasing their trophies.

Buddugoliaeth i Ddylunwyr Creadigol Coleg Gwent!

14 Chwefror 2020

Llwyddodd dau ddysgwr dawnus sy'n astudio yn yr adran Gelf a Dylunio yn Coleg Gwent i ddod yn fuddugol mewn cystadleuaeth i arddangos eu dyluniadau gwych ar draws Gwent a thu hwnt

Darllen mwy
Coleg Gwent Celebrates LGBTQ history month 2020.

Dathlu Mis Hanes LGBTQ 2020

10 Chwefror 2020

Yma yn Coleg Gwent rydym yn falch o nodi a dathlu mis hanes LGBTQ 2020. Rydym yn falch iawn o'n hagwedd a’n cymuned flaengar, lle mae ein dysgwyr a staff yn gallu derbyn pwy ydyn nhw, a byw'n rhydd heb ofn.

Darllen mwy
Coleg Gwent Motor Apprentices

Wythnos Prentisiaethau 2020

3 Chwefror 2020

Mae prentisiaethau'n wych i'r rhai sydd eisiau mynd i mewn i fyd gwaith yn syth ac ennill cymwysterau ar yr un pryd. Yma yn Coleg Gwent rydym yn falch o gefnogi mwy na 445 o ddysgwyr sydd yn gwneud hynny.

Darllen mwy