Bywyd yn Coleg Gwent

Ysbrydolrwydd

student in front of wall art

Pa un ai a ydych eisiau dysgu mwy am grefyddau’r byd, cael help gyda myfyrdod neu weddïo neu eisiau cymorth ar adegau o argyfwng neu angen ysbrydol, mae ein tîm Ysbrydoliaeth yno i’ch helpu.

Byddant yn eich helpu i ddeall eich ffydd eich hun, neu ffydd pobl eraill, ac yn cynnig cefnogaeth a chyngor ar bynciau megis cydraddoldeb, amrywiaeth, troseddau casineb a mwy. Mae’r tîm hefyd yn cynnig mentora a chymorth i unrhyw un sydd eisiau sefydlu grwpiau diddordeb arbennig fel LGBTQ, iechyd meddwl neu ffydd benodol.

Mae yna ystafelloedd gweddïo ar bob campws, ac mae gan Gasnewydd gyfleusterau ymolchi Wudu ar gael i ddysgwyr a staff Moslemaidd fel rhan o’u defod gweddïo.